Nazwa

Wiśnie

Producent: Hortpress

Tytuł

Wiśnie

Autor

Z. Grzyb, E. Rozpara

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2009

Liczba stron

172

Wymiary

145 x 205 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-89211-89-7

 

 

Spis treści

 

WSTĘP 6

OPIS BOTANICZNY l POCHODZENIE GATUNKU 7

SKŁAD CHEMICZNY, WŁAŚCIWOŚCI SPOŻYWCZE l LECZNICZE OWOCÓW WIŚNI 9

AKTUALNY STAN l PERSPEKTYWY ROZWOJU SADÓW WIŚNIOWYCH  10

WAŻNIEJSZE OŚRODKI HODOWLI NOWYCH ODMIAN WIŚNI W RÓŻNYCH KRAJACH   15

WŁAŚCIWY WYBÓR ODMIANY - DECYDUJĄCY CZYNNIK INTENSYWNEJ UPRAWY WIŚNI  17

Wiśnie z Krajowego Rejestru Odmian przydatne do zakładania sadów towarowych  18

Perspektywiczne odmiany wiśni  30      

Wiśnie rzadziej uprawiane  51

Szklanki  60

Czerechy - stodkie wiśnie  71

Wiślanki  79

Wiśnie wtasnokorzeniowe  82

Wiśnie przydatne do uprawy ekologicznej  82

PODKŁADKI DLA WIŚNI  86

Podkładki generatywne  86

Podkładki wegetatywne  90

Wiśnia kwaśna jako podkładka rozmnażana wegetatywnie  91

Kilka spostrzeżeń o stosowaniu podkładek   91

ZAKŁADANIE SADU WIŚNIOWEGO  92

Stanowisko  93

Gleba 95

Przygotowanie gleby  95

Zmęczenie gleby i replantacja  98

Rozplanowanie kwater  101

Zapylenie, zapłodnienie i zawiązywanie owoców   101

Gęstość sadzenia drzew  105

Materiał szkółkarski  107

Pora sadzenia 109

Technika sadzenia  110                                                

PIELĘGNOWANIE SADU  113

Cięcie po posadzeniu   113

Formowanie i cięcie w sadzie gęsto sadzonym   115

Cięcie odnawiające  119

Formowanie i cięcie w sadzie umiarkowanie gęstym  123

Cięcie prześwietlające i odmładzające  125

Organizacja i technika cięcia  128

Pielęgnowanie gleby  130

Utrzymanie gleby w sadzie ekologicznym  133

Zadarnianie międzyrzędzi  134

NAWOŻENIE l NAWADNIANIE SADU WIŚNIOWEGO   135

Nawożenie doglebowe  135

Nawożenie dolistne  138

Sposoby nawadniania  139

ZBIÓR OWOCÓW  139

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI HANDLOWEJ  144

GOSPODARKA OWOCAMI WIŚNI  146

Rynek krajowy  146

Rynki zagraniczne  148

OCHRONA PRZED CHOROBAMI l SZKODNIKAMI  150

Bakteryjne i grzybowe choroby wiśni i ich zwalczanie  150

Rak bakteryjny drzew owocowych  151

Drobna plamistość liści drzew pestkowych  152

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych  153

Gorzka zgnilizna wiśni  154

Srebrzystość liści  155

Guzowatość korzeni  157

Leukostomoza drzew pestkowych  158                        

Werticilioza drzew owocowych   160

Wirusowe choroby wiśni i im zapobieganie   160

Nekrotyczna pierścieniowa plamistość liści  161

Żółtaczka wiśni  162

Objawy chorób wirusowych  162

Zapobieganie chorobom wirusowym    163

Szkodniki wiśni i ich zwalczanie   163

Gąsienice zjadające liście   163

Mszyca wiśniowa  164

Przędziorki  165

Licinek tarninaczek  165

Nasionnica trześniówka  166

Śluzownica ciemna  167

Sposoby racjonalnej ochrony sadu  167

OCHRONA PRZED PTAKAMI, GRYZONIAMI l ZWIERZYNĄ ŁOWNĄ  170 Bibliografia  172

 


Dostępność: Towar niedostępny