Choroby owadów użytkowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Rajmund Sokół, Maria Michalczyk, Patrycja Pluta
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2021, wydanie III uzupełnione, poprawione i rozszerzone
  • Liczba stron : 128
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8100-314-8
  • szt.
  • 32,00 zł

Przedmiot choroby owadów użytkowych jest realizowany w niewielkiej liczbie godzin dydaktycznych na wszystkich wydziałach medycyny weterynaryjnej w Polsce. Z tego powodu przekazanie przyszłym lekarzom weterynarii wyczerpujących informacji o biologii, fizjologii i chorobach pszczół, jedwabników oraz trzmieli jest trudne.

W trakcie prowadzenia zajęć z tego przedmiotu jesteśmy indagowani wieloma pytaniami. Prezentowane opracowanie ma za zadanie przybliżyć w możliwie przystępny sposób skomplikowane zależności występujące w społeczeństwach pszczół, jedwabników i trzmieli z uwzględnieniem różnych chorób mających wpływ na ich zdrowie. Może również stanowić przydatne kompendium wiedzy dla pasjonatów tych owadów.

 

Spis treści

Od Autorów

Systematyka gatunku pszczoła miodna (Apis mellifera)

Morfologia i anatomia pszczoły miodnej

Rozwój osobniczy pszczoły

Skład rodziny pszczelej

Czynności pszczół wykonywane w ulu

Lekarsko-weterynaryjne badanie pasieki

Choroby czerwia i pszczół

Wprowadzenie

Choroby wirusowe czerwia i pszczół

Wirus choroby woreczkowej czerwia (sacbrood virus - SBV)

Wirus chronicznego paraliżu pszczół (chronic bee paralysis virus — CBPV)

Wirus ostrego paraliżu pszczół (acute bee paralysis virus - ABPV) -

paralysis acuta apium uirus

Wirus zdeformowanych skrzydeł (deformed wing virus - DWV)

Wirus czarnych mateczników (black queen celi virus - BQCV)

Zwalczanie wirusów - uwagi ogólne

Choroby bakteryjne

Zgnilec amerykański (złośliwy) - Histolysis infectiosa perniciosa larvae, american foulbrood (AFB), pestis apium americana

Podstawowe informacje

Izolacja bakterii - badanie hodowlane

Identyfikacja na podstawie morfologii kolonii bakteryjnych

Badania molekularne

Testy biochemiczne

Badanie mikroskopowe

Zwalczanie choroby

Zgnilec europejski (kiślica) - Putrificatio polibacterica laruae, Pestis apium europea, European foulbrood

Wiadomości podstawowe

Metody diagnostyczne zalecane przez OIE

Choroby grzybicze

Choroba sporowcowa, nosemoza — nosemosis

Grzybica otorbielakowa - Ascospherosis, askosermikoza, grzybica wapienna

Grzybica kropidlakowa - Aspergillosis, aspergiloza, grzybica

kamienna

Grzybica ulowa

Choroby powodowane przez nicienie

Choroby powodowane przez pasożyty zewnętrzne

Warroza pszczół - Varroosis

Choroba roztoczowa - Acariosis, Acarinosis apiuni, zaraza roztoczowa, akarapidoza

Inwazja małego chrząszcza ulowego Aethina tumida

Inwazja Tropilaelaps sp

Inwazje pasożytniczych owadów u pszczół

Informacje wstępne

Inwazja larw oleić (meleoza)

Brauloza - Braulosis, bee lice, wszolinka pszczela

Choroby pierwotniacze

Ameboza — choroba pełzakowata, Amoebiasis apium

Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (colony collapse disorder - CCD)

Syndrom depopulacji rodzin pszczelich (colony depopulation syndrome - CSD)

Diagnostyka różnicowa chorób zaraźliwych czerwia

Choroby matek pszczelich

Postępowanie z chorobami pszczół zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz.U. 2016 poz. 1123)

Załącznik nr 1. Sposoby oczyszczania i odkażania

Załącznik nr 2. Rodzaj próbek pobieranych do badań diagnostycznych

oraz sposób ich pobierania i wysyłania

Podstawowe zabiegi hodowlano-sanitarne

Choroby niezakaźne czerwia i pszczół

Wrogowie pszczół i szkodniki produktów pszczelich

Dezynfekcja ula

Leczenie chorych rodzin pszczelich

Zatrucia pszczół          

Zatrucia pokarmowe

Zatrucia środkami ochrony roślin

Postępowanie lekarsko-weterynaryjne w zatruciu pszczół

Rola pszczół w gospodarce człowieka

Produkty pszczele

Miód pszczeli

Wosk pszczeli

Pyłek kwiatowy i pierzga

Propolis

Jad pszczeli

Baza pożytkowa pszczół

Pasieka

Pszczelarstwo ekologiczne - wymagania

Odporność pszczoły miodnej (Apis mellifera)

Jedwabnik morwowy (Bombyx mori)

Wiadomości wstępne

Choroby jedwabników

Trzmiele (Bonibus sp.)

Biologia i choroby

Podstawowe terminy pszczelarskie

Aneks