Atlas chwastów dla praktyków

  • Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Tomasz Czubiński, Adam Paradowski
  • Wydawca, rok wydania: Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2016, wydanie II
  • Liczba stron : 288
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-6107-86-23
  • egz.
  • 79,00 zł

Atlas chwastów dla praktyków zawiera omówienie 120 najważniejszych gatunków chwastów wraz ze zdjęciami, które przedstawiają chwasty w fazie siewki, kwitnące i dojrzałe oraz powiększone nasiona, co pozwoli na identyfikację chwastu.

Atlas chwastów dla praktyków zawiera omówienie 120 najważniejszych gatunków chwastów.

Rozpoznanie gatunku rośliny niepożądanej to zaledwie połowa drogi, jaką musimy pokonać zmagając się z pro­blemem zwalczania chwastów. To pierwszy krok niezbęd­ny do odniesienia sukcesu. Pozwala na wybór odpowied­niej metody ograniczania szkód. Jest to szczególnie istotne w metodach integrowanej ochrony roślin. W końcu, gdy rozpoznamy chwast i wybierzemy najlepszą metodę jego zwalczania, przychodzi czas na jej zastosowanie, czyli naj­częściej użycie herbicydu. Jednak musimy pamiętać o tym, aby metody ochrony były bezpieczne dla przyrody, która jest swoistym warsztatem pracy rolnika. Zapewnić to możemy dzięki doborowi dawki w sam raz skrojonej do zagrożenia, wyborowi terminu zabiegu oraz odpowiedniemu zmianowaniu preparatów.

„Atlas chwastów dla praktyków" zawiera najważniejsze, praktyczne informacje. Na setkach fotografii widnieją siewki, nasiona i chwasty dorosłe. Dowiemy się, kiedy przypada szczyt kwitnienia lub osypywa­nia nasion. W końcu zdobędziemy najważniejszą informację: na jaką substancję herbicydową dany gatunek jest wrażliwy i jaka powinna być jej dawka. Ponieważ same substancje są je­dynie częścią zaleceń, na ostatnich stronach znajdą Państwo tabele z herbicydami selektywnymi i zakresem ich rejestracji w uprawach rolniczych.

Zwalczanie chwastów trzeba prowadzić kompleksowo, tzn. wszystkich ważnych gospodarczo gatunków, występujących w danej uprawie. Nie można sobie pozwolić na skupianie się na tylko jednym czy na dwóch gatunkach. Powstaje więc pytanie: po co w ogóle rozpoznawać chwasty, skoro i tak trzeba dobrać herbicyd o szerokim spektrum działania? Odpowiedź na nie pozornie zaprzecza wcześniejszemu założeniu o kompleksowym podejściu do ochrony przed chwastami — musimy umieć rozpoznać pojedynczy gatunek, ponieważ to zwykle on stanowi największy problem.

Stosując herbicydy zwalczające wiele gatunków chwastów, zawierające dwie, trzy, a nawet cztery substancje aktywne, spodziewamy się, że pole będzie wolne od chwastów. Tymczasem często okazuje się, że wśród roślin upraw­nych pojawia się nieznany nam gatunek niepożądany. To jedna z prawidło­wości przyrody - jeśli powstaje luka (nisza ekologiczna) w wyniku działania herbicydów, natychmiast jest ona zapełniana przez odporne gatunki. I w tym właśnie momencie pojawia się konieczność rozpoznania gatunku i doboru skutecznego herbicydu. Wtedy właśnie przyda się „Atlas chwastów dla prak­tyków ".

„Atlas chwastów dla praktyków" to nie tylko narzędzie do rozpoznawania chwastów, czyli setki zdjęć chwastów — od nasiona, przez siewkę aż do doro­słych osobników. Ikonograficznie przedstawia też cechy roślin i ich rozwoju. Jednak dla rolników-praktyków, do których jest on skierowany, to przede wszystkim kompendium chemicznego zwalczania chwastów — substancje aktywne, dawki oraz ich skuteczność.

W drugim wydaniu „Atlasu chwastów dla praktyków" wymieniliśmy nie­które zdjęcia chwastów - na lepiej obrazujące wygląd danego gatunku, ale przede wszystkim skupiliśmy się na aktualizacji herbicydów. W tabelach przy poszczególnych gatunkach chwastów usunęliśmy substancje herbicydowe wycofane ze stosowania w Polsce, ale także dodaliśmy informacje o nowych substancjach oraz zaktualizowaliśmy skuteczność i dawki substancji dotych­czas istniejących. Ponadto na końcu zamieściliśmy tabele z aktualnie zareje­strowanymi w porządku alfabetycznym.

http://www.agroswiat.pl/uploads/images/darmowa_dostawa.jpg