Kategorie

Atlas chwastów dla praktyków

Dostępność:
Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Tomasz Czubiński, Adam Paradowski
 • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2016, wydanie II
 • Liczba stron : 288
 • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-6107-86-23
 • egz.
  79,00 zł

  Atlas chwastów dla praktyków zawiera omówienie 120 najważniejszych gatunków chwastów.

  Rozpoznanie gatunku rośliny niepożądanej to zaledwie połowa drogi, jaką musimy pokonać zmagając się z pro­blemem zwalczania chwastów. To pierwszy krok niezbęd­ny do odniesienia sukcesu. Pozwala na wybór odpowied­niej metody ograniczania szkód. Jest to szczególnie istotne w metodach integrowanej ochrony roślin. W końcu, gdy rozpoznamy chwast i wybierzemy najlepszą metodę jego zwalczania, przychodzi czas na jej zastosowanie, czyli naj­częściej użycie herbicydu. Jednak musimy pamiętać o tym, aby metody ochrony były bezpieczne dla przyrody, która jest swoistym warsztatem pracy rolnika. Zapewnić to możemy dzięki doborowi dawki w sam raz skrojonej do zagrożenia, wyborowi terminu zabiegu oraz odpowiedniemu zmianowaniu preparatów.

  „Atlas chwastów dla praktyków" zawiera najważniejsze, praktyczne informacje. Na setkach fotografii widnieją siewki, nasiona i chwasty dorosłe. Dowiemy się, kiedy przypada szczyt kwitnienia lub osypywa­nia nasion. W końcu zdobędziemy najważniejszą informację: na jaką substancję herbicydową dany gatunek jest wrażliwy i jaka powinna być jej dawka. Ponieważ same substancje są je­dynie częścią zaleceń, na ostatnich stronach znajdą Państwo tabele z herbicydami selektywnymi i zakresem ich rejestracji w uprawach rolniczych.

  Zwalczanie chwastów trzeba prowadzić kompleksowo, tzn. wszystkich ważnych gospodarczo gatunków, występujących w danej uprawie. Nie można sobie pozwolić na skupianie się na tylko jednym czy na dwóch gatunkach. Powstaje więc pytanie: po co w ogóle rozpoznawać chwasty, skoro i tak trzeba dobrać herbicyd o szerokim spektrum działania? Odpowiedź na nie pozornie zaprzecza wcześniejszemu założeniu o kompleksowym podejściu do ochrony przed chwastami — musimy umieć rozpoznać pojedynczy gatunek, ponieważ to zwykle on stanowi największy problem.

  Stosując herbicydy zwalczające wiele gatunków chwastów, zawierające dwie, trzy, a nawet cztery substancje aktywne, spodziewamy się, że pole będzie wolne od chwastów. Tymczasem często okazuje się, że wśród roślin upraw­nych pojawia się nieznany nam gatunek niepożądany. To jedna z prawidło­wości przyrody - jeśli powstaje luka (nisza ekologiczna) w wyniku działania herbicydów, natychmiast jest ona zapełniana przez odporne gatunki. I w tym właśnie momencie pojawia się konieczność rozpoznania gatunku i doboru skutecznego herbicydu. Wtedy właśnie przyda się „Atlas chwastów dla prak­tyków ".

  „Atlas chwastów dla praktyków" to nie tylko narzędzie do rozpoznawania chwastów, czyli setki zdjęć chwastów — od nasiona, przez siewkę aż do doro­słych osobników. Ikonograficznie przedstawia też cechy roślin i ich rozwoju. Jednak dla rolników-praktyków, do których jest on skierowany, to przede wszystkim kompendium chemicznego zwalczania chwastów — substancje aktywne, dawki oraz ich skuteczność.

  W drugim wydaniu „Atlasu chwastów dla praktyków" wymieniliśmy nie­które zdjęcia chwastów - na lepiej obrazujące wygląd danego gatunku, ale przede wszystkim skupiliśmy się na aktualizacji herbicydów. W tabelach przy poszczególnych gatunkach chwastów usunęliśmy substancje herbicydowe wycofane ze stosowania w Polsce, ale także dodaliśmy informacje o nowych substancjach oraz zaktualizowaliśmy skuteczność i dawki substancji dotych­czas istniejących. Ponadto na końcu zamieściliśmy tabele z aktualnie zareje­strowanymi w porządku alfabetycznym.

  http://www.agroswiat.pl/uploads/images/darmowa_dostawa.jpg