Zarejestruj się | Moje konto   
  Pomoc  
  Kontakt  
 
 
Strona główna » ###PODRĘCZNIKI (technikum, liceum profilowane, zsz) » Organizacja pracy w hotelarstwie Wyszukiwanie zaawansowane
 
   
Wybierz kategorię 
   
 
 
Bonsai
 
 
Grzyby
 
 
Iglaki
 
 
Owady
 
 
Zboża
 
 
  

   
Promocje 
   
 
Skalniaki

Skalniaki
Cena brutto: 
27.90 PLN
Stara cena: 40.00

Akwarium od podstaw

Akwarium od podstaw
Cena brutto: 
7.90 PLN
Stara cena: 15.00

Czarny bez dla zdrowia i urody

Czarny bez dla zdrowia i urody
Cena brutto: 
19.90 PLN

Modelowanie 2D w programie AutoCAD 2006 PL. Podstawy

Modelowanie 2D w programie AutoCAD 2006 PL. Podstawy
Cena brutto: 
9.90 PLN
Stara cena: 20.00

Nasze gołębie

Nasze gołębie
Cena brutto: 
28.90 PLN
Stara cena: 48.90

 
  
   
Informacje

Nasze konta:

72114020040000320239495364


50102055581111151500300071

W tytule przelewu prosimy
podać numer zamówienia.

 
   
 
 
ID Nazwa Cena brutto Stara cena
2658 Organizacja pracy w hotelarstwie 28.00 PLN 35.00 PLN

Dostępność:Wysyłka w 12 godzin

Producent: FORMAT-AB

 

Tytuł

Organizacja pracy w hotelarstwie

Autor

pod red. Beaty Sawickiej

Wydawca

Format AB

Rok wydania

2008

Liczba stron

474

Wymiary

175 x 250 mm

Okładka

miękka

 

 

 

Chcesz kupić więcej egzemplarzy? 

   Zapytaj o cenę   
 
Rabaty do 15%!
 

Spis treści

1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa

1.2. Historyczny rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie

1.3. Prekursorzy współczesnego hotelarstwa

1.4. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia branżowe, samorządy gospodarcze

1.5. Organizacje hotelarskie na świecie

1.6. Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne związane

z hotelarstwem w Polsce

2. Turystyczna baza noclegowa

2.1. Przepisy Ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa

2.2. Klasyfikacja i rodzaje obiektów noclegowych

2.3. Hotelarstwo jako dział gospodarki

2.3.1. Podstawowe wyniki ekonomiczne branży hotelarskiej

2.3.2. Baza obiektów noclegowych w Polsce

2.3.3. Nakłady inwestycyjne w branży hotelarskiej

2.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego i światowego

2.4.1. Przesłanki współczesnego rozwoju hotelarstwa – trendy rozwojowe

2.4.2. Kierunki rozwoju budownictwa hotelowego

2.5. Gestorzy bazy noclegowej

2.6. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie: współczesne systemy i sieci hotelowe, grupy markowe

