ABC uprawy kukurydzy na ziarno

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2018
  • Liczba stron : 80
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-65782-22-9
  • egz.
  • 29,90 zł

Kukurydza to coraz popularniejsza, a zarazem coraz ważniejsza gospodarczo roślina rolnicza uprawiana w Polsce. Początki jej komercyjnego wykorzy­stania sięgają lat 50. minionego wieku. W tamtym czasie niemal cały areał zasiewów tej rośliny koncentrował się w południowo-zachodniej części kraju, gdzie rozpoczęła się krajowa hodowla kukurydzy. Wraz z pojawianiem się na rynku coraz większej liczby odmian lepiej dostoso­wanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych (w tym o różnej wczesności), popularyzacją uprawy kuku­rydzy wśród producentów rolnych, opracowaniem pod­staw poprawnej agrotechniki tej rośliny (uprawa, nawoże­nie, pielęgnacja, ochrona roślin, zbiór i przechowywanie plonu), a także rozwijaniem się parku maszynowego gospodarstw pod kątem uprawy tej konkretnej rośliny, stopniowo jej zasiewy zaczęły pojawiać się w pozostałych regionach -także na północy Polski.

Dzięki szerokim możliwościom wykorzystania plonu znaczenie gospodarcze kukurydzy jest duże i będzie wzrastać. Nie bez powodu określa się ją mianem rośliny przyszłości czy też - rośliny z perspektywami. Szczególnie duże możliwości przetwórcze daje ziarno, które jest bardzo cennym produktem finalnym, a także surowcem do dalszego przerobu.

Aby w pełni wykorzystać potencjał jaki daje kukurydza, konieczne jest uzyskiwanie wysokich plonów, o jak najlepszych parametrach jakościowych, które sprostają rygorystycznym wymaganiom odbior­ców surowca. Chcąc w jak największym stopniu wspo­móc producentów kukurydzy ziarnowej, wydawnic­two Hortpress we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin - PIB, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB opraco­wało niniejszy poradnik zawierający najważniejsze infor­macje na temat uprawy kukurydzy ziarnowej.

Spis treści

Warunki uprawy kukurydzy

Dobór odmian kukurydzy na ziarno

Fazy rozwojowe kukurydzy w skali BBCH

Nawożenie kukurydzy

Integrowana ochrona kukurydzy przed chwastami

Integrowana ochrona kukurydzy przed chorobami

Znaczenie mikotoksyn i przeciwdziałanie ich pojawowi

Integrowana ochrona kukurydzy przed szkodnikami

Organizmy pożyteczne i ich rola w ograniczaniu szkodników

Zbiór kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno

Hedery do zbioru kukurydzy

Czyszczenie, suszenie i magazynowanie ziarna kukurydzy

Suszarnie do ziarna kukurydzy

Szkodniki magazynowe zagrażające ziarnu kukurydzy

Co ma wpływ na koszty w uprawie kukurydzy?

Kalkulacja kosztów produkcji kukurydzy na ziarno