Komosa ryżowa

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Krzysztof Gęsiński
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2017
  • Liczba stron : 100
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-65603-31-9
  • egz.
  • 16,90 zł

Poradnik dotyczący uprawy komosy ryżowej oraz jej właściwości.

Sytuacja rolnictwa i gospodarki żywnościowej na świecie i w Polsce zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, w tym również możliwości wzbogacenia i urozmaicenia diety. Poważny spadek bioróżnorodności spożywanego pokarmu w okresie industrializacji i jego konsekwencje w postaci niedoborów określonych składników pokamowych, a także szereg chorób z tego wynikających są kilkoma z wielu powodów skłaniających ku przeciwdziałaniu tym tendencjom. Kolejnym argumentem jest wysoki poziom intensyfikacji produkcji, który wiąże się z odejściem od organicznego charakteru gospodarstwa i z szeregiem uproszczeń agrotechnicznych. Do najważniejszych należą uprawa zbóż z dużym udziałem w płodozmianie, a nawet uprawa monokulturowa. Powyższe działania są powodem modyfikacji właściwości chemicznych gleby, a także ich agresywnego wpływu na środowisko. Stąd wprowadzenie roślin alternatywnych jako źródła ważnych składników pokarmowych i uzupełnianie diety przy nieskomplikowanej agrotechnice, a jednocześnie propozycja niskonakładowej produkcji i nowego gatunku w zmianowaniu są przekonujące. Podstawowym zadaniem do rozwiązania przed włączeniem tych roślin do doboru jest dostosowanie agrotechniki do polskich warunków glebowo-klimatycznych, co gwarantuje możliwość pełnego wykorzystania i optymalizację produkcji.

Jedną z obiecujących roślin, którą zainteresowano się w ostatnich latach, jest komosa ryżowa. Podobnie jak znany już amarantus, który określany jest mianem zboża Inków lub pseudozboża. Komosa ryżowa należy do klasy dwuliściennych i zbliżona jest morfologicznie do komosy białej.

Spis treści

CHARAKTERYSTYKA KOMOSY RYŻOWEJ

Potencjał komosy ryżowej; Rys historyczny; Warunki siedliskowe, możliwości adaptacji; Budowa morfologiczna, systematyka; Wartość odżywcza; Uprawa; Europejska historia komosy ryżowej; Międzynarodowy Rok Quinoa; Produkcja; Pochodzenie i przeznaczenie eksportu; Ewolucja ceny eksportu; Zastosowanie

WYNIKI BADAŃ POLSKICH

Wpływ warunków opadowo-termicznych na cechy biologiczne komosy ryżowej; Rozwój roślin na tle warunków opadowo-termicznych; Wpływ sumy opadów na cechy morfologiczne komosy ryżowej; Wpływ dawki azotu na cechy morfologiczne roślin, plon zielonej masy i nasion oraz wartość użytkową trzech odmian komosy ryżowej; Uprawa na zieloną masę; Skład chemiczny zielonej masy; Ocena strawności zielonej masy; Uprawa na nasiona; Wpływ nawożenia azotem na cechy morfologiczne i plonowanie trzech odmian komosy ryżowej; Skład chemiczny nasion; Skład aminokwasowy - jakość białka nasion; Wpływ gęstości siewu i nawożenia mineralnego na cechy morfologiczne roślin i plon nasion komosy ryżowej; Gęstość siewu i nawożenie NPK; Regulowana obsada i nawożenie NPK; Regulowana obsada i termin siewu; Wpływ terminu i gęstości siewu na cechy morfologiczne roślin i plon nasion komosy ryżowej; Termin i gęstość siewu; Opóźniony termin siewu; Wpływ rodzaju retardanta, dawki i terminu stosowania na cechy morfologiczne roślin i plon nasion komosy ryżowej; Plonowanie komosy ryżowej w różnych warunkach agrotechnicznych; Wpływ warunków pogodowych na plon nasion; Termin siewu a plon nasion; Wpływ nawożenia azotem oraz NPK na plon nasion; Obsada roślin a plon nasion; Wpływ retardantów na plon nasion; Współzależność między plonem nasion a cechami morfologicznymi; Wpływ warunków pogodowych oraz nawożenia azotem na plon zielonej masy

ANALIZA BADAŃ POLSKICH NA TLE LITERATURY

PODSUMOWANIE I ZALECENIA DO PRAKTYKI

LITERATURA

ZDJĘCIA