Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Hazem Kalaji Mohamed, Tadeusz Łoboda
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2010, wydanie 2 poprawione
  • Liczba stron : 116
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7583 119-1
  • egz.
  • 39,90 zł

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie zjawiska fluorescencji chlorofilu a, opis metod pomiaru, analiza głównych parametrów oraz wykazanie na wybranych przykładach możliwości wykorzystania tych metod w badaniach reakcji aparatu fotosyntetycznego oraz ich przydatności do oceny tolerancji roślin na niesprzyjające czynniki środowiska"

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie zjawiska fluorescencji chlorofilu a, opis metod pomiaru, analiza głównych parametrów oraz wykazanie na wybranych przykładach możliwości wykorzystania tych metod w badaniach reakcji aparatu fotosyntetycznego oraz ich przydatności do oceny tolerancji roślin na niesprzyjające czynniki środowiska"

"Metody badawcze i techniki wykorzystujące zjawisko fluorescencji chlorofilu są łatwe w zastosowaniu, szybkie, nieinwazyjne i wysokoczułe. Są one szczególnie przydatne w badaniach ekofizjologicznych, monitorowaniu upraw i ekosystemów zagrożonych czynnikami fitotoksycznymi, badaniach wydajności reakcji fotosyntezy i oceny tolerancji roślin na różnorodne czynniki stresowe, a także do określenia potrzeb pokarmowych roślin uprawnych.

Metody fluorescencyjne w pewnych warunkach mogą zastępować bardziej czasochłonne metody gazometrycznestosowane dotąd w fizjologii roślin, a dalszy rozwój i udoskonalenie aparatury pomiarowej z pewnościa znacznie rozszerzy zakres ich zastosowań. Opracowanie przeznaczono dla szerokiego grona czytelników interesujących się wykorzystaniem fluorescencji chlorofilu a w badaniach roślin oraz innych organizmów fotosyntezujących.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów ... 5

Wstęp ... 7

1. Fotosynteza ... 9

1.1. Ogólna charakterystyka procesu fotosyntezy ... 9

1.2. Architektura i komponenty aparatu fotosyntetycznego ... 11

1.2.1. Kompleks antenowy PSII ... 13

1.2.2. Barwniki fotosyntetyczne roślin wyższych ... 14

1.2.3. Fotoukład II (PSII) ... 17

1.2.4. Kompleks cytochromowy b6 f ... 19

1.2.5. Fotoukład I (PSI) ... 19

1.2.6. Syntaza ATP ... 20

1.3. Przebieg fazy świetlnej fotosyntezy ... 20

1.3.1. Absorpcja fotosyntetycznie aktywnej radiacji ... 20

1.3.2. Transport elektronów i fotofosforylacja niecykliczna ... 21

1.3.3. Cykliczny transport elektronów i fotofosforylacja cykliczna ... 26

1.3.4. Pseudocykliczny transport elektronów i fosforylacja pseudocykliczna ... 26

2. Fluorescencja chlorofilu a ... 29

2.1. Fluorescencja chlorofilu a jako wskaźnik funkcji PSII ... 30

2.2. Krzywa indukcji fluorescencji chlorofilu a ... 33

2.3. Techniki pomiaru fluorescencji chlorofilu a ... 36

2.3.1. Bezpośrednia fluorescencja chlorofilu a ... 37

2.3.2. Modulowana fluorescencja chlorofilu a ... 39

2.3.3. Pomiar fluorescencji chlorofilu a ... 43

2.4. Porównanie niektórych fluorymetrów dostępnych na rynku ... 44

2.5. Jednoczesne pomiary intensywności fotosyntezy i fluorescencji chlorofilu a ... 49

2.6. Zalety i ograniczenia metod fluorymetrycznych ... 51

2.7. Parametry fluorescencji chlorofilu a, ich wielkości i znaczenie fizjologiczne ... 52

3. Test JIP (OJIP) ... 63

3.1. Ogólne wiadomości o teście ... 63

3.2. Parametry używane w teście JIP (OJIP) ... 65

3.3. Dane otrzymywane bezpośrednio w fluorescencyjnym teście JIP (Strasser i in. 2000) ... 66

3.4. Parametry fluorescencji obliczane z danych pomiarowych ... 66

3.5. Specyficzne przepływy energii w przeliczeniu na QA– – zredukowane centrum reakcji PSII ... 67

3.6. Wydajności lub przepływy energii ... 68

3.7. Fenomenologiczne przepływy energii przeliczone na wzbudzaną powierzchnię fotosyntetyzującej próbki ... 68

3.8. Wskaźniki funkcjonowania przy t = 0 i gęstość aktywnych centrów reakcji PSII ... 69

3.9. Siły napędzające (logarytmy wskaźników funkcjonowania PI przy t = 0) ... 69

3.10. Całkowite grupowe prawdopodobieństwo ... 70

3.11. Wskaźniki struktury i funkcji ... 70

4. Przykłady zastosowania fluorescencji chlorofilu a w badaniach roślin ... 73

4.1. Stresy świetlne ... 73

4.2. Stresy temperaturowe ... 78

4.3. Stresy wodne ... 83

4.4. Stres solny ... 89

4.5. Stresy wywołane metalami ciężkimi ... 91

5. Bibliografia ... 98 omicznych używanych w ćwiczeniu ... 148

Tytuł

Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin

Autor

Hazem Kalaji Mohamed, Tadeusz Łoboda

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2010, wydanie 2 poprawione

Liczba stron

116

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7583 119-1