Biopaliwo rzepakowe

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: T. Juliszewski, T. Zając
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2007
  • Liczba stron : 176
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-09-99001-7
  • egz.
  • 27,50 zł
Przedstawiono technologię uprawy rzepaku i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego), opis tłoczenia oleju, uwarunkowania produkcji biopaliwa, zasady kalkulacji kosztów produkcji umożliwiają

W zestawie kupisz taniej

Biopaliwo rzepakowe

Biopaliwo rzepakowe

27,50 zł
Rzepak w mistrzowskiej uprawie

Rzepak w mistrzowskiej uprawie

41,90 zł
69,40 zł
59,40 zł

Monografia „Biopaliwo rzepakowe", mająca charakter porad­nika, ze swego założenia jest popularnym omówieniem prob­lemów związanych z wytwarzaniem paliwa do silników wyso­koprężnych (Diesla). W opracowaniu omówiono uprawę rze­paku i pozyskanie nasion tego gatunku jako surowca oleju roślinnego do produkcji biopaliwa, na zagospodarowaniu pro­duktów ubocznych tej produkcji kończąc. Dla producentów biopaliw na potrzeby własnego gospodarstwa rolniczego, ta­kie kompleksowe omówienie wydaje się szczególnie przydatne i pożyteczne. Przekonaniem tym kierowali się autorzy książki, pisząc ją na podstawie swych wieloletnich doświadczeń oraz rozmów z rolnikami i inwestorami zamierzającymi podjąć produkcję biopaliw.

Aktualnie w kraju zainteresowanie uprawą rzepaku na biopaliwo rolnicze jest żywe, a dowodem jest według różnych szacunków zwiększenie powierzchni zasiewów formy ozimej tego gatunku o 200 tyś. ha w sezonie wegetacyjnym 2006/7.

Konieczność stosowania w coraz większej ilości odtwa­rzalnych nośników energii, w tym także biopaliw silnikowych, jest szansą na częściowe rozwiązanie współczesnych proble­mów paliwowych w kraju i na świecie, ale także, jak się ocze­kuje, spowoduje łagodzenie efektu cieplarnianego świata. Są także - zwłaszcza w naszym kraju - szansą na zyskowną, bo pozażywnościową produkcję surowców rolniczych, w tym wypadku nasion rzepaku jako surowca do tłoczenia oleju ro­ślinnego. Techniczne i technologiczne problemy przetwarza­nia tego surowca w biopaliwo do silników wysokoprężnych są w zasadzie rozwiązane. Wykorzystanie tej szansy zależy więc obecnie - przede wszystkim - od prawnych, fiskalnych i or­ganizacyjnych uwarunkowań, które w wyniku prowadzonych dyskusji i polemik są ciągle doskonalone, aczkolwiek dla rol­ników jeszcze niezadowalające.

Analiza powyższych uwarunkowań oraz chłodna kalku­lacja aktualnych i przewidywanych kosztów produkcji biopaliwa, powinny poprzedzać decyzję o podjęciu inwestycji zaku­pu instalacji do produkcji biopaliwa. Autorzy zwracają na to ogólnie uwagę Czytelnika w tym miejscu, a także szczegółowo w różnych fragmentach książki, choć koncentrują się przede wszystkim na agrotechnologicznych oraz technicznych aspek­tach produkcji biopaliwa rzepakowego.

 

Spis treści

 

Wstęp

Uprawa rzepaku na biopaliwo - Tadeusz Zając 

Pochodzenie i uprawa rzepaku oraz roślin pokrewnych w Polsce

Aktualne znaczenie gospodarcze form uprawnych rzepaku w kraju

Biologiczne i rolnicze uwarunkowania plonowania rzepaku

Doskonalenie hodowli rzepaku pod względem ilościowo-jakościowym

Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania uprawy rzepaku

Wymagania termiczne i wilgotnościowe

Porównanie technologii uprawy rzepaku

Uprawa roli pod rzepak ozimy i jary

Wapnowanie oraz nawożenie przedsiewne i wiosenne: NPK i S oraz nawozami mikroelementowymi

Termin i sposób siewu nasion rzepaku

Pielęgnacja roślin i metody odchwaszczania plantacji

Zwalczanie chorób i szkodników

Możliwości łącznego stosowania nawozów i pestycydów

Zbiór rzepaku

Czyszczenie i suszenie zebranych nasion

Literatura

Biopaliwo - Tadeusz Juliszewski

Wprowadzenie

Właściwości paliwa silnikowego

Olej roślinny jako paliwo silnikowe

Surowce do produkcji biopaliwa

Transestryfikacja

Produkty uboczne

Ogólne zasady kalkulacji kosztów

Uwagi końcowe

Literatura

Podstawowe pojęcia

Tytuł

Biopaliwo rzepakowe

Autor

T. Juliszewski, T. Zając

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2007

Liczba stron

176

Wymiary

145 x 205 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-99001-7