Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika, organizacja, zarządzanie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod redakcją Eugenii Czernyszewicz
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2016
  • Liczba stron : 220
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-245-3
  • egz.
  • 35,00 zł

W publikacji przedstawiono potencjał i uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa oraz tendencje rozwojowe jego poszczególnych działów w Polsce i Unii Europejskiej. Przeanalizowano czynniki produkcji w ogrodnictwie - ziemię, czynnik ludzki, kapitał i przedsiębiorczość - a także wybrane aspekty ekonomiki produkcji ogrodniczej i zarządzania.

W publikacji przedstawiono potencjał i uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa oraz tendencje rozwojowe jego poszczególnych działów w Polsce i Unii Europejskiej. Przeanalizowano czynniki produkcji w ogrodnictwie - ziemię, czynnik ludzki, kapitał i przedsiębiorczość - a także wybrane aspekty ekonomiki produkcji ogrodniczej i zarządzania. Omówiono m.in. taksacje rolnicze, rachunek kosztów, efektywność gospodarowania w ogrodnictwie, a także ryzyko w działalności gospodarczej.

W pierwszych trzech rozdziałach pracy omówiono zagadnienia dotyczące znaczenia i uwarunkowań rozwoju ogrodnictwa, jego potencjału i tendencji rozwojowych poszczególnych działów w Polsce i Unii Europejskiej oraz konsumpcji produktów ogrodniczych, zwłaszcza owoców i warzyw. W czwartym rozdziale przeanalizowano czynniki produkcji w ogrodnictwie, a więc ziemię, czynnik ludzki, kapitał i przedsiębiorczość, natomiast w kolejnych rozdziałach -wybrane aspekty ekonomiki produkcji ogrodniczej i zarządzania. I tak w rozdziale piątym przedstawiono zagadnienie taksacji rolniczych, w szóstym - rachunku kosztów w produkcji ogrodniczej, w siódmym - oceny efektów produkcyjnych i ekonomicznych gospodarowania, a w ósmym - efektywności gospodarowania w ogrodnictwie. Kolejne rozdziały dotyczą zagadnienia ryzyka w działalności gospodarczej i kwestii zarządzania.

Autorzy żywią nadzieję, że publikacja przyczyni się do upowszechnienia, przybliżenia i lepszego zrozumienia niektórych zagadnień ekonomicznych i z zakresu zarządzania w branży ogrodniczej.

W treści

Znaczenie i uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa

Potencjał i tendencje rozwojowe produkcji ogrodniczej

Popyt na owoce i warzywa oraz ich spożycie

Czynniki produkcji w ogrodnictwie

Taksacje rolnicze

Wybrane zagadnienia rachunku kosztów w produkcji ogrodniczej

Efekty produkcyjne i ekonomiczne gospodarowania

Ocena efektywności gospodarowania w ogrodnictwie

Ryzyko w działalności gospodarczej

Wybrane zagadnienia zarządzania gospodarstwem ogrodniczym