Gleboznawstwo

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Andrzej Mocek
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2014
  • Liczba stron : 464
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-01-17994-6

Kompendium wiedzy o glebie omówiono funkcje gleby, geologiczne podstawy gleboznawstwa, morfologię gleb, właściwości fizyczn, chemiczne, biologiczne i biochemiczne gleb

Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i na świecie

W książce przedstawiono nową klasyfikację uziarnienia mineralnych utworów glebowych, opracowaną przez PTG (2009), które nawiązują ściśle do podziałów na frakcje i grupy granulometryczne stosowane powszechnie w literaturze międzynarodowej. Zaprezentowano również nowe zasady klasyfikacji przyrodniczej gleb. Systematyka gleb Polski (SgP 2011) jest oparta na kryteriach najczęściej stosowanych w taksonomiach gleb o zasięgu światowym, która jest wykorzystywana i zalecana w krajach Unii Europejskiej.

Omówiono w niej:
• funkcje gleby
• geologiczne podstawy gleboznawstwa
• czynniki i procesy glebotwórcze
• morfologię gleb
• właściwości fizyczne i chemiczne gleb
• właściwości biologiczne i biochemiczne gleb
• geografię gleb świata
• podstawy kartografii i klasyfikacji użytkowej gleb
• zagrożenia, ochronę i rekultywację gleb.

Jest to publikacja dla studentów kierunków: rolniczych, przyrodniczych, inżynierii kształtowania środowiska, ochrony środowiska, biologii, geografii, geodezji, architektury krajobrazu w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych.