Ekologiczne żywienie zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
  • Liczba stron : 193
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-8100118-2
  • egz.
  • 32,90 zł

Rolnictwo ekologiczne (ang. organic farming) jest najbardziej restrykcyjnym systemem gospodarowania w ramach rolnictwa zrównoważonego. Chociaż idea rolnictwa ekologicznego powstała na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, to dotychczas nie ma powszechnie obowiązującej definicji tego pojęcia. Głównym założeniem rolnictwa ekologicznego jest naśladowanie procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach, zarówno w aspektach jakościowych (substancji wprowadzanych do obiegu), jak i ilościowych. Taki sposób gospodarowania, stymulujący biologiczne mechanizmy produkcyjne, zmniejsza zależność gospodarstwa od nakładów zewnętrznych.

Główne zasady rolnictwa ekologicznego to:

- wyłączne stosowanie naturalnych środków produkcji;

- samowystarczalność paszowo-nawozowa, czyli dążenie do zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie przez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej;

- utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku przez bioróżnorodność.

System rolnictwa ekologicznego obejmuje także szczegółowe kryteria przetwórstwa surowców oraz znakowania gotowych produktów przeznaczonych do obrotu towarowego.

W treści

Rolnictwo ekologiczne

Ekologiczne żywienie bydła

Owce i kozy w rolnictwie ekologicznym

Inne spojrzenie na żywienie przeżuwaczy – zrównoważone rolnictwo jako podstawowy wymóg przyszłości

Ekologiczny chów świń

Drób w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczne żywienie królików

Jakość produktów a żywienie

Najważniejsze pasze i ich właściwości