Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Delta
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Meudac G. Prat J. Renournard D.
  • Wydawca, rok wydania: Delta, 2000
  • Liczba stron : 268
  • Oprawa i wymiary: twarda, 165 x 245 mm
  • ISBN: 83-7175-542-2
  • egz.
  • 27,90 zł

Autorzy omawiają drzewa i krzewy owocowe gatunek po ga­tunku oraz zagrażające im szkodniki i choroby. Podają szczegó­łowe opisy objawów występujących chorób i szkodników oraz ich cyklu rozwojowego na poszczególnych organach rośliny. Opisują także metody ich zwalczania i właściwy preparat oraz termin jego zastosowania.

Właściwa uprawa drzew i krzewów owocowych może zapew­nić wysokie plony pięknych owoców, ale nie zawsze wystarczy do zapobiegnięcia atakom szkodników i patogenów. Wielu ogrodników staje często bezradnie przed powodowanymi przez nie objawami nie potrafiąc zidentyfikować przyczyny.
Autorzy omawiają drzewa i krzewy owocowe gatunek po ga­tunku oraz zagrażające im szkodniki i choroby. Podają szczegó­łowe opisy objawów występujących chorób i szkodników oraz ich cyklu rozwojowego na poszczególnych organach rośliny. Opisują także metody ich zwalczania i właściwy preparat oraz termin jego zastosowania.
Liczne barwne zdjęcia ułatwią rozpoznanie chorób i szkodni­ków, rysunki zaś ilustrują praktyczne czynności.
Wiadomości, które pozwalają zwalczać szkodniki i patogeny roślin upraw­nych, stanowią obec­nie odrębną dziedzi­nę wiedzy. Upo­wszechnienietej wiedzy, jejmetod i skutkówpraktycznych mo­że mieć naj­rozmaitszą formę: począwszy od artykułu w czasopiśmie dla ogrodników-hobbystów, ograniczone­go do szczegółowych wskazówek, aż do rozprawy naukowej wyczerpującej i trudnej. Książka ta zajmuje miejsce pośrednie.
Opracowując ją mieliśmy na uwadze potrzeby ogrodnika amatora, który chciałby spożywać zdrowe owoce i uniknąć ich skażenia wskutek nie­przemyślanych zabiegów.
Mamy nadzieję, że sadownicy (amato­rzy i fachowcy) znajdą tu - w postaci tekstów zredukowanych do istotnych problemów - łatwe sposoby określania patogenów i szkodników. Podane wskazówki zwalczania zostały ustalo­ne na podstawie wyników najbardziej niezawodnych w praktyce. Wskazówek tych nie można traktować jak absolut­nych reguł, ponieważ nie uwzględniają warunków lokalnych, swoistych dla każ­dego ogrodu. Zmieniają się one za­leżnie od gleby, klimatu, gatunku rośliny i innych czynników. Ostateczna odpowiedzialność za każdą podejmowaną de­cyzję spoczywa na barkach ogrodnika.
Zwalczanie szkodników i patogenów roślin sadowniczych stało się dziś działaniem wymagającym największej ostrożności. Chcąc zatem pomóc Czy­telnikom w zadbaniu o stan zdrowotny drzew i krzewów owocowych w wybo­rze środków ochrony i sprzętu do ich stosowania oraz najskuteczniejszych i najprostszych technik, nadaliśmy tej książce charakter praktycznego porad­nika, nie zaś listy przepisów. Nie jest ona także zbiorem magicznych formuł, lecz ma służyć jako pomoc w podej­mowaniu właściwej decyzji.

Spis treści

WSTĘP

WPROWADZENIE

Ochrona roślin uprawnych

Główni wrogowie roślin uprawnych

Szkodliwe owady

Grzyby chorobotwórcze

Inni wrogowie roślin uprawnych

Preparaty ochrony roślin

Insektycydy i akarycydy

Fungicydy

Rodentycydy

Moluskocydy

Nematocydy

Atraktanty i repelenty

Synergetyki

Racjonalne stosowanie pestycydów

Rozpoznanie chorób i szkodników drzewa

owocowego

Świadoma interwencja

Sensowny wybór preparatów

Ochrona integrowana

Diagnozowanie

Techniki stosowania pestycydów i aparatura

Opryskiwanie

Wysiewanie preparatów granulowanych

Warunki sprzyjające wykonaniu zabiegów

Niszczenie opróżnionych opakowań

Przechowywanie bezpieczne i staranne

Zdrowie sadownika

Higiena

Odzież ochronna

Drogi przenikania preparatów do organizmu

Co dzieje się z pestycydami w organizmie

Objawy zatruć

Rodzaje zatruć

Działanie pestycydów na zwierzęta

Działanie pestycydów na rośliny

Pozostałości pestycydów

DRZEWA l KRZEWY OWOCOWE

Wykaz polecanych środków ochrony roślinsadowniczych

Skorowidz chorób, czynników chorobotwórczych i szkodników poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych

Tytuł

Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych

Autor

Meudac G. Prat J. Renournard D.

Wydawca

Delta

Liczba stron

268

Wymiary

165 x 245 mm

Okładka

twarda

ISBN

83-7175-542-2