Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: UMCS
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Bogusława Baran-Zgłobicka
  • Wydawca, rok wydania: UMCS, 2011
  • Liczba stron : 156
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7784-023-8
  • egz.
  • 27,90 zł
Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.
Publikację można zaliczyć do nurtu tzw. geografii stosowanej (applied geography), a więc geograficznych prac naukowych, których wyraźnie i dokładnie określonym celem jest bezpośrednie wykorzystanie w praktyce. Ciągle rzadko spotyka się opracowania, w których doprowadzono logicznie i konsekwentnie od badań podstawowych - prac terenowych, analizy dostępnych danych źródłowych i poszukiwań metodologicznych, poprzez przetwarzanie całości rezultatów badań do formy uznanej za przydatną do celów praktycznych, aż po szczegółowe określenie kierunków działań umożliwiających właściwe i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Rozważania dotyczące aktualnej i możliwej do zaproponowania, bardziej racjonalnej, struktury krajobrazu oparto na niezwykle starannie i wszechstronnie przygotowanym materiale analitycznym, który posłużył klarownej, krytycznej prezentacji najważniejszych cech układów krajobrazowych odniesionych do aktualnej struktury przestrzennej zagospodarowania. Pozwoliło to na kreację niezwykle interesującego oraz unikatowego i pionierskiego studium - projektu korekty aktualnego stanu struktury użytkowania ziemi w badanych obszarach.

Tytuł

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych

Autor

Bogusława Baran-Zgłobicka

Wydawca

UMCS

Rok wydania

2011

Liczba stron

156

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7784-023-8