Farmy wiatrowe Zagrożenia dla człowieka i środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014
  • Liczba stron : 112
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-64235-43-6
  • egz.
  • 24,90 zł

Publikacja dotyczącza wyboru odpowiednich lokalizacji na przemysłowe farmy wiatrowe.

Farmy wiatrowe Zagrożenia dla człowieka i środowiska (na przykładzie Elbląga i Żuław Wiślanych)

Dzięki zaprezentowanym podczas konferencji referatom naukowym dowiemy się, jakie niebezpieczeństwa wynikają z niewłaściwej lokalizacji farm wiatrowych w środowisku. Publikacja będzie służyć jako materiał poglądowy wszystkim tym, którzy tak jak ja oraz setki osób i organizacji społecznych w Polsce występują przeciwko błędnym i często niedorzecznym lokali­zacjom przemysłowych farm wiatrowych w środowisku człowieka.

Spis treści

Wykaz najważniejszych oznaczeń

Krajobraz kulturowy Żuław Wiślanych

Emisje towarzyszące siłowniom wiatrowym

Siłownia wiatrowa jako maszyna

Hałas słyszalny

Infradźwięki

Drgania

Efekty optyczne (stroboskopowy i cienia)

Migotanie światła

Wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe

Zagrożenia związane z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych

Energetyka wiatrowa i jej oddziaływanie na środowisko

Wpływ turbin wiatrowych na środowisko przyrodnicze

Siłownie wiatrowe a zdrowie zwierząt hodowlanych

Wykorzystanie siedlisk przez zwierzęta, śmiertelność wolno żyjących ptaków i ssaków

Hałas słyszalny i infradźwięki   

Infradźwięki a poziom stresu, wyniki produkcyjne i jakość mięsa zwierząt gospodarskich

Prawne uwarunkowania rozwoju w Polsce odnawialnych źródeł energii na przykładzie energetyki wiatrowej        

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce a aspekty energetyczne

Regulacje prawne warunkujące lokalizację i budowę odnawialnych źródeł energii

Uwarunkowania przestrzenne

Wymogi ochrony środowiska

Decyzje środowiskowe a raport oceny oddziaływania na środowisko

Pozwolenie na budowę

Regulacje prawne dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Regulacje prawne a zagrożenie dla człowieka