Ekonomika turystyki kulturowej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Adam E. Szczepanowski
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2015
  • Liczba stron : 306
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-7930-900-9
  • egz.
  • 58,90 zł

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie turystyki kulturowej w jej ekonomicznym wymiarze, począwszy od zagadnień megaekonomicznych, poprzez makroekonomiczne, a skończywszy na zagadnieniach mikroekonomicznych związanych z produktami turystyki kulturowej, które powstają w przedsiębiorstwach turystycznych.

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie turystyki kulturowej w jej ekonomicznym wymiarze, począwszy od zagadnień megaekonomicznych, poprzez makroekonomiczne, a skończywszy na zagadnieniach mikroekonomicznych związanych z produktami turystyki kulturowej, które powstają w przedsiębiorstwach turystycznych. Autor omówił najistotniejsze czynniki, które wpływają na podaż, popyt i kształtowanie cen produktów na rynku turystyki kulturowej.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów związanych z turystyką kulturową na wszystkich typach uczelni wyższych, dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz osób profesjonalnie zajmujących się organizacją imprez związanych z turystyką kulturową.
Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Megaekonomiczne i makroekonomiczne aspekty turystyki kulturowej


1.1. Istota i klasyfikacja turystyki kulturowej
1.2. Od historii ekonomii do ekonomiki turystyki kulturowej
1.3. Globalne aspekty turystyki kulturowej
1.4. Turystyka kulturowa w gospodarce kraju
1.5. Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju regionu
1.6. Polityka turystyczna i kulturalna Polski
1.7. Polityka Unii Europejskiej wobec turystyki kulturowej

Rozdział 2. Mikroekonomiczne aspekty turystyki kulturowej


2.1. Istota i znaczenie rynku turystycznego
2.2. Popyt w turystyce kulturowej  
2.3. Podaż na rynku usług turystyki kulturowej
2.4. Kształtowanie cen na rynku turystyki kulturowej
2.5. Komercjalizacja usług w turystyce kulturowej
2.6. Przedsiębiorstwa na rynku usług turystyki kulturowej
 
Rozdział 3. Produkt turystyki kulturowej

3.1. Istota produktu w turystyce kulturowej
3.2. Atrakcyjność i cechy produktu w turystyce kulturowej
3.3. Tworzenie i kreowanie produktów turystycznych w turystyce kulturowej
3.4. Wybrane przykłady produktów turystyki kulturowej
3.4.1. Szlaki turystyczno-kulturowe
3.4.2. Zielone szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Greenways
3.4.3. Questy – i kulturowe produkty turystyczne z zagadkami
3.4.4. Geocaching – nawigacyjne poszukiwanie skarbów

Rozdział 4. Zintegrowane markowe produkty turystyki kulturowej

4.1. Znaczenie jakości i marki w turystyce
4.2. Tworzenie i kreowanie marki (branding) w turystyce kulturowej
4.3. Rola marki w kształtowaniu kulturowych produktów turystycznych
4.4. Zintegrowane zarządzanie turystyką kulturową  
4.5. Wybrane markowe produkty turystyki kulturowej na polskim rynku turystycznym
4.6. Problemy certyfikowania produktów turystyki kulturowej
4.6.1. System certyfikacji produktów turystycznych w Polsce
4.6.2. Certyfikowane polskie produkty o charakterze kulturowym
4.6.3. Ekonomiczne aspekty certyfikowanych polskich produktów kulturowych w świetle badań

Rozdział 5. Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej

5.1. Czynniki rozwoju turystyki kulturowej
5.1.1. Czynniki zewnętrzne
5.1.2. Czynniki wewnętrzne
5.2. Konkurencyjność produktów turystyki kulturowej
5.3. Marketing i promocja turystyki kulturowej
5.4. Bilans korzyści i zagrożeń związanych z turystyką kulturową
5.5. Kierunki rozwoju turystyki kulturowej w Polsce na tle trendów światowych

Zakończenie

Bibliografia