Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2017
  • Liczba stron : 177
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-250-7

W monografii obszernie przedstawiono mało znane gatunki owocowe z rodziny różowatych. Opisano sposoby ich uprawy, ewentualne zagrożenia w czasie prowadzenia sadu czy plantacji, a także korzyści wynikające z zakładania tego typu nasadzeń.

W niniejszym opracowaniu położyliśmy nacisk na dokładny opis roślin, ich wymagań oraz zagrożeń, jakie mogą ograniczyć wielkość i jakość plonów. Nowoczesna i towarowa uprawa owoców możliwa jest obecnie tylko dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiału szkółkarskiego i wyborze odpowiednich odmian. Przedstawiliśmy więc charakterystykę wartościowych odmian dostępnych w polskich szkółkach. Decyzja o założeniu nowej plantacji, zwłaszcza roślin mało znanych, musi być poparta przemawiającymi za nią argumentami. Dlatego też, opisując każdy proponowany gatunek roślin, zgromadziliśmy jak najwięcej informacji, np. na temat ich zastosowania w przetwórstwie spożywczym, gospodarstwie domowym, ale także jako roślin o walorach ozdobnych, miododajnych, czy też będących surowcem w innych gałęziach przemysłu. Powodem, dla którego z pewnością warto spożywać owoce przedstawianych roślin, są ich właściwości odżywcze i lecznicze. Staraliśmy się to udowodnić, charakteryzując ich skład chemiczny i przedstawiając obecny stan wiedzy dotyczący zastosowania owoców, kwiatów lub innych części roślin w profilaktyce zdrowotnej lub leczeniu. Ponieważ omawiane rośliny z rodziny różowatych są na ogół mało popularne na naszych plantacjach czy w ogrodach i brakuje o nich informacji w języku polskim, podaliśmy ich nazewnictwo w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim. Liczymy, że dzięki temu osoby zainteresowane rozszerzeniem informacji o konkretnej roślinie znajdą je w literaturze obcojęzycznej.

Spis treści

Rośliny owocowe z rodziny różowatych

Rośliny owocowe z podrodziny różowych

Róża

Rośliny owocowe z podrodziny jabłkowych.

Jarząb; Głóg; Nieszpułka zwyczajna; Pigwa; Pigwowiec; Świdośliwa

Rośliny owocowe z podrodziny śliwowych

Śliwa wiśniowa i ałycza; Czeremcha; Śliwa tarnina

Związki bioaktywne w owocach mało znanych gatunków z rodziny różowatych

Właściwości prozdrowotne mało znanych gatunków drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

Wykorzystanie mało znanych gatunków drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

Rozmnażanie mało znanych gatunków drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

Przygotowanie gleby pod plantację wieloletnią

Przykładowy projekt ogrodu z wykorzystaniem mało znanych gatunków drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych