Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Eco Investment
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
  • Wydawca, rok wydania: Eco Investment, 2016, wydanie 4 uzupełnione
  • Liczba stron : 478
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7490-937-2

Treść książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych

W niniejszym podręczniku, w sposób wyczerpujący, omówiliśmy zagadnienia związane z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Rozważania treści merytorycznych w podręczniku rozpoczęliśmy od zagadnień, naszym zdaniem najważniejszych, mianowicie zasad BHP obowiązujących przy montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych. Scharakteryzowaliśmy również kompleks zagadnień związanych z budową, zasadą eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Poruszyliśmy tematy związane z logistyką montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych.

Podręcznik napisaliśmy zgodnie z zapisami zawartymi w podstawach programowych dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - symbol 311930. W podstawach programowych stwierdza się, że celem kształcenia w zawodzie instalator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jest m.in. przygotowanie uczniów, słuchaczy, studentów do pracy zawodowej w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki fotowoltaicznej.

Podręcznik kierujemy do uczniów, studentów, słuchaczy, instalatorów, Inwestorów, pragnących pogłębić swą wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych. Informacje w nim zawarte są oparte na bogatym doświadczeniu naukowym, technicznym autorów tej pracy. Mamy nadzieję, że informacje które przedstawiliśmy w książce zainteresują także szersze grono czytelników, głównie osób pragnących w przyszłości wykonywać instalacje fotowoltaiczne. Dedykujemy ją również Inwestorom (prosumentom) korzystającym z instalacji fotowoltaicznych, produkując prąd „ze słońca" na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedając do sieci energetycznej.

Treść książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych. Szeroki przekrój zagadnień podany przejrzyście i w nowoczesnym układzie powinien ułatwić korzystanie z podręcznika. W poszczególnych rozdziałach książki usystematyzowaliśmy aktualną wiedzę dotyczącą fotowoltaiki i instalacji elektrycznych, popartą własnymi badaniami.

Mamy nadzieję, że nasza i Państwa praca przyczyni się do większego niż dotychczas wykorzystania „darmowej energii ze słońca" w naszym kraju, powstania nowych miejsc pracy. Życzymy sukcesów firmom, osobom prywatnym, zajmującym się produkcją, dystrybucją, montażem, instalacji fotowoltaicznych.

 

W treści

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rysunek techniczny

Podstawy elektroniki

Urządzenia i instalacje elektryczne

Technologia wykonania instalacji – kosztorysy, oferty, specyfikacja robót

Energetyka słoneczna

Budowa i zasady działań fotoogniw (PV)

Analiza pracy fotoogniwa

Parametry osprzętu instalacji PV

Dobór parametrów instalacji fotowoltaicznych

Wytyczne montażowe

BHP przy montażu instalacji fotowoltaicznej

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych

Przykładowy projekt budowlano-wykonawczy

Egzamin teoretyczny i praktyczny dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych