Nowoczesne technologie napraw silników ciągników

 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Zdzisław Chomik
 • Wydawca, rok wydania: Polihymnia, 2018
 • Liczba stron : 308
 • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-65943-05-7
 • egz.
 • 119,90 zł

Nowoczesne rolnictwo stawia wysokie wymagania w stosunku do środków energetycznych będących na wyposażeniu rolnictwa, w tym głównie ciągników z towarzyszącymi im maszynami, samobieżnymi maszynami zbierającymi oraz środkami transportowymi o dużej wydajności i niezawodności eksploatacyjnej.

Ciągniki rolnicze pracują w bardzo ciężkich warunkach dużego zapylenia, wilgotności powietrza, zmiennego obciążenia, różnej jakości paliwa oraz zróżnicowanego poziomu obsługi, narażone są na przyspieszone zużycia. Prawie wszystkie silniki pojazdów rolniczych są konstrukcjami doładowanymi wyposażonymi w bardzo precyzyjne wysokociśnieniowe układy wtryskowe Common Hail, systemy oczyszczania spalin i układy sterowania elektronicznego. Podwyższają one osiągi silnika i jego ekonomiczną pracę zapewniają użytkownikom wysoki komfort pracy. Niestety po zastosowaniu układów elektronicznych sterujących pracą silnika i zespołów napędowych znacznemu skomplikowaniu uległa ich budowa co powoduje wzrost ryzyka wystąpienia uszkodzeń. Występują usterki elektryczne i elektroniczne i w mniejszym stopniu mechaniczne. Bardzo duży wpływ na uszkodzenia mechaniczne tają okresy pomiędzy wymianami oleju w silniku, filtrów, jak i zanieczyszczenia oleju napędowego, nie zwracanie uwagi na symptomy nieprawidłowej pracy silnika, nie stosowania specjalistycznych narzędzi, oprzyrządowania i systemów kodowania programowania. Wysoki stopień skomplikowania zespołów silnika i ciągnika stawia duże wymagania dla serwisowi warsztatów naprawczych, wymaga wysokich kwalifikacji i wyposażenia w nowoczesne urządzenia diagnostyczne i narzędzia serwisowe.

Nowoczesne rolnictwo stawia wysokie wymagania w stosunku do środków energetycznych będących na wyposażeniu rolnictwa, w tym głównie ciągników z towarzyszącymi im maszynami, samobieżnymi maszynami zbierającymi oraz środkami transportowymi o dużej wydajności i niezawodności eksploatacyjnej. Produkcję ciągników rolniczych charakteryzuje wysoki poziom rozwiązań technicznych i różnorodność asortymentu części zamiennych. Ciągniki rolnicze, podobnie jak inne maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie, należą do tych obiektów technicznych których zakres wykorzystania waha się w szerokich granicach a warunki eksploatacji są niezwykle zróżnicowane. Na niezawodność maszyn rolniczych również istotny wpływ wywierają takie czynniki jak sposób wykorzystania oraz warunki użytkowania i obsługi technicznej . Maszyny rolnicze wyposażane są często w elektroniczne systemy sterowania i kontroli, które pozwalają na ich diagnostykę w czasie rzeczywistym i utrzymanie optymalnych parametrów pracy poszczególnych zespołów. Niestety po zastosowaniu wielu układów elektronicznych w ciągnikach kołowych znacznemu skomplikowaniu uległa budowa poszczególnych podzespołów pojazdów - w związku z tym wzrasta ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Intensywność procesu zużycia zespołów zależy od ich konstrukcji, ale w głównej mierze od warunków eksploatacji, które dla pojazdów i maszyn rolniczych są z reguły ciężkie. Dodatkowe wymagania wprowadzają przepisy mające na celu ochronę środowiska. Obowiązująca od 2014 r. norma Euro 6 w zakresie emisji spalin wprowadziła jeszcze wyższy od Euro 5 poziom wymagań, a to wzmocniło znaczenie monitorowania i diagnozowania układów recyrkulacji spalin EGR oraz ich selektywnej redukcji SCR [32,67]. W pracy przedstawiono uszkodzenia elementów mechanicznych oraz elektronicznych najczęściej występujące we współcześnie eksploatowanych ciągnikach kołowych oraz możliwości ich naprawy. Uszkodzenia te zostały sklasyfikowane w zależności od genezy ich powstawania. Szybkie przeciwdziałanie usterkom oraz ich odpowiednia identyfikacja może zapobiec poważnym uszkodzeniom podzespołów ciągników kołowych oraz spadkowi poziomu bezpieczeństwa i znacznemu wzrostowi kosztów eksploatacji. Stan techniczny pojazdów rolniczych ulega systematycznej zmianie w okresie eksploatacji . Bezpośrednim skutkiem zużywania części maszyn rolniczych jest nieustanne zwiększanie luzów, aż do przekroczenia dopuszczalnych granic[34,35,63]. Niebezpiecznym zużyciem jest zużycie cieplne, które powstaje najczęściej w wyniku niedostatecznego smarowania współpracujących elementów ,szczególnie w okresie docierania. Nieprzestrzeganie terminów obsług i wymiany materiałów eksploatacyjnych doprowadza do powstawania poważnych uszkodzeń układów ciągników rolniczych. Świadomość eksploatacyjna użytkowników ciągników rolniczych jest zbyt często niewystarczająca, aby zapewnić właściwą obsługę i prawidłowy dobór materiałów eksploatacyjnych. Często zła sytuacja ekonomiczna uniemożliwia im przestrzeganie podstawowych zaleceń dotyczących właściwej eksploatacji ciągnika. Do częstych błędów popełnianych przez użytkowników należą: stosowanie oleju opałowego zamiast napędowego, stosowanie wody w układzie chłodzenia, nieprzestrzeganie okresów wymiany oleju.

