Biotechniki stosowane w rozrodzie zwierząt gospodarskich i koni

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2017
  • Liczba stron : 164
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7160-860-5
  • egz.
  • 35,90 zł

Zbiór wiadomości dotyczących udziału biotechnologii w hodowli i rozrodzie zwierząt (bydła mlecznego, świń i koni).

Nowoczesną hodowlę zwierząt gospodarskich, w szczególności bydła mlecznego - opartą na ocenie genomowej - coraz trudniej wyobrazić sobie bez udziału technologii wspomagających rozród. Należą do nich: transfer zarodków, ich produkcja in vitro, insemi­nacja z wykorzystaniem nasienia sortowanego i inne. Monografia przedstawia obecny stan wykorzystania w kraju biotechnik w rozrodzie oraz hodowli bydła, świń i koni. Przedstawiono w niej także nowatorskie metody oceny zarodków oraz ryzyko związane z zanieczyszczeniem ich patogenami. Obszernie na­świetlono złożone relacje pomiędzy zarodkiem i matką w okresie przedimplantacyjnym. Opracowanie - przygotowane z udziałem czołowych specjalistów krajowych i zagranicznych - jest unikal­nym kompendium kompleksowej wiedzy oraz doświadczeń z tej dziedziny nauki i praktyki klinicznej.

Spis treści

Nowe metody oceny w hodowli bydła

Genomowa ocena bydła mlecznego

Transfer zarodków u zwierząt gospodarskich i koni, techniki towarzyszące rozrodowi

Transfer zarodków u zwierząt - aktualna sytuacja

Biotechniki stosowane w rozrodzie koni - transfer zarodków, zapłodnienie in vitro oraz klonowanie

Embryo transfer in swine - what we can expect today for practice and research

Dobór dawczyń i biorczyń zarodków u bydła na podstawie badania ultrasonograficznego

Techniczne aspekty wypłukiwania zarodków u krów

Nasienie sortowane, programy hormonalne w terapii zaburzeń rozrodu u krów

Hormonal treatment in cow reproduction - positives and negatives

Nasienie seksowane - nowsze dane populacyjne z uwzględnieniem doświadczeń krajowych

Nasienie sortowane - inseminacja krów dawczyń oraz wyniki pozyskiwania i przenoszenia zarodków

Anoestrus u krów - skuteczność różnych modeli terapii

Zarodek, jego relacje z organizmem matki, aspekty sanitarne obrotu zarodkami bydła

Lokalna i obwodowa sygnalizacja obecności zarodków w okresie przedimplantacyjnym

Laboratoria chipowe do spektrofotometrycznego badania jakości oocytów i zarodków

Wybrane choroby infekcyjne a obrót zarodkami bydła