Turystyka i hotelarstwo

Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu

Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu

Poruszone tematy: usługi gastronomiczne, personel w gastronomii, zasady obsługi gości, zasady serwowania dań, nakrywania stołów, obsługi przy stole ...

Markowe produkty turystyczne

Markowe produkty turystyczne

W książce Markowe produkty turystyczne autor omawia istotę i cechy produktu turystycznego, korzyści wynikające ze stosowania marki w turystyce, cykl życia produktu turystycznego oraz wiele innych....

54,90 zł
Marketing w turystyce i rekreacji

Marketing w turystyce i rekreacji

Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi zagadnienia marketingu w turystyce....

52,90 zł
Marketing internetowy w turystyce

Marketing internetowy w turystyce

Kompletny poradnik praktyczny oferuje sprawne narzędzia internetowego marketingu turystycznego i zarządzania dochodami, umożliwiające wyróżnianie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku....

73,90 zł
Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce

Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce

Turystyka jest jednym z najszybciej rozwijających się działów gospodarki i niezwykle dynamicznie zmieniającą się dziedziną życia....

41,90 zł
Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady

Konkurencyjność regionalna Koncepcje – strategie – przykłady

Autorzy omawiają istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii, z uwzględnieniem kwestii historycznych i podłoża ekonomicznego, definicji, jej wskaźników i źródeł regionalnych przewag konkurencyjnych....

56,50 zł
Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych

Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych

W książce w sposób całościowy przedstawiono tematykę jakości w usługach turystycznych i rekreacyjnych.

53,90 zł
Hotelarstwo podstawowe wiadomości

Hotelarstwo podstawowe wiadomości

Najważniejsze zagadnienia dotyczące hotelarstwa w Polsce, historia, organizacje, charakterystyka podstawowych obiektów bazy noclegowej

61,90 zł
Hotelarstwo

Hotelarstwo

Podręcznik Hotelarstwo zawiera kompleksową wiedzę na temat hotelarstwa - jednego z najważniejszych elementów infrastruktury i biznesu turystycznego....

45,90 zł
Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce

Monografia przedstawia gospodarstwa agroturystyczne w szerokim kontekście przemian zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce, wykorzystując perspektywę badania nowych ruchów społecznych, co jest niewątpliwym walorem pracy i nowatorskim ujęciem problematyki....

35,90 zł
Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna

Podręcznik akademicki zawiera kompleksową wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Szczególną uwagę poświęca aspektom jakości na rynku usług turystycznych....

46,90 zł
Geografia turystyki Polski

Geografia turystyki Polski

W podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego.

65,90 zł
Geografia regionalna świata

Geografia regionalna świata

Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych....

54,90 zł
Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki wybrane zagadnienia

Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki wybrane zagadnienia

Podręcznik Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki prezentuje zaganienia z zakresu turystyki....

29,00 zł
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych

Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych

Opracowanie dotyczy finansów i księgowości podmiotów gospo­darczych w turystyce, przeznaczona jest dla osób, które są zawodowo związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym...

39,00 zł
Etyka w turystyce

Etyka w turystyce

Zaprezentowana treść książki daje Czytelnikowi - z jednej strony - wyjaśnione zagadnienia teoretyczne turystyki i etyki, z drugiej - wskazuje na szczegółowe projekty etycznych zachowań pracowników turystyki i turystów....

46,90 zł
Ekoturystyka
54,90 zł
Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Podręcznik Ekonomia i prawo w hotelarstwie został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. ...

31,90 zł
e-turystyka Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym

e-turystyka Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym

Wpływ oraz główne problemy zastosowania technologii informatycznych i Internetu w działalności przedsiębiorstw turystycznych....

38,90 zł
Badania nad turystyką Jeden cel różne podejścia Tom 6. Warsztaty z Geografii Turyzmu

Badania nad turystyką Jeden cel różne podejścia Tom 6. Warsztaty z Geografii Turyzmu

Oddajemy do rąk Czytelników szósty tom poświęcony szeroko rozumianym problemom turystyki. Mamy nadzieję, że „Warsztaty z Geografii Turyzmu”...

48,90 zł