Fizjologia zwierząt - przewodnik do ćwiczeń

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Beata Głowińska
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2021
  • Liczba stron : 42
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-66530-38-6
  • egz.
  • 16,00 zł

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii zwierząt przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów, realizujących ćwiczenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt DTP w Bydgoszczy.

Część treści zawartych w przewodniku pochodzi ze skryptu „Ćwiczenia z fizjologii zwierząt" autorstwa Henryka Bieguszewskiego, Romualda Rajsa i Barbary Stanisławskiej, wydanego w 1996 roku przez Wydawnictwo Uczelniane ATR w Bydgoszczy. Niniejsza pozycja zawiera jednak ograniczoną ilość wiadomości teoretycznych, co wymaga od studentów wcześniejszego opanowania wiedzy teoretycznej uzyskiwanej na wykładach z fizjologii zwierząt oraz z literatury, której podstawowy wykaz zamieszczono w zalecanej literaturze.

Eksperymenty ujęte w przewodniku spełniają wymogi Ustawy z 15 stycznia 2015 o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 26 lutego 2015 poz. 266). Wszystkie tzw. ostre doświadczenia na zwierzętach zostały wykonane i sfilmowane przez pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy przed wejściem wyżej wymienionej ustawy w życie i prezentowane są na ćwiczeniach w postaci autorskich filmów dydaktycznych, których wykazy znajdują się na końcu poszczególnych rozdziałów przewodnika.

Całkowitą nowością w praktycznym nauczaniu przedmiotu, umożliwiającą wraz z filmami dydaktycznymi realizację określonej we wspomnianej wyżej ustawie tzw. zasady 3R, są ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych w postaci fantomów szczurów laboratoryjnych. Trenowanie technik doświadczalnych na fantomach dotyczy przede wszystkim nauki pobierania krwi oraz prawidłowego chwytania i unieruchamiania zwierząt.

Mam nadzieję, że pozycja ta spełni oczekiwania zarówno studentów, jak i nauczycieli przedmiotu.

Beata Głowińska

W treści

Układ nerwowy i zmysły

Fizjologia mięśni

Fizjologia krwi

Przemiana materii i energii

Fizjologia wydalania

Termoregulacja

Fizjologia rozrodu

Fizjologia krążenia krwi

Oddychanie

Fizjologia trawienia