Burak - chwasty, choroby, szkodniki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agro Wydawnictwo
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: AgroProfil, 2019
  • Liczba stron : 263
  • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-954198-1-2
  • egz.
  • 59,90 zł

Kompendium wiedzy dotyczące uprawy buraka cukrowego chwastów, chorób, szkodników oraz niedoborów pokarmowych

Bogato ilustrowany Atlas Burak zawiera informacje na temat najgroźniejszych agrofagów w uprawie tego gatunku. To kompendium wiedzy na temat chwastów, chorób, szkodników oraz niedoborów pokarmowych jakie możemy spotkać w uprawie buraka. Publikacja zawiera dodatkowo zagadnienia związane z nasiennictwem i uszkodzeniami tego gatunku. Dzięki bogatej ilości informacji jakie zawiera Atlas znajdzie on zastosowanie w każdym gospodarstwie.

 

Burak cukrowy stanowi bardzo ważną roślinę w strukturze upraw, Obserwowany w ostatnich kil­kudziesięciu latach ogromny wzrost jakości i wysokości plonu korzeni jest efektem wprowadzenia szeroko pojętych zasad integrowanej produkcji i ochrony roślin: nawożenia zgodnie z potrzebami wynikającymi z zasobności gleby, doprowadzenia do optymalizacji procesu siewów i zbioru korzeni, wprowadzenia biologicznych metod ochrony roślin (rośliny mątwikobójcze), magazynowania wilgoci oraz ograniczenia erozji gleb (mulczowanie pól). Zastosowanie wysoko skutecznych insektycydów i fungicydów do ochrony siewów punktowych znacząco ograniczyło ilość wprowadzanych do gleby pestycydów i poprawiło obsadę roślin na plantacjach. Między innymi z tego powodu zakaz stoso­wania neonikotynoidów w ochronie wschodów buraka jest decyzją niezrozumiałą.

Oddajemy w ręce Plantatorów Atlas chorób, szkodników i niedoborów pokarmowych buraka cu­krowego występujących na polach w naszym kraju. Całość uzupełniona została o informacje doty­czące najważniejszych chwastów występujących w tej uprawie, o uszkodzeniach spowodowanych przez czynniki abiotyczne oraz inne, które wydają się nam być istotne. W systemie integrowanej ochrony i produkcji buraka bardzo ważną rolę odgrywa wiedza i umiejętności samego rolnika. Mamy nadzieję, że Atlas ułatwi rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w polu problemów, a tym samym będzie pomocny w uzyskiwaniu wysokich plonów cukru.

Autorzy

 

Książka w formie atlasu kompleksowo omawia całość zagadnień związanych z chwastami, szkodnikami, chorobami, niedoborami pokarmowymi oraz innymi czynnikami, które rnogą wystąpić w uprawie buraka cukrowego i spowodować zakłócenia w jego wzroście. Jest to doskonały poradnik dla Plantatorów buraka cukrowego, doradców surowcowych cukrowni oraz profesjonalistów związanych z tą uprawą. Układ opracowania umożliwia szybką i łatwą identyfikację problemów występujących na plantacji w całym okresie wegetacji i podjęcie właściwych środków zaradczych.

dr Henryk Ławiński (woj. wielkopolskie)

 

Doskonała książka, z której mogą korzystać rolnicy-plantatorzy buraków cukrowych. Zawiera informacje o najważniejszych chorobach, szkodnikach oraz chwastach i niedoborach składników pokarmowych występujących na plantacjach buraków cukrowych, które każdy plantator powinien poznać.

Dziękujemy

Renata i Edward Lewandowscy, Gospodarstwo Rolne z produkcją buraków cukrowych

(woj. kujawsko-pomorskie)

 

Doskonały drogowskaz dla plantatorów buraka cukrowego i nie tylko, gorąco polecam.

Wiesław Szpura (woj. pomorskie)

 

Bardzo dobra książka. Doskonałe narzędzie podręczne każdego plantatora buraka cukrowego, pomoże rozpoznać oraz zlikwidować wszelkie zagrożenia w uprawie buraka cukrowego.

Henryk Żak Gospodarstwo Rolne, Jeziernik (woj. pomorskie)

 

W treści:

Fazy rozwojowe buraka cukrowego

Chwasty zagrażające uprawom buraka cukrowego

Burakochwasty

Choroby buraka cukrowego

Szkodniki buraka cukrowego

Niedobory składników odżywczych

Niedobory składników pokarmowych

Uszkodzenia roślin buraka spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Monitorowanie agrofagów oraz niedoborów pokarmowych