Geografia turystyki Polski

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWE
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski
  • Wydawca, rok wydania: PWE, 2008
  • Liczba stron : 384
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-208-1763-8
  • egz.
  • 65,90 zł
W podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego.

W podręczniku przedstawiono atrakcyjność turystyczną Polski oraz możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego. Szczególną uwagę zwrócono na walory turystyczne naszego kraju (wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne), tj. te elementy i cechy środowiska przyrodniczego oraz te przejawy działalności człowieka, które są istotne dla turysty zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Zajęto się także zagospodarowaniem turystycznym, zwłaszcza bazą noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą oraz infrastrukturą transportową. Omówiono rozwój ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego oraz gospodarcze aspekty turystyki w Polsce. Zaprezentowano najważniejsze regiony turystyczne kraju, a więc te obszary, które wyróżniają się swoimi walorami i skupiają większość ruchu turystycznego.

Spis treści

Wstęp

1. Geografia turystyki

Zakres badawczy geografii turystyki

Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turystyki

Podstawowe metody oceny środowiska geograficznego dla turystyki

Metody badań ruchu turystycznego

Wskaźniki rozwoju turystyki

Rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce

  I okres (do 1873 r.)

  II okres (lata 1873-1918)

  III okres (lata 1918-1939)

  IV okres (lata 1945-1989)

  V okres (od 1990 r.)

2. Walory turystyczne Polski

Walory wypoczynkowe

  Ważniejsze opracowania dotyczące oceny walorów wypoczynkowych Polski

  Ogólna charakterystyka walorów wypoczynkowych Polski

  Ważniejsze obszary wypoczynkowe

  Pojemność turystyczna obszarów wypoczynkowych Polski

  Optymalne okresy korzystania z walorów wypoczynkowych

Walory krajoznawcze

  Teoretyczne problemy waloryzacji

  Walory przyrodnicze

  Osobliwości flory i fauny

  Skałki i grupy skalne

  Wąwozy, doliny i przełomy rzeczne

  Wodospady, źródła i wywierzyska

  Jaskinie i groty

  Głazy narzutowe i głazowiska

  Inne obiekty geologiczne

  Parki zabytkowe, arboreta i ogrody dendrologiczne

  Muzea i zbiory przyrodnicze

  Ogrody botaniczne

  Ogrody zoologiczne

  Punkty widokowe

  Parki narodowe

  Parki krajobrazowe

  Walory kulturowe

  Muzea i rezerwaty archeologiczne

  Muzea etnograficzne, skanseny i ośrodki twórczości ludowej

  Zabytki architektury i budownictwa

  Muzea sztuki i wnętrz, zbiory artystyczne

  Muzea biograficzne

  Muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe

  Obiekty historyczno-wojskowe

  Miejsca i muzea martyrologii

  Zabytki działalności gospodarczej i techniki

  Współczesne imprezy kulturalne

  Miejsca pielgrzymkowe

  Klasyfikacja miejscowości i obiektów krajoznawczych

Walory specjalistyczne

  Uwagi wstępne

  Walory kajakowe i żeglarskie

  Walory wędkarskie

  Walory myśliwskie

  Walory jeździeckie

  Walory taternickie

  Walory speleologiczne

Szczególne formy wyróżnienia i ochrony walorów

  Polskie pomniki historii

  Światowe dziedzictwo kulturalne i naturalne

  Międzynarodowe rezerwaty biosfery

  Obszary wodno-błotne

Klasyfikacja atrakcyjności turystycznej Polski dla turystyki zagranicznej

3. Zagospodarowanie turystyczne Polski

Baza noclegowa służąca turystyce

  Podstawowe rodzaje obiektów noclegowych

  Rozwój bazy noclegowej w okresie powojennym

  Wielkość i struktura bazy noclegowej

  Rozmieszczenie bazy noclegowej

Baza gastronomiczna

  Rodzaje zakładów gastronomicznych

  Wielkość, struktura rodzajowa i przestrzenna

Baza towarzysząca

  Urządzenia turystyczne

  Kąpieliska

  Kolejki linowe

  Wyciągi narciarskie

  Szlaki turystyczne

  Inne urządzenia i instytucje

  Urządzenia paraturystyczne

Infrastruktura transportowa

  Sieć drogowa i transport samochodowy

  Transport kolejowy

  Transport lotniczy

  Żegluga śródlądowa

  Żegluga morska

4. Ruch turystyczny

Rozwój ruchu turystycznego w okresie powojennym

Wykorzystanie bazy noclegowej przez ruch turystyczny

Zwiedzający muzea

Turystyka kwalifikowana PTTK

Turystyka świąteczna

Uczestnictwo Polaków w turystyce krajowej

  Dynamika uczestnictwa w wyjazdach turystycznych

  Wyjazdy krajowe krótkoterminowe

  Wyjazdy krajowe długookresowe

  Kierunki wyjazdów krajowych według województw

Turystyka zagraniczna

5. Gospodarcze aspekty turystyki Polski

6. Regiony turystyczne

Uwagi ogólne

Wybrzeże

  Pobrzeże Szczecińskie

  Pobrzeże Koszalińskie

  Pobrzeże Gdańskie

Pojezierze Pomorskie

  Pojezierze Drawskie

  Pojezierze Kaszubskie

  Bory Tucholskie

Pojezierze Mazurskie

  Pojezierze Brodnickie

  Pojezierze Iławskie

  Pojezierze Olsztyńskie

  Pojezierze Mrągowskie

  Kraina Wielkich Jezior

  Pojezierze Ełckie

  Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Wielkopolskie

  Pojezierze Lubuskie

  Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie

  Pojezierze Leszczyńskie

  Poznań i okolice

  Pojezierze Gnieźnieńskie

  Pojezierze Włocławsko-Gostynińskie

Wyżyna Małopolska

  Jura Krakowsko-Częstochowska

  Góry Świętokrzyskie

  Zagłębie Staropolskie

Sudety

  Góry Izerskie

  Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze

  Góry Kamienne i Wałbrzyskie

  Góry Sowie

  Ziemia Kłodzka

  Góry Opawskie

Karpaty

  Beskid Śląski

  Beskid Żywiecki, Mały i Makowski

  Podhale, Orawa, Spisz i Pieniny

  Tatry

  Gorce i Beskid Wyspowy

  Beskid Sądecki

  Beskid Niski

  Bieszczady

  Pogórze Karpackie

Pozostałe rejony turystyczne

  Warszawa i okolice

  Łódź i okolice

  Otoczenie aglomeracji górnośląskiej

  Wrocław i okolice

  Lublin i okolice

  Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

  Roztocze

  Inne rejony turystyczne

Zakończenie

Literatura

Prace informacyjne i statystyczne

Ważniejsze strony internetowe

Skorowidz nazw geograficznych

Tytuł

Geografia turystyki Polski

Autor

Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski

Wydawca

PWE

Rok wydania

2008

Liczba stron

384

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-208-1763-8