Florystyka w protokole dyplomatycznym

  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Piotr Marzec
  • Wydawca, rok wydania: Gęsie Pióro, 2017
  • Liczba stron : 137
  • Oprawa i wymiary: twarda, 145 x 210 mm
  • egz.
  • 62,90 zł

Wiedza z zakresu florystyki w protokole dyplomatycznym, przybliży florystom, zasady zawarte w protokole oraz znaczenie, symbolikę i zwyczaje jakie są związane z kwiatami.

Autor w książce zebrał wiedzę z zakresu florystyki w protokole dyplomatycznym. Ma ona przybliżyć florystom, zasady jakie są zawarte w protokole oraz zaprezentować znaczenie, symbolikę i zwyczaje jakie są związane z kwiatami.

Niniejsza publikacja ma na celu prezentację wpływu okoliczności społeczno-kulturowych i obyczajowo-religijnych na kształtowanie się zasad florystyki i zasad protokołu dyplomatycznego. Aby przedstawić te kwestie, najpierw trzeba przyjrzeć się przemianom florystyki w dziejach, dlatego autor omawia również historię florystyki od starożytności do dnia dzisiejszego.

Kwiaty towarzyszą człowiekowi przez całe życie, są odzwierciedleniem uczuć, nastrojów, jak również specjalnym dopełnieniem uroczystości państwowych, kościelnych, biznesowych, rodzinnych i towarzyskich. Warto podkreślić, że dotyczy to wszystkich kręgów kulturowych, religijnych i politycznych.

Poruszane zagadnienia dotyczą nie tylko terenu Europy, lecz również sięgają Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Nie­które zagadnienia analizowane są bardziej wnikliwie, inne - tylko skrótowo, zwracając szczególną uwagę na to, co może zainte­resować polskiego czytelnika.

Powodem napisania tej pracy jest wykazanie wpływu flo­rystyki na protokół dyplomatyczny, a także zasad protokołu na kształtowanie się florystyki. Bowiem florystyka i zasady protokołu dyplomatycznego stanowią w pewnej części niero­zerwalną całość.

Rozdział pierwszy przedstawia rys historyczny florystyki. Poświęcony jest przemianom florystyki w starożytności, średniowieczu i czasach nowożytnych wraz z omówieniem najważniejszych czynników, które miały wpływ na jej rozwój.

Przedmiotem drugiego rozdziału jest protokół dyploma­tyczny. Poszczególne podrozdziały zawierają kolejno historię i znaczenie protokołu dyplomatycznego.

Rozdział trzeci, najbardziej rozbudowany, omawia symbo­likę i znaczenie roślin. Liczne podrozdziały opisują po kolei znaczenie i kolorystykę roślin na przestrzeni dziejów od staro­żytności do dzisiaj. W podrozdziałach tych jest również mowa o wpływie wielkich religii na rozwój florystyki.

W ostatnim, czwartym rozdziale poruszona została kwestia praktycznego zastosowania zasad florystyki przy deko­rowaniu urzędów państwowych, wykonywania kompozycji kwiatowych na różne okazje zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Rys historyczny

2.1. Historia florystyki i bukieciarstwa

1.2. Kwiaty w starożytności

1.2. Kwiaty w średniowieczu

1.3. Kwiaty w czasach nowożytnych

Tablica 1. Historyczne kompozycje kwiatowe

Rozdział 2. Protokół dyplomatyczny

2.1. Historia protokołu dyplomatycznego

2.2. Znaczenie protokołu dyplomatycznego

2.3. Protokół dyplomatyczny i zasady savoir-vivre'u.....

Rozdział 3. Znaczenie roślin

3.1. Znaczenie kolorystyki kwiatów

3.2. Symbolika w historii florystyki

3.2.1. Starożytność

3.2.2. Średniowiecze

3.2.3. Czasy nowożytne

3.3. Rośliny w religiach i kulturach świata

3.3.1. Chrześcijaństwo

3.3.2. Islam

3.3.3. Buddyzm i hinduizm

3.3.4. Judaizm

Rozdział 4. Praktyczne zastosowanie florystyki

4.1. Kwiaty w wystroju wnętrz ambasad, konsulatów, urzędów państwowych

4.2. Dekoracja kwiatowa na stoły na przyjęcia państwowe i urzędowe

4.3. Florystyka funeralna

4.4. Zasady wręczania kwiatów w protokole dyplomatycznym

Zakończenie

Polecana literatura

Wykaz źródeł i opracowań

  1. Źródła
  2. Opracowania

2.1 Wydawnictwo encyklopedyczne

2.2 Monografie i opracowania zbiorowe