Funkcjonowanie polskiego rynku energii

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Dorota Niedziółka
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2018
  • Liczba stron : 193
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-8085-605-9
  • egz.
  • 48,90 zł

Energia traktowana jest jako jedno z podstawowych obszarów aktywności państwa, stanowiąc jednocześnie o kształcie polityki energetycznej, a w dalszych etapach polityki gospodarczej.

Intencją autorki jest zdefiniowanie rynku energii oraz ukazanie roli energii w gospodarce. Ponieważ rynek energii nie stanowi współcześnie rynku ograniczonego granicami państw, ważnym wydało się wskazanie na aspekty globalne i regionalne determinujące zmiany zachodzące na rynkach poszczególnych państw i na rynkach poszczególnych rodzajów nośników energii.

Układ książki ma logiczny i spójny charakter, prowadząc czytelnika od pojęć ogólnych do szczegółów związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, ciepła, pierwotnych nośników energii i wreszcie paliw. Kolejne rozdziały zawierają omówienie specyfiki polskiego rynku energii, z uwzględnieniem warunków historycznych ich powstania oraz możliwości rozwoju.

Spis treści:
    
Wstęp

Rozdział 1. RYNEK ENERGII

1.1. Pojęcie i klasyfikacja rynku energii
1.2. Energia jako dobro i czynnik produkcji
1.3. Znaczenie społeczne i ekonomiczne energii
1.4. Krajowy rynek energii a procesy regionalizacji
1.5. Wpływ trendów globalnych na rynki energii

Rozdział 2. RYNEK ENERGII PIERWOTNEJ

2.1. Rynek węgla kamiennego
2.2. Rynek węgla brunatnego
2.3. Rynek gazu ziemnego
2.4. Rynek ropy naftowej

Rozdział 3. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1. Charakterystyka rynku energii elektrycznej
3.2. Zasady funkcjonowania rynku
3.3. Uczestnicy rynku energii
3.4. Perspektywy rozwoju rynku energii elektrycznej
3.5. Handel międzynarodowy energią elektryczną

Rozdział 4. RYNEK CIEPŁA

4.1. Znaczenie ciepłownictwa
4.2. Regulacje sektora ciepłowniczego
4.3. Charakterystyka rynku ciepła
4.4. Zdolności produkcyjne i wielkość produkcji ciepła
4.5. Struktura zużycia paliw i energii w przedsiębiorstwach produkujących ciepło
4.6. Uwarunkowania wytwarzania ciepła w Polsce

Rozdział 5. RYNEK PALIW PŁYNNYCH

5.1. Historyczne uwarunkowania wykorzystania  ropy naftowej
5.2. Charakterystyka rynku paliw płynnych
5.3. Aktualni uczestnicy rynku
5.4. Wielkość i struktura produkcji paliw płynnych
5.5. Kształtowanie się cen na rynku paliw płynnych
5.6. Biopaliwa

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków