Konferencja borówkowa 2018. Nowoczesna uprawa borówki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortus Media
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortus Media, 2018
  • Liczba stron : 188
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-949145-0-9

Zbiór materiałów z Konferencji Borówkowej 2018 zawiera materiały dotyczące najnowszych metod uprawy borówki.

Borówka staje się coraz bardziej popularnym owocem na rynku. Rynek borówki na świecie cały czas się rozwija, przybywa nowych regionów uprawy, a do produkcji włączane są nowe odmiany. Pol­ska stała się europejskim liderem w jej produkcji. Obecnie wśród producentów zajmujemy 2. miejsce w Europie, a 7. na świecie.

Corocznie organizowana Konferencja Borówkowa wpisała się już na stałe do kalendarza producentów tych owoców. W tym roku odbywa się VI jej edycja. To ważne wydarzenie w branży borów­kowej. Omawiane są najważniejsze tematy z zakresu nowoczesnej uprawy, prowadzone interesujące dyskusje w gronie ekspertów. Ważną rolę odgrywają także, organizowane wraz Konferencją, spotkania plenerowe, pokazy maszyn i inne praktyczne prezentacje. Jestem przekonany, że impreza ta będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i każdy z producentów znajdzie tu coś dla siebie.

Dotychczasowe edycje potwierdziły bardzo duże zainteresowanie tą tematyką. W ubiegłym roku Konferencja Borówkowa okazała się rekordowa. Wzięło w niej udział blisko 900 osób, oprócz uczestników z Polski, obecni byli przedstawiciele z jeszcze 18 krajów.

Produkcja borówki na świecie systematycznie rośnie. W dalszym ciągu rośnie też zapotrze­bowanie na te owoce - nie tylko w Europie, ale także w krajach odległych, takich jak np. Chiny czy Japonia. Polska jest ważnym uczestnikiem tego rynku, należy jednak pamiętać, że aby zdobywać nowe rynki zbytu, jakość oferowanego produktu musi być wysoka i to ona będzie czynnikiem determinującym pozycję na rynku.

Spie treści

Wstęp

Praktyczne doświadczenia z uprawą borówki pod osłonami (tunele i daszki)

Wybrane zagadnienia żywienia borówki wysokiej w warunkach stresowych

Nowe spojrzenie na organizację gospodarstwa borówkowego

Uprawa borówki w pojemnikach. Trendy w Europie Zachodniej

Monitoring i kontrolowanie Drosophila suzukii, na podstawie najnowszych doświadczeń w Danii

Ochrona borówki wysokiej przed chorobami grzybowymi, w kontekście wymagań importerów

Ochrona borówki - by była skuteczna

Nawożenie borówki na podstawie praktycznych doświadczeń

Zarządzanie ryzykiem w uprawie borówki

Zrozumieć ptaki

Jak zmieniają się wymogi brytyjskiego rynku?

Techniki sortowania i pakowania borówki, zapewniające utrzymanie jakości w czasie

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych w 2018 roku

Organizacja zbiorów. Jak skracać czas i obniżyć koszty pozyskiwania owoców

Dzień Polskiej Borówki - udana promocja branży, każdy może skorzystać

Wczesne odmiany borówki w doświadczeniach Instytutu Ogrodnictwa

Prowadzenie krzewów borówki w pierwszych latach po posadzeniu