Integrowana produkcja pszenicy ozimej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: IUNG
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Grażyna Hołubowicz-Kliza
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, 2016
  • Liczba stron : 173
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 987-83-7562-231-7
  • egz.
  • 19,90 zł

Integrowana produkcja pszenicy ozimej (SYSTEM IP) jest produkcją wysokiej ja­kości, która daje pierwszeństwo bezpiecznym metodom uprawy (niechemicznym), minimalizuje niepożądane efekty stosowania agrochemikaliów, a zwłaszcza chroni środowisko i zdrowie ludzi.

W celu uzyskiwania wysokich, a zarazem bardzo dobrych jakościowo plonów w integrowanej produkcji dopuszcza się stosowanie selektywnych lub wybranych częściowo selektywnych środków ochrony roślin. Bardzo ważne jest, aby chemiczne zwalczanie patogenów stosować tylko wtedy, gdy ich liczebność przekroczy przyjęty próg szkodliwości. W tym celu konieczna jest systematyczna lustracja plantacji pod kątem występowania szkodników, chorób i chwastów. W integrowanej produkcji jest ona zasadniczym elementem ochrony roślin.

Pszenica ozima pochodząca z integrowanej produkcji jest systematycznie kon­trolowana pod względem obecność substancji szkodliwych, zwłaszcza pozostałości środków ochrony, azotanów oraz metali ciężkich. Istotnym elementem integrowanej produkcji jest identyfikacja miejsca pochodzenia certyfikowanego produktu, ponie­waż każdy z nich po zgłoszeniu do systemu IP otrzymuje własny numer wpisu do rejestru.

Spis treści

Wprowadzenie wymagania środowiskowe

Wymagania klimatyczne; Wymagania glebowe

Stanowisko w zmianowaniu

Rola płodozmianu; Miejsce pszenicy w zmianowaniu

Uprawa roli

Siew

Przygotowanie materiału siewnego; Termin i gęstość siewu; Dobór odmian; Siew mieszanek i mieszanin

Nawożenie

Potrzeby pokarmowe; Nawożenie jesienne; Nawożenie wiosenne; Dobór nawozu azotowego; Kontrola stanu odżywienia azotem

Integrowane metody ochrony

Ograniczanie zachwaszczenia

Odchwaszczanie niechemiczne; Odchwaszczanie chemiczne; Zapobieganie wylęganiu; Ułatwianie zbioru; Kompensacja i uodparnianie się chwastów

Ograniczanie sprawców chorób

Metoda niechemiczna; Metoda chemiczna; Wybór środka chemicznego; Uodparniania się grzybów na substancje aktywne

Ograniczanie szkodników na polu

Metoda niechemiczna; Metoda chemiczna; Wybór środka chemicznego;

Ograniczanie szkodników w magazynie

Metoda niechemiczna; Metoda chemiczna; Wybór środka chemicznego; Straty powodowane przez szkodniki magazynowe

Ochrona entomofauny pożytecznej

Fazy rozwojowe pszenicy

Zasady higieniczno-sanitarne

Wydawanie certyfikatów

Wykaz zalecanych herbicydów

Wykaz zalecanych fungicydów

Wykaz zalecanych insektycydów