Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Renata Giedych, Marek Szumański
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2001
  • Liczba stron : 156
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 83-7244-237-1
  • egz.
  • 14,90 zł

Czy na obecnym poziomie rozwoju krajobrazu naszego kraju istnieje system wspomagania wspomnianej wcześniej troski?

Wydaje się, iż zachowania te odwołują się zarówno do ponadczasowych wartości - wśród których odnaleźć można piękno, gdzie natura, porządek w niej panujący jest znaczną podwaliną tej wartości, jak i wartość głęboko warunkowanych podmiotowo, wśród których odnaleźć można potrzebę zapewnienia właściwych warunków do egzystencji obecnych i przyszłych pokoleń.

Przesłanki troski o jakość przestrzeni życiowej, tworzenia tej jakości, pielęgnowania jej są różnorodne i rozległe.

Naszkicowana powyżej refleksja naprowadziła autorów na poszukanie odpowiedzi na pytanie : czy na obecnym poziomie rozwoju krajobrazu naszego kraju istnieje system wspomagania wspomnianej wcześniej troski?

Z racji zainteresowań badawczych autorów, za które uznać należy prawne uwarunkowania kształtowania krajobrazu w Polsce, za źródło poszukiwań odpowiedzi przez oczywistość uznano aktualnie obowiązujące przepisy prawa, zawarte w ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp ... 5

2. Przesłanki prawne do uwzględnienia stanu środowiska przyrodniczego w planowaniu miejscowym ... 8

3. Przegląd prawnych wyznaczników wartości zasobów przyrodniczych środowiska ... 10

3.1. Prawne wyznaczniki wartości naturalnej zasobów przyrodniczych środowiska ... 12

3.1.1. Powierzchnia ziemi, gleby, kopaliny ... 13

3.1.2. Wody ... 13

3.1.3. Powietrze ... 14

3.1.4. Świat roślin ... 14

3.1.5. Świat zwierząt ... 19

3.1.6. Krajobraz ... 22

3.2. Prawne wyznaczniki wartości użytkowej zasobów przyrodniczych środowiska ... 24

3.2.1. Powierzchnia ziemi, gleby, kopaliny ... 25

3.2.2. Wody ... 65

3.2.3. Powietrze ... 74

3.2.4. Świat roślin ... 74

3.2.5. Świat zwierząt ... 76

3.2.6. Krajobraz ... 77

3.3. Prawne wyznaczniki wartości utraconej zasobów przyrodniczych środowiska ... 77

3.3.1. Powierzchnia ziemi, gleby, kopaliny ... 79

3.3.2. Wody ... 81

3.3.3. Powietrze ... 84

3.3.4. Świat roślin ... 97

3.3.5. Świat zwierząt ... 102

3.3.6. Krajobraz ... 102

4. Stan prawny określania wartości środowiska przyrodniczego (podsumowanie) ... 103

5. Wykaz aktów prawnych ... 107

6. Aneks ... 110

Tytuł

Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Autor

Renata Giedych, Marek Szumański

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2001

Liczba stron

156

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-7244-237-1