Mykologia przemysłowa

Kompleksowy opis biologii grzybów wytwarzających duże jadalne owocniki oraz ich liczne i różnorodne zastosowania w farmacji, medycynie i biotechnologii

Autorzy monografii poświęconej grzybom, jednej z najliczniej występujących w przyrodzie grup organizmów żywych, akcentują ich wyraźną odrębność, a szczególnie zdolność gromadzenia składników pokarmowych w owocnikach oraz syntezy substancji aktywnych biologicznie. Po raz pierwszy w polskiej literaturze mykologicznej opisano tak kompleksowo biologię grzybów wytwarzających duże jadalne owocniki oraz ich liczne i różnorodne zastosowania w farmacji, medycynie i biotechnologii. Wiadomości te uzupełnia opis wytwarzania biomasy grzybni metodą fermentorową. Nowatorską część opracowania stanowi rozdział opisujący otrzymywanie owocników podziemnych i uprawę sklerocjów. Książka jest przeznaczona głównie dla studentów biotechnologii, ale może także zainteresować zajmujących się ekologią i tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć grzyby.

Spis treści

WSTĘP 7

1. BIOLOGIA GRZYBÓW - Krzysztof Grzywno wieź 11

1.1. Bioróżnorodność grzybów w środowisku naturalnym 11

1.2. Wzrost wegetatywny grzybów 22

1.3. Wytwarzanie, rozprzestrzenianie, dojrzewanie i kiełkowanie zarodników 30

1.4. Różnicowanie i rozwój grzybni 38

1.5. Związki jądrowe i rozmnażanie płciowe grzybów 41

2. ZASADY I WARUNKI PRODUKCJI GRZYBÓW - Janusz Kalbarczyk   44

2.1. Sposoby uzyskiwania czystych kultur 44

2.2. Pożywki hodowlane 49

2.3. Otrzymywanie czystych kultur z owocników  51

2.4. Uzyskiwanie czystych kultur z zarodników 54

2.5. Transformacja materiałów ligninocelulozowych 56

2.6. Warunki uprawy grzybów na podłożu stałym  63

2.7. Znaczenie i zasady przygotowania pomieszczeń laboratoryjnych 67

2.8. Standardy projektowania i budowy obiektów produkcyjnych  73

3. UPRAWA GRZYBÓW SAPROTROFICZNYCH - Janusz Kalbarczyk 77

3.1. Pieczarka dwuzarodnikowa (Agaricus bisporus) 77

3.2. Pieczarka brunatna (Agaricus bisporus var. brunnescens) 83

3.3. Pieczarka brazylijska (Agaricus blazei, Agaricus subrufescens) 84

3.4. Zimówka aksamitne trzonowa, płomienica zimowa (Flammulina velutipes) 86

3.5. Twardziak jadalny (Lentinula edodes) 87

3.6. Łuskwiak nameko (Pholiota nameko) 92

3.7. Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) 93

3.8. Boczniak mikołajkowy (Pleurotus eryngii) 98

3.9. Boczniak cytrynowy (Pleurotus citńnopileatus) 99

3.10. Pierścieniak uprawny (Stropharia rugosoannulata)100

3.11. Lakownica lśniąca (Ganoderma lucidum) 102

3.12. Błędy w uprawie grzybów saprotroficznych 104

4. GRZYBY MYKORYZOWE I ENDOSYMBIOTYCZNE

Krzysztof Grzywnowicz, Janusz Kalbarczyk 108

4.1. Typy symbioz 108

4.2. Uprawa grzybów mykoryzowych - trufle Tubersp 112

5. GRZYBY WYTWARZAJĄCE SKLEROCJA (SKLEROTY) - Janusz Kalbarczyk 118

5.1. Truflowy boczniak królewski (Pleurotus tuber regium) 120

5.2. Polyporus rhinocerus syn. Lignosus rhinocerus 121

5.3. Wartość odżywcza sklerocjów 122

6. HODOWLA FERMENTOROWA - Janusz Kalbarczyk 124

7. PODSTAWOWE I WTÓRNE METABOLITY GRZYBÓW

Krzysztof Grzywnowicz, Janusz Kalbarczyk 132

7.1. Metabolity podstawowe  132

7.2. Metabolity wtórne  141

8. KONKURENCYJNE MIKROORGANIZMY W UPRAWIE GRZYBÓW

Joanna Szumigaj-Tamowska 148

8.1. Choroby bakteryjne 148

8.2. Choroby wywołane przez patogeny grzybowe 156

8.3. Choroby wirusowe 170

9. SZKODNIKI GRZYBÓW JADALNYCH -Izabela Kot 173

9.1. Nicienie (Nematoda) 173

9.2. Roztocze (Acanna)175

9.3. Muchówki (Diptera) 178

10. ZNACZENIE GRZYBÓW W KSZTAŁTOWANIU I DETOKSYKACJI

ŚRODOWISKA NATURALNEGO - Krzysztof Grzywnowicz, Janusz Kalbarczyk   183

10.1. Procesy bioremediacyjne 184

10.2. Grzybowy filtr biologiczny189

LITERATURA 193

Tytuł

Mykologia przemysłowa

Autor

red. Janusz Kalbarczyk

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rok wydania

2013

Liczba stron

200

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7259-211-8