Inżynieria środowiska

Gospodarka wodna w rolnictwie

Gospodarka wodna w rolnictwie

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla słuchaczy wydziałów melioracji i inżynierii środowiska, kierunków ochrony środowiska uczelni rolniczych, kierunków i wydziałów ochrony i kształtowania środowiska innych uczelni, instytutów resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz resortu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także dla służb melioracyjnych i rolniczych związanych bezpośrednio z gospodarką wodną w rolnictwie....

10,00 zł