3. Standaryzacja obiektów hotelarskich

3.1. Podstawowe pojęcia

3.2. Wymagania kategoryzacyjne bazy hotelarskiej

3.3. Standardy hotelowe

3.4. Jakość usług i ich pomiar

3.5. Zastosowanie norm ISO dotyczących jakości usług w obiektach

hotelarskich

3.6. Kontrola jakości żywności – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów

Krytycznych (HACCP

3.7. Rekomendacja obiektów hotelarskich

4. Usługi hotelarskie

4.1. Definicje usługi hotelarskiej

4.2. Cechy i podział usług hotelarskich

4.3. Usługi podstawowe i dodatkowe w różnych rodzajach obiektów

hotelarskich

4.3.1. Usługi podstawowe odpłatne i nieodpłatne

4.3.2. Zakres usług dodatkowych

4.3.3. Działalność rekreacyjno-sportowa, rehabilitacyjna,

kulturalno-rozrywkowa

4.3.4. Usługi Centrum Biznesu

4.3.5. Usługi obce wykonywane na terenie hotelu

4.3.6. Rezerwy techniczne i funkcjonalne do realizacji

nietypowych usług

4.4. Usługi świadczone w obiektach hotelarskich

4.4.1. Motele

4.4.2. Pensjonaty

4.4.3. Ośrodki wczasowe

4.4.4. Domy wycieczkowe

4.4.5. Schroniska

4.5. Usługi hotelarskie w środkach transportu

4.5.1. Usługi hotelarskie w transporcie kolejowym

4.5.2. Usług hotelarskie w transporcie lotniczym

4.5.3. Usługi hotelowe w żegludze pasażerskiej

4.5.4. Usługi hotelarskie w ruchomej bazie noclegowej

4.6. Usługi hotelarskie w innych rodzajach bazy noclegowej

4.6.1. Sanatoria i obiekty hotelowe uzdrowisk

4.6.2. Stanice wodne

4.6.3. Kwatery prywatne

4.6.4. Wykorzystanie domów akademickich i internatów w okresach

turystycznych

5. Kultura i etyka w hotelarstwie

5.1. Podstawowa terminologia z zakresu etyki

5.2. Kodeks etyki hotelarza

5.3. Osobowość i kultura osobista

5.3.1. Psychologia osobowości

5.3.2. Kultura osobista

5.4. Wizerunek pracownika hotelu

5.4.1. Predyspozycje psychofizyczne i dyspozycje intelektualne

pracownika

5.4.2. Przyzwyczajenia i nawyki

5.4.3. Sylwetka wzorowego hotelarza

5.5. Kultura obsługi gości

5.6. Ranga społeczna zawodu hotelarza

5.7. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych

5.7.1. Stosunki międzyludzkie i ich znaczenie w pracy

5.7.2. Wzory zachowań w różnych okolicznościach

5.8. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich

5.8.1. Frustracje i depresje, pojęcie stresu organizacyjnego

5.8.2. Konflikty i ich rozwiązywanie

6. Działalność recepcji

6.1. Rola recepcji w obiekcie hotelarskim

6.2. Wyposażenie techniczne recepcji

6.3. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii

6.4. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

6.5. Obowiązki pracowników recepcji. Obsługa gości w parterowej części hotelu

6.6. Rezerwacja usług hotelarskich

6.7. Czynności związane z cyklem obsługi gościa w obiekcie hotelarskim. Procedury dotyczące zameldowania (check in) i wymeldowania gości (check out)

6.8. Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa

6.9. Współpraca recepcji z innymi komórkami organizacyjnymi hotelu

7. Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim

7.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych

7.2. Wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostek mieszkalnych

7.3. Pomieszczenia ogólnego użytku

7.4. Obowiązki pracowników (housekeeping) związane z utrzymaniem czystości i porządku

7.5. Rodzaje sprzątania. Procedury sprzątania

7.6. Systemy pracy

7.7. Sprzęt, środki i techniki utrzymywania czystości

7.8. Odpowiedzialność materialna

7.8.1. Odpowiedzialność materialna pracowników

7.8.2. Odpowiedzialność za rzeczy znalezione oraz pozostawione

przez gości

7.9. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony

środowiska

7.10. Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z recepcją,

pralnią działem technicznym, działem gastronomicznym oraz

administracją obiektu hotelarskiego

8. Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim

8.1. Rodzaje zakładów gastronomicznych w obiektach hotelarskich

8.2. Rodzaje usług gastronomicznych

8.2.1. Posiłki serwowane przez gastronomię hotelową

8.2.2. Room service i lounge service

8.2.3. Obsługa gastronomiczna imprez poza hotelem

8.3. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach

hotelarskich

8.3.1. Funkcjonalność pomieszczeń działu gastronomicznego

8.3.2. Urządzenia i maszyny gastronomiczne

8.3.3. Organizacja pracy i obowiązki pracowników

8.3.4. Przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w dziale gastronomicznym

8.3.5. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola działu gastronomicznego

8.4. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami

organizacyjnymi obiektu hotelarskiego

9. Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego

9.1. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich

9.1.1. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelarskich

9.1.2. Zapasowe i rezerwowe źródła energii

9.1.3. Bezpieczeństwo i sprawność techniczna obiektu

9.1.4. Usuwanie awarii i usterek

9.1.5. Organy nadzoru i kontroli nad wyposażeniem i prawidłową

eksploatacją obiektu hotelowego

9.2. Pralnia hotelowa

9.3. Transport wewnętrzny i zewnętrzny

9.3.1. Transport wewnętrzny

9.3.2. Transport zewnętrzny

9.4. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb gości

niepełnosprawnych

9.5. Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją,

wypoczynkiem i sportem

9.5.1. Urządzenia wewnątrz hotelu

9.5.2. Otoczenie, zieleń wokół hotelu

9.5.3. Zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją, sportem

i wypoczynkiem

9.6. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości: monitorujące,

sygnalizacyjno-alarmowe oraz urządzenia i systemy zamykania drzwi

9.6.1. Bezpieczeństwo gości

9.6.2. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości

10. Współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży

10.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki

10.2. Rodzaje umów pomiędzy hotelami a biurami podróży

10.3. Kodeks postępowania praktycznego

10.4. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich

10.5. Współpraca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami turystycznymi oraz przedsiębiorstwami przewozowymi

