Nazwa Cena brutto

Uprawa kukurydzy cukrowej
17.50 PLN

Producent: Plantpress

Tytuł

Uprawa kukurydzy cukrowej

Autor

E. Kunicki

Wydawca

Plantpress

Rok wydania

2003

Liczba stron

95

Wymiary

150x210mm

Okładka

miękka

ISBN

83-85982-78-7

 Rozpowszechnienie kukurydzy cukrowej w naszym kraju było ograniczone przez długi czas, ponieważ nie tylko nie istniała tradycja jej uprawy i spożywania, ale przede wszystkim brakowało odmian, które jednocześnie charakteryzowały­by się wysokim i wiernym plonowaniem (duże i dobrze wypełnione kolby) oraz smakiem ziarniaków akceptowanym przez większość konsumentów. W 1981 roku prof. Marian Kossowski (Akademia Rolnicza w Lublinie) pisał: „Główną przyczyną hamującą rozszerzenie uprawy kukurydzy cukrowej jest brak nasion odmian niezawodnie plonujących w naszych warunkach klimatycznych".

Co prawda, jeszcze w latach międzywojennych i tuż po wojnie uprawiano w bardzo ograniczonym zakresie odmianę populacyjną 'Golden Bantam', a po II wojnie światowej ukazały się odmiany mieszańcowe rodzimej hodowli, ale pod względem wysokości plonu i jego jakości nie dorównywały nowym mieszańcom uprawianym w USA i Europie Zachodniej, które wówczas nie były dostępne na naszym rynku.

W ostatnich latach sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie zarówno dzięki po­stępom hodowli, jak i zmianom gospodarczym, jakie miały miejsce w naszym kraju. Powszechnie dostępne stały się nowe, zagraniczne odmiany mieszańco­we, które uzyskały pełną akceptację tak producentów, jak i konsumentów. U tych ostatnich dużym uznaniem cieszą się przede wszystkim odmiany o podwyższo­nej zawartości cukrów i odmiany zwane bardzo słodkimi, których ziarniaki są tak smaczne, że można je konsumować na surowo.

Kukurydza cukrowa zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Wpływa na to wiele czynników, a jednym z najważniejszych jest wzrastający udział Polski w handlu nie tylko na rynku europejskim, ale także światowym. Wraz z wprowa­dzaniem do naszej kuchni warzyw powszechnie spożywanych w wielu krajach świata następuje stopniowa zmiana naszych upodobań kulinarnych i coraz więk­sze znaczenie zyskują warzywa mało do tej pory znane.

Stale rosnąca popularność kukurydzy cukrowej skłania z jednej strony do hodowli bardzo wydajnych odmian o najlepszych cechach jakości, a z drugiej — do poszukiwania optymalnych metod jej uprawy i dystrybucji. Wyrazem tego jest niniejsza publikacja, mająca na celu przybliżenie wielu aspektów biologicz­nych i agrotechnicznych, związanych z tą niezwykle interesującą pod każdym względem rośliną. Mam nadzieję, że cenne dla siebie informacje znajdą w niej zarówno profesjonalni producenci warzyw, jak i szerokie grono amatorów upra­wy i spożywania warzyw.

 

 

 

Spis treści:

 

WSTĘP

1. HISTORIA UPRAWY KUKURYDZY

2. BIOLOGIA l MORFOLOGIA

System korzeniowy

Łodyga

Liść

Kwiaty

Ziarniak

3. ZNACZENIE GOSPODARCZE

4. WARTOŚĆ ODŻYWCZA l LECZNICZA

5. WYMAGANIA KLIMATYCZNE

Temperatura

Światło

Woda

6. WYMAGANIA GLEBOWE

7. STANOWISKO W ZMIANOWAHIU

8. UPRAWA GLEBY

9. NAWOŻENIE

Nawożenie organiczne

Nawożenie mineralne

Obliczanie optymalnych dawek nawozowych

10. ODMIANY

11. METODY UPRAWY

Uprawa z siewu

Uprawa z rozsady

12. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Walka z chwastami

Nawadnianie

13. ZBIÓR l PRZECHOWYWANIE

14. CHOROBY INFEKCYJNE

15. SZKODNIKI

16. LITERATURA

17. REKLAMY

 


Dostępność: Wysyłka w 24 godziny