Geografia regionalna świata

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: red. Jerzy Makowski
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2019
  • Liczba stron : 398
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-14803-4
  • egz.
  • 54,90 zł

Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych.

Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych. Treść kolejnych rozdziałów podporządkowano jednemu problemowi dominującemu, który stanowi wyróżniającą cechę danego regionu. Wzbogaceniem treści poszczególnych rozdziałów są krótkie teksty zamieszczone w ramkach, które dotyczą wybranych zagadnień zawsze ważnych w skali regionalnej.

W podręczniku wyróżniono następujące wielkie regiony:

Europę (bez Rosji i pozostałych europejskich krajów WNP),

Rosję i inne kraje WNP,

Azję Wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem ChRL,

Azję Południowo-Wschodnią,

Azję Południowo, zdominowaną przez Indie,

Afrykę Północną i Azję Południowo-Zachodnią - świat islamu,

Afrykę Czarną,

Amerykę Północną, obejmującą wyłącznie Stany Zjednoczone i Kanadę,

Amerykę Środkową i wielokulturowy region Meksyku,

Amerykę Południową,

Australię i Nową Zelandię,

Oceany z ich wyspiarskimi mini-państwami,

Antarktykę z Antarktydą.

 

Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców geografii, stosunków międzynarodowych, turystyki i kierunków ekonomicznych.