Kategorie

Normy żywienia drobiu

Dostępność:
Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: red. S. Smulikowska i A. Rutkowski
 • Wydawca, rok wydania: IFiŻZ, 2005
 • Liczba stron : 136
 • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
 • ISBN: 83-917097-7-9
 • egz.
  35,90 zł

  Produkcja drobiu jest gałęzią produkcji zwierzęcej ulegającą ciągłym zmianom powodowanym przez genetyczny postęp w hodowli ptaków (wytwarzanie nowych hybrydów i linii), w genetyce roślin (wyhodowanie nowych, ulepszonych odmian roślin pastewnych), w dziedzinie biotechnologii (produkowanie dodatków paszowych umożliwiających poszerzenie i lepsze wykorzystanie bazy paszowej), a także przez zmiany w regulacjach prawnych (zakaz stosowania mączek zwierzęcych i antybiotyków w mieszankach) i zmiany w preferencjach konsumentów (obecnie dużą uwagę przykłada się do funkcjonalnych, prozdrowotnych właściwości produktów zwierzęcych). Spowodowało to konieczność wprowadzenia w niniejszym podręczniku wielu zmian i uzupełnień w porównaniu z poprzednim III wydaniem Norm Żywienia Drobiu. Zgodnie z sugestiami użytkowników dodano także nowe rozdziały dotyczące żywienia strusi i emu.

  Zalecenia podawane w niniejszym opracowaniu obejmują obecnie znane zapotrzebowanie ptaków na składniki pokarmowe powiększone o pewien naddatek, tzw. margines bezpieczeństwa. Jego uwzględnianie jest konieczne ze względu na zmienną wartość surowców paszowych, potrzebę upraszczania praktycznego żywienia dużych stad ptaków oraz nie zawsze optymalne warunki środowiska w pomieszczeniach dla drobiu. Duże różnice między rzeczywistym zapotrzebowaniem a poziomem zalecanym w normach dotyczą witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D3 i E), które mogą rozkładać się podczas przedłużonego okresu przechowywania paszy. Na przykład rzeczywiste zapotrzebowanie na witaminę A u kurcząt określono na 1500 j.m./kg paszy, a zaleca się podawanie 8-11 tyś. j.m. tej witaminy/kg mieszanki.

  Podane w niniejszym podręczniku wartości zapotrzebowania na poszczególne składniki są jedynie zaleceniami żywieniowymi, a nie obowiązującą normą prawną i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń hodowców w stosunku do producentów pasz. Podstawą prawną do ewentualnych roszczeń może być jedynie niezgodność zawartości składników w mieszance a zawartością zadeklarowaną przez producenta oraz Ustawą o Środkach Żywienia Zwierząt.

  W zaleceniach żywienia ptaków określa się dzienną dawkę poszczególnych składników lub ich zawartość w l kg powietrznie suchej mieszanki zawierającej 12% wody (czyli 880 g suchej masy w l kg), wyrażoną: w jednostkach wagowych, udziałem procentowym albo w jednostkach międzynarodowych (j .m.). Wartości podane w tabelach zapotrzebowania należy traktować jako średnie; dopuszcza się odchylenie od średniej ± 5%.

  W tabelach składu pasz (Tabele 56-59) dla ważniejszych pasz podano zawartość składników przeliczoną na umowną zawartość suchej masy w l kg paszy. Jeżeli zawartość suchej masy w paszach odbiega znacznie od wartości podanej w tabeli 56 zawartość składników pokarmowych należy odpowiednio przeliczyć (patrz rozdział 14.1).

  W niniejszym podręczniku podano najważniejsze wskazówki potrzebne do korzystania z tabel.  Spis treści

  l. Wstęp
  2.
  Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe
  2.1. Energia
  2.2. Białko i aminokwasy
  2.3. Tłuszcz
  2.4. Składniki mineralne
  2.5. Witaminy
  2.6. Ksantofile
  2.7. Włókno
  2.8. Woda
  3. Dodatki paszowe

  3.1. Ogólne zasady stosowania dodatków paszowych
  4. Zalecenia żywienia kur

  4.1. Zalecenia żywienia kur nieśnych (jaja konsumpcyjne)
  41.1. Zalecenia żywienia kurcząt odchowywanych na nioski
  4.1.2. Zalecenia żywienia kur nieśnych
  4.2. Zalecenia żywienia kur mięsnych
  4.2.1. Zalecenia żywienia kurcząt mięsnych stad reprodukcyjnych odchowywanych na nioski
  4.2.2. Zalecenia żywienia kur mięsnych stad reprodukcyjnych
  4.2.3. Zalecenia żywienia kurcząt brojlerów
  5.  Zalecenia żywienia indyków

  6. Zalecenia żywienia gęsi

  7. Zalecenia żywienia kaczek

  8. Zalecenia żywienia strusi i emu

  9. Zalecenia żywienia perliczek

  10.
  Zalecenia żywienia przepiórek japońskich
  11.
  Zalecenia żywienia gołębi domowych
  12.
  Zalecenia żywienia bażantów
  13. Zalecenia żywienia kuropatw

  14.
  Zawartość składników pokarmowych w paszach stosowanych w żywieniu drobiu
  14.1
   Uwagi wstępne
  Zawartość składników pokarmowych i energii
  Zawartość składników mineralnych
  Zawartość witamin

  Zawartość niezbędnych aminokwasów
  15.
  Ograniczenie udziału niektórych pasz w mieszankach dla drobiu
  Literatura źródłowa i uzupełniająca
  Spis tabel

   

  Tytuł

  Normy żywienia drobiu

  Autor

  red. S. Smulikowska i A. Rutkowski

  Wydawca

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

  Rok wydania

  2005

  Liczba stron

  136

  Wymiary

  165 x 235 mm

  Okładka

  miękka

  ISBN

  83-917097-7-9