Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: A. Domagała
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 1996
  • Liczba stron : 259
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01662-X
  • egz.
  • 15,00 zł

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia z optymalizacji procesów technologicznych, którym obecnie po­święca się coraz więcej uwagi, głównie ze względu na tendencję do automatyzacji procesów technologicznych, zarówno w fazie projek­towania, realizacji i eksploatacji. Opisano również metody budowy modeli matematycznych i optymalizacji niektórych operacji procesu technologicznego.

Książka ma na celu zapoznanie inżynierów zatrudnionych w przemyśle spożywczym i studentów Wydziału Technologii Żyw­ności Akademii Rolniczych z zasadami modelowania matematycz­nego i optymalizacji procesów technologicznych oraz z podstawami techniki pomiarów, metodami kontroli procesów, budową, pracą zaletami, a także wadami przyrządów pomiarowych.

W książce nie podano metod obliczania i konstrukcji przyrzą­dów pomiarowych.

Rozważania teoretyczne na temat metod pomiarowych opisa­no krótko, natomiast technikę pomiarów stosowaną w typowych procesach technologicznych zaprezentowano szerzej.

W książce przedstawiono także wybrane zagadnienia z optymalizacji procesów technologicznych, którym obecnie po­święca się coraz więcej uwagi, głównie ze względu na tendencję do automatyzacji procesów technologicznych, zarówno w fazie projek­towania, realizacji i eksploatacji. Opisano również metody budowy modeli matematycznych i optymalizacji niektórych operacji procesu technologicznego.

Tytuł

Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego

Autor

A. Domagała

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

1996

Liczba stron

259

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01662-X