Leki w weterynarii Małe i duże zwierzęta Sunders Handbook

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Mark G. Papich
  • Wydawca, rok wydania: Elsevier, 2013
  • Liczba stron : 946
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 225 mm
  • ISBN: 978-83-7609-643-8
  • egz.
  • 118,90 zł

Zawiera zwięzłe i uporządkowane informacje nie tylko o lekach dla zwierząt stosowanych i zarejestrowanych w Polsce, ale także o lekach używanych w medycynie człowieka, które są dostępne w aptekach i z których w razie potrzeby może korzystać lekarz weterynarii.

W zestawie kupisz taniej

Leki w weterynarii Małe i duże zwierzęta Sunders Handbook

Leki w weterynarii Małe i duże zwierzęta Sunders Handbook

118,90 zł
Nowoczesna farmakologia weterynaryjna i terapia

Nowoczesna farmakologia weterynaryjna i terapia

59,90 zł
178,80 zł
163,80 zł

Jest to pierwsze polskie wydanie znakomitego podręcznika, będącego nowoczesnym źródłem wiedzy o lekach. Zawiera zwięzłe i uporządkowane informacje nie tylko o lekach dla zwierząt stosowanych i zarejestrowanych w Polsce, ale także o lekach używanych w medycynie człowieka, które są dostępne w aptekach i z których w razie potrzeby może korzystać lekarz weterynarii. Książka jest adresowana do zapracowanych lekarzy weterynarii,  studentów kierunków weterynaryjnych, którzy starając się wydajnie wykorzystywać swój czas pracy, potrzebują szybkiego dostępu do dokładnej i wiarygodnej informacji. Układ informacji w monografiach poszczególnych leków jest identyczny, co sprawia, że dla lekarzy i personelu pomocniczego książka szybko staje się wygodnym i pomocnym źródłem zwięzłych i precyzyjnych danych o poszukiwaniu leku.

Alfabetyczny spis substancji czynnych leków.

Opisy leków: zastosowanie, przeciwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, farmakokinetyki, przechowywanie oraz postać.

Dawkowanie i okresy karencji.

Lista nazw handlowych leków dostępnych na polskim rynku.

 

Spis treści

Przedmowa vii

Podziękowania viii

Przedmowa do wydania polskiego ix

Indeks terapeutyczny xi

Alfabetyczny spis leków 1

Dodatek A Obliczanie dawek leków 911

Dodatek B Obowiązujący w Polsce „Wykaz środków odurzających i substancji

psychotropowych” zgodnie z załącznikiem 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 913

Dodatek C Leki stosowane w najczęściej spotykanych infekcjach bakteryjnych

u małych zwierząt 916

Dodatek D Wybór chemioterapeutyku przeciwbakteryjnego w przypadku

patogenów występujących u koni 917

Dodatek E Leki, które mogą indukować aktywność enzymów cytochromu

P-450 918

Dodatek F Leki, które mogą blokować aktywność enzymów cytochromu

P-450 919

Dodatek G Leki, które mogą hamować P-glikoproteinę – transporter błonowy

kodowany przez ABCB1 (znaną jako MDR1 – proteinę odpowiedzialną

za oporność wielolekową) 920

Dodatek H Leki, które mogą stanowić substrat dla P-glikoproteiny – transportera

błonowego kodowanego przez ABCB1 (znaną jako MDR1 – proteinę

odpowiedzialną za oporność wielolekową) 921

Dodatek I Roztwory płynów do stosowania dożylnego 922

Dodatek J Preparaty złożone: poszukiwanie oznak niezgodności lub

niestabilności 923

Dodatek K Zasady wypisywania recept przez lekarzy weterynarii 926

Dodatek L W jaki sposób należy zgłaszać działania niepożądane leków

weterynaryjnych? 925

Dodatek M Leki zabronione do stosowania u zwierząt, których tkanki lub

produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi 927

Dodatek N Przepisy regulujące stosowanie i ograniczenia w stosowaniu leków

u koni sportowych wydane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie

Komisarzy Wyścigów Konnych, Jednolita klasyfikacja i przewodnik

zawierający informacje o niedozwolonych substancjach

(aktualizacja 2010) 928

Dodatek O Zgodność farmaceutyczna roztworów do podania dożylnego 931

Skorowidz 935

Tytuł

Leki w weterynarii. Małe i duże zwierzęta Sunders Handbook.

Autor

Mark G. Papich

Wydawca

Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o

Rok wydania

2013

Liczba stron

946

Wymiary

145 x 225 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7609-643-8