11. Zarządzanie obiektem hotelarskim

11.1. Style kierowania w hotelarstwie

11.2. Formy zarządzania obiektami hotelarskimi

11.2.1. Praca oraz możliwość poprawy jej wydajności

11.2.2. Współczesne formy zarządzania obiektami hotelarskimi

11.2.3. Znaczenie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim

11.3. Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich

11.4. Administracja obiektu hotelarskiego

11.4.1. Organizacja pracy sekretariatu hotelu

11.4.2. Dział ekonomiczny (finansowo-księgowy)

11.4.3. Dział personalny (kadr i szkoleń)

11.4.4. Dział zaopatrzenia

11.4.5. Komórka ds. konserwacji, remontów i inwestycji

11.4.6. Marketing i reklama

11.4.7. Komórka ds. audytu wewnętrznego i controllingu

11.4.8. Samodzielni specjaliści

11.5. Regulamin hotelowy

12. Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego

12.1. Przepisy prawa międzynarodowego dotyczące świadczenia usług hotelarskich

12.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelu za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, przepisy prawa, zasady odpowiedzialności

12.3. Konwencja paryska o odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, klauzule nieodpowiedzialności

12.4. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego i obiektów hotelowych

12.5. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej

12.6. Prawo zastawu

12.7. Przechowanie rzeczy

12.8. Parkingi

12.9. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

12.9.1. Istota znajomości przepisów bhp i ppoż. w hotelu

12.9.2. Problemy ochrony środowiska w obiektach hotelowych

Literatura

Aneks

 

agro_turystykaPoleć produkt znajomemu · Oceń produkt    

 
  
 
Wartość:
0
 PLN
Liczba produktów:  0
Przechowalnia
Liczba produktów:  0
   
Nowości 
   

 
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników

Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników
Cena brutto: 
32.90 PLN

Ogrodnicy

Ogrodnicy
Cena brutto: 
22.90 PLN

Atlas badania moczu u psów i kotów

Atlas badania moczu u psów i kotów
Cena brutto: 
66.00 PLN

Ustawa o odpadach Komentarz

Ustawa o odpadach Komentarz
Cena brutto: 
139.90 PLN

Mleko cichy morderca

Mleko cichy morderca
Cena brutto: 
23.90 PLN

Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym

Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Cena brutto: 
33.90 PLN

Zboża ochrona i prowadzenie łanu

Zboża ochrona i prowadzenie łanu
Cena brutto: 
50.00 PLN

Fotogrametria

Fotogrametria
Cena brutto: 
66.90 PLN

Domowy wyrób serów

Domowy wyrób serów
Cena brutto: 
24.90 PLN

Uprawa mieszanek jęczmienia jarego z grochem

Uprawa mieszanek jęczmienia jarego z grochem
Cena brutto: 
9.90 PLN

Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy
Cena brutto: 
18.90 PLN

Perfekcyjny ogród

Perfekcyjny ogród
Cena brutto: 
47.90 PLN

 
  


   
Informacje

Serwis używa cookies Korzystając z AGROSWIAT wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką ciasteczek dostępną w naszym regulaminie.

 

Kontakt:

tel. 512 223 991

fax. 22 434 60 68

info@agroswiat.pl

 

Oferta podręczników


 Firmy ogrodnicze, uslugi ogrodnicze, ogrody

Ranking najpopularniejszych firm z branży ogrodniczej. Ogrody, oczka wodne, stawy, projektowanie ogrodów, ogrody zimowe, architekci, pielęgnacja ogrodów, aranżacja wnętrz zielenią. Usługi ogrodnicze. Spis firm ogrodniczych 
   
 

 |  Strona główna  |  Promocje  |  Nowości  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Pomoc  | 
oprogramowanie
sklepy internetowe
Sklepy internetowe