Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Joanna Cieślewicz
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2015
  • Liczba stron : 128
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-61314-62-7
  • egz.
  • 24,90 zł
W pracy przedstawiono występowanie i właściwości poszczególnych grup barwników, procesy ich degradacji oraz podstawowe metody ich oznaczania.

Obiekty wodne na swym pierwotnym dnie zbudowanym z różnych utworów skalnych mają zdeponowaną pewną ilość autochtonicznego i allochtonicznego materiału mineralno-organicznego. Autochtoniczne składniki osadów stanowią opadające na dno szczątki organizmów roślinnych i zwierzęcych zasiedlających określone środowisko wodne, resztki niestrawionych pokarmów i odchody większych zwierząt, wytrącające się z wody rozpuszczone i koloidalne związki chemiczne oraz materiały pochodzące z abrazji brzegów. Materiał allochtoniczny składa się głównie z produktów erozji podłoża zlewni.

W pracy przedstawiono występowanie i właściwości poszczególnych grup barwników, procesy ich degradacji oraz podstawowe metody ich oznaczania.

Spis treści

WSTĘP           

1. ŹRÓDŁA BARWNIKÓW DEPONOWANYCH W OSADACH DENNYCH

1.1. Makrofity

1.2. Bakterie i sinice

1.3. Glony

2. CHARAKTERYSTYKA BARWNIKÓW

2.1. Chlorofile

2.2. Karotenoidy

2.3. Fikobiliny

3. PROCESY DEGRADACJI BARWNIKÓW

3.1. Starzenie się komórek

3.2. Degradacja w słupie wody i osadach dennych

4. ANALIZA BARWNIKÓW I PRODUKTÓW ICH DEGRADACJI

4.1. Ekstrakcja barwników

4.2. Rozdział barwników

4.3. Badania ilościowe

4.3.1. Względne jednostki barwnikowe

4.3.2. Równania do równoczesnego obliczania zawartości barwników

4.4. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w analizie barwników roślinnych

4.5. Wskaźniki stosowane w badaniach barwników roślinnych

5.  PODSUMOWANIE

Wykaz terminów stosowanych w monografii

Nazwy zwyczajowe i systematyczne przykładowych karotenoidów

Literatura

Summary