 

Książka przeznaczona jest dla uczniów i studentów kierunków technicznych, nauczycieli oraz pracowników serwisów. Z uwagi na złożoność zagadnień wynikających z wielu marek ciągników opracowanie, pomimo swojej objętości nie wyczerpuje w całości omawianej tematyki. Stanowi jednak drogę do dalszego zgłębiania informacji zawartej w literaturze fachowej, bazach danych, instrukcjach serwisowych i naprawczych.

 

Spis treści

1.Wstęp

 1. Stan wyposażenia gospodarstw w ciągniki rolnicze

3.Trwałość i niezawodność ciągników rolniczych

3.1 Metody zwiększania niezawodności ciągników rolniczych

3.2 Rodzaje i przebieg zużywania się zespołów i części

4.Wpływ cech konstrukcyjnych ciągników na technologiczność odnowy

 1. Klasyfikacja uszkodzeń i zużycia podzespołów ciągnika

5.1 Badania struktury uszkodzeń ciągników i silników

5.2 Identyfikacja miejsc i okoliczności wystąpienia uszkodzeń

5.3 Przykłady zużyć eksploatacyjnych kwalifikujące do napraw bieżących

 1. Nowoczesne metody pomiarowe ocen zużyć trybologicznych
 2. Znaczenie badań diagnostycznych w kwalifikacji ciągników do napraw
 3. Diagnozowanie wczesnych stadiów uszkodzeń- system EOBD

8.1 Wykorzystanie informacji standardu EOBD w obsłudze serwisowej

8.2 Przykłady sygnalizowanych/generowanych/ usterek

 1. Ocena stanu technicznego silnika

9.1 Bezprzyrządowa ocena stanu technicznego silnika

9.2 Przyrządowe metody oceny stanu technicznego silnika

9.3 Ocena stanu technicznego układu korbowo- tłokowego

 1. Technologie napraw zespołów i podzespołów silnika

11 .Demontaż i montaż silnika

12.Niesprawności głowic i ich usuwanie

13 .Niesprawności bloku cylindrowego i ich usuwanie

 1. Niesprawności układu korbowo- tłokowego i ich usuwanie
 2. Niesprawności układu rozrządu i ich usuwanie
 3. Niesprawności układu dolotowego i wylotowego

16.1 Niesprawności turbosprężarek i ich usuwanie

16.2 Niesprawności zaworu EGR

16.3 Niesprawności układu wylotowego- DPF- Metody regeneracji

16.4 Usterki świec żarowych i ich wykrywanie

 1. Niesprawności układu zasilania i ich usuwanie

17.1 Naprawy pomp wtryskowych