Kalendarz Pszczelarza na rok 2020

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: BEE & HONEY
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Sławomir Trzybiński
  • Wydawca, rok wydania: Bee & Honey, 2019
  • Liczba stron : 273
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-953017-0-4
  • egz.
  • 29,00 zł

Cykl porad pszczelarskich na każdy miesiąc w tym roku opracował Sławomir Trzybiński

Najbardziej aktualne wydanie porad pasiecznych uwzględniające zmiany klimatyczne, środowiskowe, prawne i inne.

 

Dopiero w ostatnich kilkunastu latach pszczoły w naszym kraju zaczęły być postrzegane jako integralny element środowiska przyrodniczego i jeden z najważniejszych czynników wpływających na wielkość produkcji rolniczej. Wcześniej pszczelarstwo uważano za mało istotny dział rolnictwa lub nawet sposób na spędzanie wolnego czasu, porównywany z wędkarstwem, chowem gołębi czy numizmatyką.

Tymczasem pszczoły są ważnym czynnikiem plonotwórczym i efekt ich pracy jako zapylaczy owadopylnych roślin uprawnych jest podobny do efektywności właściwie stosowanego nawożenia, chemicznej ochrony czy innych istotnych zabiegów agrotechnicznych. Przy dostatecznym napszczeleniu upraw plon może wzrosnąć od kilku do nawet 100 procent. Dodajmy, że dostarczenie odpowiedniej liczby rodzin pszczelich na kwitnącą plantację wpłynie korzystnie też na rośliny tworzące naturalne siedliska i nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

Niemalże całkowite zmienienie przyrody będące efektem działań człowieka doprowadziło do skrajnego ograniczenia występowania kilkuset gatunków owadów zapylających. Wiele z nich wyginęło całkowicie. Warto wiedzieć, że oprócz pszczół miodnych i kilkudziesięciu gatunków trzmieli na terenie naszego kraju jeszcze w połowie XX wieku żyło około 500 gatunków owadów pszczołowatych. Ich funkcją przyrodniczą było zapylanie wielu roślin żyjących w naturalnych lasach i na łąkach. Brak tych naturalnych owadów zapylających jest rekompensowany przez pszczoły z pasiek utrzymywanych przez pszczelarzy.

Niestety, wraz z rozwojem technicznym i gospodarczym naszej cywilizacji pszczoły narażone są na coraz większe zagrożenia. Powodowane przez przemysł i urbanizację zanieczyszczenie środowiska, masowe stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, inwazja nowych chorób pszczół będąca skutkiem globalizacji gospodarki - to problemy, z którymi spotykają się pszczelarze na całym świecie. Zagrożeń tych nie było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie zwracano więc uwagi na znaczenie gospodarcze i przyrodnicze pszczół, gdyż były utrzymywane masowo. Zarówno pszczelarze hobbyści, jak i zawodowi gospodarowali w warunkach pszczelarstwu sprzyjających. Efekty ekonomiczne uzyskiwane z pozyskiwania bezpośrednich produktów pasiecznych były satysfakcjonujące, natomiast wiedza umożliwiająca prowadzenie pasieki nie musiała być duża i sprowadzała się do podstawowych informacji o biologii rodziny pszczelej.

Obecnie taki zakres wiadomości nie wystarczy. Utrzymanie pasieki wymaga dobrego zrozumienia procesów przyrodniczych i stosowania wielu zabiegów, które kilkadziesiąt lat temu nie były potrzebne. Dlatego pszczelarz musi wciąż swoją wiedzę aktualizować, by wychodzić naprzeciw pojawiającym się zagrożeniom. Temu ma służyć współczesna literatura pszczelarska i takie zadanie stawia sobie autor porad dla Czytelników niniejszego kalendarza.

 

Kalendarz zawiera cykl porad na każdy miesiąc napisany przez znanego i cenionego pszczelarza z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowca z dziedziny gospodarki pasiecznej i hodowcę matek pszczelich – Sławomira Trzybińskiego. Artykuły opracowano z uwzględnieniem zmian nie tylko środowiskowych czy klimatycznych, ale również innowacji w sposobie gospodarowania rodzinami pszczelimi. Autor zdradza, w jaki sposób dopasować gospodarkę, aby utrzymać zdrowe rodziny pszczele i osiągnąć wysokie wyniki produkcyjne zarówno na stacjonarnych pasieczyskach, jak i wędrując na pożytki.

 

KALENDARZ PSZCZELARZA Z PASJĄ

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Co trzeba wiedzieć o zgnilcu?

Czy dostępna na rynku węża jest bezpieczna?

Jaki sposób poddawania matek jest najlepszy? Kiedy najlepiej to robić?

Listopad

Grudzień

Jaki jest najlepszy ul?

Jaka jest najlepsza pszczoła?

Czy pszczołom przeszkadza krata odgrodowa?

Jak dużą pasiekę można ustawić w jednym miejscu?

Dodatkowe informacje i porady

Kalendarz kwitnienia ważniejszych roślin miododajnych w środkowej Polsce z uwzględnieniem liczby dni po zakwitnięciu podbiału i klonu

Wydajności miodowe i pyłkowe ważniejszych roślin pożytkowych oraz pora i długość ich kwitnienia

Liczba rodzin pszczelich, potrzebnych do dobrego zapylenia ważniejszych upraw ogrodniczych i rolniczych

Matematyczny model wzrostu populacji roztoczy Vorroo w rodzinie pszczelej

Etapy rozwoju pszczoły miodnej

Wymiary ramek

Wymiary węży pszczelej

Kolory znakowania matek

Kalendarium imprez pszczelarskich

Wykaz cyklicznych konferencji branżowych odbywających się w Polsce

Wybrane  szkolenia  organizowane  przez  związki   pszczelarskie/ ośrodki doradztwa rolniczego odbywające się corocznie