Co wiemy o drożdżach?

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2017
  • Liczba stron : 128
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7717-275-9
  • egz.
  • 29,90 zł

W ocenie recenzentów monografia dotycząca drożdży jest bardzo wartościowa i unikatowa wśród podobnych pozycji prezentowanych przez wydawnictwa naukowe w Polsce.

Jest napisana przez nauczycieli akademickich znakomicie znających tematykę, legitymujących się bogatym dorobkiem naukowym. Jest to pozycja kompletna, zawiera zarówno zagadnienia podstawowe i aktualną systematykę, jak i bardzo dobrze przygotowana charakterystykę genomów omawianych znanych oraz mniej znanych gatunków drożdży. Większość informacji zawartych w monografii ma źródła nie tylko pochodzące z literatury naukowej (ponad 530 pozycji), ale również zweryfikowane w licznych bioinformatycznych bazach danych poświęconych drożdżom. Z przekonaniem polecamy tę pozycje jako ciekawa lekturę dla studentów biotechnologii, biologii, technologii żywności oraz osób zainteresowanych problematyka mikroorganizmów związanych z nami od tysięcy lat.

Obserwowany istotny i szybki postęp w poznawaniu budowy oraz funkcji genów poszczególnych organizmów zmienia nasze postrzeganie świata. Ma ogromne znaczenie nie tylko poznawcze, ale też aplikacyjne. W oddanej do rąk czytelnika monografii zawarto udokumentowana wiedzę z obszarów biologii molekularnej i biotechnologii dotyczącą kilkunastu gatunków drożdży, stanowiących grupę najprostszych eukariontów często wykorzystywanych w modelowych badaniach metabolizmu i cyklu komórkowego. Udokumentowaną, bo zebraną na podstawie ponad 450 pozycji literaturowych, w przeważającej liczbie z ostatnich 10 lat. Szczegółowo przedstawiono budowę genomu uznanych, wzorcowych szczepów z następujących rodzajów drożdży: Ashbya, Candida, Debaryomyces, Geotrichum, Hansenula, Kluyveromyces, Pichia, Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces oraz Yarrowia.

W opracowaniu opisano również molekularne metody umożliwiające badanie przynależności gatunkowej izolowanych ze środowiska szczepów, a także otrzymywanych mutantów i genetycznych transformantów. Rozważane są przyczyny prowadzące do zróżnicowania gatunków drożdży i uzasadnienia obserwowanego pokrewieństwa czy stosowanego nazewnictwa.

W książce zawarto również informacje na temat biotechnologicznego wykorzystania drożdży w produkcji napojów alkoholowych, kiszarnictwie, mleczarstwie i serowarstwie, biosyntezie dodatków do żywności i pasz. Przedstawiono udział enzymów wytwarzanych przez tę grupę mikroorganizmów w otrzymywaniu leków lub ich prekursorów oraz zestawiono biofarmaceutyki syntetyzowane przez genetycznie modyfikowane drożdże.

Wiedza ta będzie przydatna zainteresowanym czytelnikom, w szczególności studentom szeroko rozumianej biologii oraz biotechnologii. Zaprezentowane informacje stanowią istotne uzupełnienie wiadomości z takich przedmiotów jak: mikrobiologia ogólna, mikrobiologia żywności, biotechnologia żywności, biotechnologia farmaceutyczna, biologia molekularna, biotechnologia drobnoustrojów czy genomika porównawcza drożdży.

Spis treści

1.Wprowadzenie

2. Historia badań i znaczenie drożdży

2.1. Systematyka drożdży

2.2. Genomika wybranych gatunków drożdży

2.3. Ewolucja drożdży

3. Metody identyfikacji i różnicowania drożdży .

3.1. Identyfikacja gatunku

3.2. Różnicowanie szczepów

4. Znane i mniej znane gatunki drożdży

5. Potencjał biotechnologiczny drożdży

5.1. Browarnictwo

5.2. Gorzelnictwo

5.3. Winiarstwo i stare domowe przepisy na wino

5.4. Piekarnictwo

5.5. Mleczarstwo i serowarstwo

5.6. Kiszarnictwo

5.7. Pasze i dodatki do żywności

5.8. Produkcja kwasów organicznych

5.9. Produkcja toksyn kilerowych

5.10. Produkcja enzymów

5.11. Produkcja witamin

5.12. Produkcja leków i szczepionek

6. Podsumowanie

Spis tabel i rysunków

Piśmiennictwo

Skorowidz rzeczowy