Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Zbigniew Haber, Piotr Urbański
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2010
  • Liczba stron : 261
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm

Kształtowanie terenów zieleni jest to kompleksowe postępowanie w zakresie planowania przestrzennego, projektowania i urządzania różnych obiektów terenów zieleni

Kształtowanie terenów zieleni jest to kompleksowe postępowanie w zakresie planowania przestrzennego, projektowania i urządzania różnych obiektów terenów zieleni (wymienianych w klasyfikacjach), aby mogły one jak najlepiej spełniać swoje funkcje: estetyczna, biolo­giczną (zdrowotną), użytkową i społeczno-wychowawczą.

W szerokim rozumieniu przedmiotu „Kształtowanie terenów zieleni" należy uwzględniać potrzeby znajomości zasad projektowania łączonego zawsze z wyobraźnią przestrzenną, znajomością dendrologii, grunto­wych roślin ozdobnych oraz materiałoznawstwa niezbędnego do budom' tzw. małej architektury ogrodowej jako ważnego elementu urządzania terenów zieleni. Dużą role odgrywa też znajomość historii ogrodów i stylów architektury ogrodowej, począwszy od renesansu przez okres baroku i modernizmu, które w ciągu wieków podlegały eklektycznym przemianom i miały wpływ na ukształtowanie się współczesnego stylu kraj obrazowego.

Spis treści

Wstęp

Zarys historii ogrodów ozdobnych od zarania dziejów do czasów współczesnych   9

Część 1

Współczesne tereny zieleni jako element środowiska   23

Rozdział 1

Klasyfikacja terenów zieleni   27

1. Tereny zieleni ogólnie dostępne   27

2. Zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej   32

3. Zieleń tras komunikacyjnych w miastach i w krajobrazie otwartym   39

4. Tereny zieleni o przeznaczeniu specjalnym   47

5. Tereny zieleni o charakterze rekreacyjnym i turystyczno-wypoczynkowym   53

6. Krajobraz otwarty, w tym tereny zieleni obszarów wiejskich   59

Rozdziału 2

Funkcje terenów zieleni w środowisku   75

1. Wpływ roślinności na środowisko   76

2. Trujące właściwości niektórych roślin w terenach zieleni   80

Rozdział 3

Zasady projektowania terenów zieleni    83

1. Projektowanie   83

2. Przepisy dotyczące projektowania terenów zieleni  86

3. Dokumentacja techniczna   86

4. Rysunek techniczny jako forma zapisu elementów projektu   87

5. Przykłady stosowania skali dla różnych obiektów   88

6. Pełna dokumentacja projektowo-techniczna   88

7. Wybrane normy do oznaczeń geodezyjnych   91

8. Dzielenie obszaru objętego projektem na sektory   96

Rozdział 4

Walory dekoracyjne i plastyczne roślinności terenów zieleni   97

1. Wysokość drzew i krzewów   98

2. Kształty koron i pokrój roślin   99

3. Wykaz drzew i krzewów o różnych walorach dekoracyjnych   99

4. Jesienna zmiana barwy liści  110

Rozdział 5

Układy terenów zieleni w miastach 113

Rozdział 6

Zasady obsadzania terenów zieleni   117

1. Ogólne zasady sadzenia drzew i krzewów   117

2. Branżowe normy jakościowe dla drzew i krzewów    118

3. Odległości sadzenia od różnych obiektów   119

4. Drzewa i krzewy trudno znoszące przesadzanie 120

Rozdział 7

Elementy dekoracji terenów zieleni  121

1. Rabaty i kwietniki   121

2. Kwietniki przenośne   123

3. Walory plastyczne i formy stosowania bylin   124

4. Pojemniki do dekoracji terenów utwardzonych    125

5. Przykłady gatunków krzewów do uprawy w pojemnikach   126

Rozdział 8

Trawniki i rośliny okrywowe 129

1. Historia trawników 129

2. Trawniki tradycyjne - podział i charakterystyka 130

3. Trawniki przenośne i ich stosowanie              131

4. Nawierzchnie trawiaste niekonwencjonalne     132

5. Rośliny okrywowe     133

Rozdział 9      

Trawy rabatowe dla terenów zieleni  135

1. Rozmnażanie traw rabatowych   136

2. Rozmnażanie generatywne   136

3. Rozmnażanie wegetatywne   137

Rozdział 10     

Żywopłoty  153

1. Funkcje żywopłotów  153

2. Najczęściej stosowane gatunki roślin żywopłotowych   154

Rozdział 11

Nawadnianie w terenach zieleni   159

1. Rodzaje nawadniania   160

2. Systemy nawadniania   161

3. Sprzęt do nawadniania terenów zieleni    162

4. Polyacrylamid jako środek nawilżający   164

5. Woda w krajobrazie jako źródło nawadniania i element rekreacji   164

Część 2

Elementy malej architektury ogrodowej (budowlane)  169

Rozdział 1

Drogi, schody, mosty i skarpy   171

1. Podział dróg   171

2. Schody   174

3.Mosty   175

4. Skarpy w terenach zieleni i w krajobrazie otwartym   176

Rozdział 2

Murki ogrodowe oraz pergole i trejaże jako urządzenia osłaniające   183

1. Murki ogrodowe - funkcje i podział według sposobu budowy  183

2. Pergole, trejaże i inne urządzenia osłaniające   184

Rozdział 3

Zbiorniki wodne, fontanny i ozdobna roślinność wodna    187

1. Funkcje zbiorników wodnych   187

2. Roślinność zbiorników wodnych   189

Rozdział 4

Urządzenia oświetleniowe w terenach zieleni    193

1. Oświetlanie tradycyjne i podświetlanie    193

2. Typy opraw do lamp parkowych i ogrodowych   197

3. Oświetlanie ulic   198

Rozdział 5

Place zabaw dla dzieci oraz ławki jako elementy wyposażenia parków .. 201

1. Elementy wyposażenia placów zabaw   202

2. Materiały stosowane do budowy elementów wyposażenia placów zabaw   204

3. Usytuowanie poszczególnych urządzeń   204

4. Ławki - konstrukcja, wymiary, typy, podział   205

5. Inne elementy wyposażenia terenów zieleni  208

Rozdział 6

Ogrodzenia - historia, funkcje i wykonawstwo   209

Rozdział 7

Przywracanie żyzności glebie po pracach ziemnych w terenach zieleni 213

1. Przyczyny dewastacji gleby   213

2. Niezbędne elementy żyzności   213

3. Szybkie przywracanie żyzności wtórnej   214

Część 3           

Niektóre zagadnienia z ekologii w kształtowaniu terenów zieleni   217

Rozdział 1

Przyczyny dewastacji środowiska i terenów zieleni  217

1. Przyrost ludności a stan środowiska   217

2. Źródła zanieczyszczenia jako przyczyny dewastacji środowiska i krajobrazu   220

3. Przyczyny dewastacji w terenach zieleni   221

4. Najpilniejsze zadania w dziedzinie ekologii terenów zieleni   222

5. Ochrona terenów zieleni przed odpadami w świetle przepisów prawa polskiego   229

Literatura źródłowa i uzupełniająca   233

Tytuł

Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii

Autor

Zbigniew Haber, Piotr Urbański

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Rok wydania

2010

Liczba stron

261

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka