Kultura przestrzeni gminy

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2010
  • Liczba stron : 248
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7583-203-7
  • egz.
  • 34,90 zł
Niniejsza publikacja zawiera materiał konferencji "Kultura przestrzeni gminy",

 

Niniejsza publikacja zawiera materiał konferencji "Kultura przestrzeni gminy", która odbyła się 23 i 24 kwietnia 2009 roku w Mrozach. Konferencja ta stanowiła dobrą okazję do spotkania ludzi nauki i tych, którzy będąc decydentami gmin, wiedzę mają wdrażać w życie.

Publikowane teksty stanowią cenny materiał dydaktyczny dla studentów Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – Krystyna Gutkowska ... 5

Przedmowa – Bolesław Porter ... 6

Kultura planowania przestrzennego – Olgierd R. Dziekoński ... 7

Wprowadzenie – Jeremi T. Królikowski, Beata Rothimel, Kamila Juśkiewicz ... 9

CZĘŚĆ I. Kultura przestrzeni gminy. Planowanie – Projektowanie – Rozwój ... 11

Doświadczenia i perspektywy rozwoju przestrzennego gminy Mrozy

– Dariusz Jaszczuk ... 13

Siedem plusów idealnej miejscowości – Grzegorz Kostrzewa-Zorbas ... 20

Kultura planowania przestrzennego a rozwój regionalny i lokalny

– Bartłomiej Kolipiński ... 22

Rola wartości kulturowych krajobrazu w gospodarowaniu przestrzenią

gminy Mrozy – Kamila Juśkiewicz ... 28

Przegląd wybranych źródeł i metod finansowania rozwoju gminy

– Rafał Cieślak ... 37

Środki świata. O powszechną edukację dla kultury przestrzeni

– Marcin Skrzypek ... 47

Park kulturowy jako przestrzenna forma zrównoważonego rozwoju gminy.

Wokół projektu parku kulturowego w gminie Michałowice koło Warszawy.

Nadzieje i obawy przy stanowieniu parku – Marta Lewin ... 57

Park jako przestrzeń integracji społecznej – Piotr Hardecki, Kinga Zinowiec-Cieplik ... 63

Kultura przestrzeni a konfl ikty rozwoju osiedla Stara Miłosna

– Milena D. Kowalska ... 82

Wartości kulturowe jako narzędzie promocji gminy (na przykładzie

gminy Załuski) – Jarosław M. Zawadzki ... 97

Wartości krajobrazu pozamiejskiego w reklamie – Michał Skrobot ... 107

Ocena krajobrazu kulturowego – Jan Rylke ... 115

Warszawski centralny okręg przyrodniczy jako projekt równowagi między

naturą a kulturą w obszarze metropolii warszawskiej – Stefan Maciąg ... 129

Wszechświat na „chłopski rozum” a odnowa wsi mazowieckiej

– Kamil Filiński ... 137

Kultura architektoniczna gminy – Krzysztof Ozimek ... 154

CZĘŚĆ II. Wioski tematyczne jako odpowiedź gmin na nowe

możliwości rozwoju ... 157

Wioska turystyczna czy wioska tematyczna? – Paweł Jaskanis ... 159

Uczestnictwo społeczne w gospodarowaniu przestrzenią gminy

– Beata J. Gawryszewska ... 165

Tematyczne wioski turystyczne na obszarze Europejskiego Parku Edukacji

– Jarosław Supera ... 172

Wieś tematyczna – pomiędzy swojskością a egzotyką. Koncepcja

ochrony wartości krajobrazu kulturowego Starej Wsi koło Przedborza

– Krzysztof Herman ... 177

Idea prawdy, pokoju, zgody i harmonii jako temat budowy miasta

przyszłości – Auroville w Indiach – Beata Rothimel ... 189

Identyfikacja genius loci podstawą rekonstrukcji osady średniowiecznej

w Horodyszczu – Ewa A. Rykała ... 197

Artystyczny wymiar wsi tematycznej. Projekt osady ekologicznej

na terenie gminy Dywity inspirowany obrazem wizji „Glinianej Osady”

Haliny Szejak vel Żeak – Agata Tyszko ... 204

Park tematyczny w Górach Świętokrzyskich „U wierzej Puszczy Jodłowej”.

Park wykorzystujący idee i wzór angielskich ogrodów krajobrazowych

projektu Lancelota „Capability” Browna – Edyta Winiarska ... 216

Kultura przestrzeni w gminie – Jeremi T. Królikowski ... 222

Wnioski z konferencji – Ludwik Biegański, Dariusz Jaszczuk,

Bartłomiej Kolipiński, Stefan Maciąg, Beata Rothimel ... 242

Program konferencji „Kultura przestrzeni gminy” ... 243

Tytuł

Kultura przestrzeni gminy

Autor

Jeremi T. Królikowski (red.)

Kamila Juśkiewicz (red.)

Beata Rothimel (red.)

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2010

Liczba stron

248

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7583-203-7