Kategorie

Florystyka w protokole dyplomatycznym

Dostępność:
Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Piotr Marzec
 • Wydawca, rok wydania: Gęsie Pióro, 2017
 • Liczba stron : 137
 • Oprawa i wymiary: twarda, 145 x 210 mm
 • egz.
  62,90 zł

  Autor w książce zebrał wiedzę z zakresu florystyki w protokole dyplomatycznym. Ma ona przybliżyć florystom, zasady jakie są zawarte w protokole oraz zaprezentować znaczenie, symbolikę i zwyczaje jakie są związane z kwiatami.

  Niniejsza publikacja ma na celu prezentację wpływu okoliczności społeczno-kulturowych i obyczajowo-religijnych na kształtowanie się zasad florystyki i zasad protokołu dyplomatycznego. Aby przedstawić te kwestie, najpierw trzeba przyjrzeć się przemianom florystyki w dziejach, dlatego autor omawia również historię florystyki od starożytności do dnia dzisiejszego.

  Kwiaty towarzyszą człowiekowi przez całe życie, są odzwierciedleniem uczuć, nastrojów, jak również specjalnym dopełnieniem uroczystości państwowych, kościelnych, biznesowych, rodzinnych i towarzyskich. Warto podkreślić, że dotyczy to wszystkich kręgów kulturowych, religijnych i politycznych.

  Poruszane zagadnienia dotyczą nie tylko terenu Europy, lecz również sięgają Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Nie­które zagadnienia analizowane są bardziej wnikliwie, inne - tylko skrótowo, zwracając szczególną uwagę na to, co może zainte­resować polskiego czytelnika.

  Powodem napisania tej pracy jest wykazanie wpływu flo­rystyki na protokół dyplomatyczny, a także zasad protokołu na kształtowanie się florystyki. Bowiem florystyka i zasady protokołu dyplomatycznego stanowią w pewnej części niero­zerwalną całość.

  Rozdział pierwszy przedstawia rys historyczny florystyki. Poświęcony jest przemianom florystyki w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych wraz z omówieniem najważniejszych czynników, które miały wpływ na jej rozwój.

  Przedmiotem drugiego rozdziału jest protokół dyploma­tyczny. Poszczególne podrozdziały zawierają kolejno historię i znaczenie protokołu dyplomatycznego.

  Rozdział trzeci, najbardziej rozbudowany, omawia symbo­likę i znaczenie roślin. Liczne podrozdziały opisują po kolei znaczenie i kolorystykę roślin na przestrzeni dziejów od staro­żytności do dzisiaj. W podrozdziałach tych jest również mowa o wpływie wielkich religii na rozwój florystyki.

  W ostatnim, czwartym rozdziale poruszona została kwestia praktycznego zastosowania zasad florystyki przy deko­rowaniu urzędów państwowych, wykonywania kompozycji kwiatowych na różne okazje zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego.

  Spis treści

  Wstęp

  Rozdział 1. Rys historyczny

  2.1. Historia florystyki i bukieciarstwa

  1.2. Kwiaty w starożytności

  1.2. Kwiaty w średniowieczu

  1.3. Kwiaty w czasach nowożytnych

  Tablica 1. Historyczne kompozycje kwiatowe

  Rozdział 2. Protokół dyplomatyczny

  2.1. Historia protokołu dyplomatycznego

  2.2. Znaczenie protokołu dyplomatycznego

  2.3. Protokół dyplomatyczny i zasady savoir-vivre'u.....

  Rozdział 3. Znaczenie roślin

  3.1. Znaczenie kolorystyki kwiatów

  3.2. Symbolika w historii florystyki

  3.2.1. Starożytność

  3.2.2. Średniowiecze

  3.2.3. Czasy nowożytne

  3.3. Rośliny w religiach i kulturach świata

  3.3.1. Chrześcijaństwo

  3.3.2. Islam

  3.3.3. Buddyzm i hinduizm

  3.3.4. Judaizm

  Rozdział 4. Praktyczne zastosowanie florystyki

  4.1. Kwiaty w wystroju wnętrz ambasad, konsulatów, urzędów państwowych

  4.2. Dekoracja kwiatowa na stoły na przyjęcia państwowe i urzędowe

  4.3. Florystyka funeralna

  4.4. Zasady wręczania kwiatów w protokole dyplomatycznym

  Zakończenie

  Polecana literatura

  Wykaz źródeł i opracowań

  1. Źródła
  2. Opracowania

  2.1 Wydawnictwo encyklopedyczne

  2.2 Monografie i opracowania zbiorowe