Nazwa Cena brutto

Zraszacze i emitery w ciśnieniowych systemach nawadniania
33.90 PLN

Producent: UP Poznań

Tytuł

Zraszacze i emitery w ciśnieniowych systemach nawadniania

Autor

Leszek Piechnik

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Rok wydania

2013

Liczba stron

183

Wymiary

175 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7160-668-7

 

Opracowana w podręczniku systematyka zraszaczy i emiterów pozwoliła na przedstawienie dużego zbioru różnych rozwiązań konstrukcyjnych, z uwzględnieniem zastosowania zraszaczy, zasady ich działania, głównych parametrów użytkowych i rozwiązań technicznych. Opisano wiele ciekawych najnowszych konstrukcji. Liczne ilustracje pokazują zraszacze podczas pracy oraz ich budowę i regulacje. Na wykresach zamieszczono zmierzone parametry użytkowe, które mogą ułatwić wybór tych urządzeń w projektowaniu systemów nawodnieniowych oraz w zastosowaniu praktycznym - w ogrodach przydomowych, na trawnikach obiektów sportowych, lub też produkcyjnym - w ogrodnictwie i rolnictwie.

Prof. dr hab. Leszek Piechnik jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami oddziaływania maszyn rolniczych na glebę i erozję wodną, prowadzi zajęcia z zakresu techniki nawodnieniowej. Interesuje się również techniką pomiarową. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów popularyzu­jących technikę rolniczą i ogrodniczą.

Spis treści

Wykaz oznaczeń i symboli 5

Wstęp 7

1. Ogólna charakterystyka zraszaczy i emiterów 9

Podział i parametry zraszaczy 9

Podział i parametry emiterów 13

2. Minizraszacze do ogrodów, szklarni i sadów 17

Charakterystyka minizraszaczy17

Minizraszacze nasadkowe zwykłe 19

Minizraszacze z nasadką statyczną stałą 19

Minizraszacze z nasadką statyczną wymienną 22

Minizraszacze z obrotową nasadką niewymienną 27

Minizraszacze modułowe z wymienną nasadką i dyszą 29

 

Minizraszacze nasadkowe z kompensacją ciśnienia 33

Zamgławiacze i minizraszacze podwieszane 36

3. Przenośne zraszacze ogrodowe 40

Wprowadzenie 40

Zraszacze ogrodowe wychylne 41

Zraszacze obrotowe 46

Uwagi ogólne 46

Zraszacze obrotowe z napędem młoteczkowo-odrzutowym 47

Zraszacze obrotowe sektorowe 52

Zraszacze obrotowe konturowe 57

Zraszacze obrotowe rotacyjne 60

Zraszacze wirnikowe 64

Zraszacze nasadkowe  67

Zraszacze z komorą wirową 70

Zraszacze ręczne i spryskiwacze 73

Wprowadzenie  73

Zraszacze ręczne proste 73

Zraszacz ręczny prosty z dozownikiem nawozów 74

Pistolety ręczne zraszające 76

Lance ręczne ogrodowe 78

4. Zraszacze wysuwane na trawniki w terenach zieleni i obiektach sportowych 81

Podział, przeznaczenie i budowa zraszaczy wysuwanych 81

Zraszacze wysuwane statyczne z głowicą stałą  83

4.2.1. Zraszacze wysuwane statyczne z głowicą stałą i dyszą szczelinową 83

4.2.2. Zraszacze wysuwane statyczne z głowicą stałą i dyszami wymiennymi 86

4.2.3. Zraszacze wysuwane statyczne z głowicą stałą i dyszą z nasadką obrotową 88

4.2.4. Zraszacze wysuwane z głowicą statyczną i dyszą z nasadką wolnoobrotową 90

4.3. Zraszacze wysuwane obrotowe z napędem turbinowym 92

Charakterystyka ogólna            92

Zraszacze wysuwane obrotowe z napędem turbinowym jednodyszowe 93

Zraszacze wysuwane obrotowe z napędem turbinowym wielodyszowe 96

4.4. Zraszacze wysuwane obrotowe z napędem młoteczkowo-odrzutowym 98

5. Zraszacze w polowych deszczowniach rolniczych i ogrodniczych 100

Uwagi ogólne 100

Zraszacze obrotowe z napędem młoteczkowo-odrzutowym 100

Podział, budowa i zasada działania 100

Zraszacze obrotowe z napędem młoteczkowo-odrzutowym o bliskim zasięgu 102

5.2.3. Zraszacze obrotowe z napędem młoteczkowo-odrzutowym o średnio bliskim i średnio dalekim zasięgu    107

5.2.4. Zraszacze obrotowe z napędem młotkowo-odrzutowym o dalekim zasięgu 111

Zraszacze obrotowe z napędem turbinowym 116

Zraszacze obrotowe z napędem wahaczowo-odrzutowym 121

Zraszacze do deszczowni przęsłowych i belek zraszających deszczowni bębnowych zwijanych 130

6. Emitery w umiejscowionych systemach nawadniających 137

Definicja i podział emiterów 137

Emitery zewnętrzne do nawadniania punktowego 140

Emitery liniowe i przewody nawadniające 149

Wprowadzenie  149

Emitery liniowe w formie wielokomorowego przewodu perforowanego 150

Emitery liniowe w formie przewodu porowatego 152

Przewody nawadniające - linie kroplujące 154

7. Emitery i sączki do nawadniania doniczek, pojemników i skrzynek balkonowych 166

7.1. Podział urządzeń do nawadniania roślin ozdobnych w mieszkaniach i na balkonach 166

Indywidualne dozowniki ceramiczne z własnym zbiorniczkiem 166

Indywidualny dozownik ceramiczny z wężykiem zasysającym 168

Indywidualny dozownik ceramiczny z zaworkiem 169

Indywidualny dozownik grawitacyjny 170

Kroplowniki zewnętrzne punktowe 171

Kroplowniki zewnętrzne z automatycznym zaworkiem 173

8. Zasady doboru zraszaczy i emiterów w zależności od warunków użytkowania 174

Literatura 183


Dostępność: Wysyłka w 24 godziny