Gleba w środowisku

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Daniel Hillel
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2012
  • Liczba stron : 344
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-17171-1

Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska

Od jakiegoś czasu brakuje na polskim rynku wydawniczym nowych publikacji traktujących o środowisku glebowym i jego funkcjonowaniu w ekosystemie. Oddawana właśnie do rąk polskiego Czytelnika książka wypełnia tę lukę. Szerokie spojrzenie Autora sprawia, że może być ona cennym źródłem informacji nie tylko dla gleboznawców. Szczegółowy opis procesów fizycznych i geochemicznych zachodzących na i pod powierzchnią ziemi uświadamia nam, jak silne są związki gleby z biosferą, hydrosferą, litosferą i atmosferą. Książka pozwala uzupełnić wiedzę na temat funkcjonowania całego ekosystemu, którego gleba, okazuje się, jest najistotniejszym i najcenniejszym składnikiem.

W części poświęconej systematyce gleb zgodnej z amerykańską Soil Taxonomy (USDA) polski Czytelnik może poczuć się zagubiony, nie znajdzie bowiem znanych mu określeń, takich jak gleba brunatna, rędzina. Mimo że klasyfikacja ta nie jest popularna w Europie, to warto zapoznać się z podejściem gleboznawców amerykańskich, funkcjonującym od 1975 roku, gdyż było ono podstawą stworzenia klasyfikacji międzynarodowej FAO WRB, która ostatnio również w Polsce zyskuje na znaczeniu. Podobieństwa w podejściu i zastosowanych kryteriach oraz liczne odniesienia do klasyfikacji WRB ułatwią Czytelnikowi jej odbiór.

Niektóre użyte terminy i definicje, ze względu na brak pełnej zgodności z synonimami obcojęzycznymi, nie zawsze są ścisłym odzwierciedleniem polskiej terminologii. Ich tłumaczenie - często ze względu na wieloznaczność czy inny zakres pojęciowy - zostało uzupełnione terminem oryginalnym (angielskim), a czasem dodatkowym przypisem.

Mam nadzieję, że oddawane do rąk Czytelnika pierwsze polskie wydanie tego podręcznika stanie się inspiracją dla wielu przyrodników i uzupełni ich wiedzę w zakresie funkcjonowania całego ekosystemu.

Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą a hydrosferą, oraz siedlisko życia organizmów lądowych, ale także istotny czynnik regulujący klimat na Ziemi i mający znaczny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej.

Autor w kolejnych rozdziałach przedstawił:

• gleby jako obszar życia organizmów żywych,

• gleby w historii cywilizacji,

• procesy powstawania gleb i ich klasyfikację (europejską WRB i amerykańską Soil Taxonomy),

• właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz glebowe procesy chemiczne,

• zasoby wodne w glebie,

• żyzność gleb,

• żywienie roślin oraz bioróżnorodność w glebie,

• proces erozji oraz możliwości jej przeciwdziałania,

• zanieczyszczenia gleby i zabiegi remediacyjne.

 

Na podkreślenie zasługuje ujęcie roli gleby we współczesnych problemach środowiskowych, takich jak: zmiany klimatyczne, kontrola zanieczyszczeń, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz perspektywy harmonijnego i zrównoważonego rozwoju.

Publikacja charakteryzuje się przejrzystą strukturą i bardzo trafnie dobranym materiałem ilustracyjnym. Jest to cenna pozycja dla studentów i pracowników naukowych kierunków: ochrona środowiska, kształtowanie środowiska, architektura krajobrazu, biologia, ekologia, leśnictwo, hydrologia, geografia.

Spis treści

Gleba jako ciało żywe. Dynamiczna rola gleby w środowisku

Gleba w historii cywilizacji

Procesy glebotwórcze

Klasyfikacja gleb

Fizyczne właściwości gleb

Statyka wody glebowej

Dynamika wody glebowej

Obieg wody glebowej

Równowaga między wodą glebową a energią glebową

Chemiczne właściwości gleby i procesy glebowe

Żyzność gleby a odżywianie roślin

Bioróżnorodność gleby

Gospodarka wodna gleb

Erozja i ochrona gleby

Zanieczyszczenie gleby i środki naprawcze

Podsumowanie

Dodatek A Rola gleby w łagodzeniu efektu cieplarnianego

Dodatek B Rola gleby w dostarczaniu substancji odżywczych

Słownik

Literatura

Skorowidz

Źródła rysunków