Pierwsza pomoc na polowaniu

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: OIKOS
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Janusz Darewicz, Marta Darewicz
  • Wydawca, rok wydania: Oikos, 2016
  • Liczba stron : 84
  • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-64843-09-9
  • egz.
  • 36,90 zł
Książka ta zawiera wiele cennych rad dotyczących bezpieczeństwa na łowach, których przyswojenie i przestrzeganie przyczyni się do uniknięcia wielu groźnych wypadków, urazów oraz związanych z nimi obrażeń ciała myśliwych.

Łowiectwo to pasja, której realizacja jest związana z narażaniem się myśliwych na wiele niebezpieczeństw. Wynikają one m.in. z ciężkich warunków na terenach, gdzie łowcy polują, utraty łączności (brak zasięgu telefonii komórkowej), dużego oddalenia placówek ochrony zdrowia i utrudnionego dostępu do nich, skromnego wyposażenia w materiały medyczne i leki, zagrożenia ze strony nie tylko zwierzyny, lecz także innych mieszkańców lasu, takich jak gady czy owady, w końcu wynikających z posługiwania się bronią palną i białą. Dlatego też za niezwykle wartościową należy uznać inicjatywę podjętą przez dwójkę lekarzy - Autorów niniejszego opracowania, połączonych pasją polowania oraz ratowania zdrowia i życia ludzi - polegającą na napisaniu poradnika pierwszej pomocy przeznaczonego dla myśliwych.

Książka ta zawiera wiele cennych rad dotyczących bezpieczeństwa na łowach, których przyswojenie i przestrzeganie przyczyni się do uniknięcia wielu groźnych wypadków, urazów oraz związanych z nimi obrażeń ciała myśliwych.

Stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia można doświadczyć w każdej chwili, również na polowaniu. Bywa on wynikiem zaostrzenia chorób przewlekłych dotykających myśliwych albo przejawem niespodziewanego ostrego schorzenia, z nagłym zatrzymaniem krążenia włącznie. Udzielenie wówczas pierwszej pomocy stanowi obowiązek każdego uczestnika łowów. Autorzy publikacji wnikliwie omawiają metody postępowania w takim przypadku zgodnie z najnowszymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji. Opis został wzbogacony o ryciny i schematy, które pomagają w zrozumieniu tekstu.

Myśliwi, gdy przebywają w terenie, często są narażeni na zagrożenia pochodzenia środowiskowego. Mogą to być urazy termiczne - oparzenia, odmrożenia, przegrzanie lub wychłodzenie - utonięcie albo podtopienie, w końcu rażenie piorunem czy pogrążanie się w bagnie. Poradnik nie tylko szczegółowo podaje sposób udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w takich sytuacjach, lecz także zawiera rady, jak uniknąć podobnych zdarzeń.

Trzon książki stanowi opis urazów i zasad udzielania pierwszej pomocy osobom doznającym obrażeń powodowanych zarówno przez zwierzynę, jak i przez innych mieszkańców terenów łowieckich, np. gady i owady. Doznane urazy niekiedy stają się przyczyną krwawień lub krwotoków, często wymagających postępowania przeciwwstrząsowego. Jednak w czasie polowań najczęściej dochodzi do obrażeń narządu ruchu, w tym kostno-stawowych. Zamieszczony opis postępowania w takich przypadkach bogato zilustrowano rycinami.

Publikację kończy omówienie ran postrzałowych - metod ich unikania oraz reguł, jak postępować, jeśli dojdzie do tego rodzaju zdarzeń. Wiele z nich wynika z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią, inne są nieszczęśliwymi wypadkami. Wszystkie wymagają udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy w sposób opisany przez Autorów.

Książka została napisana prostym językiem, zrozumiałym dla szerokiego grona osób pasjonujących się łowiectwem. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe Autorów, z których jeden jest lekarzem i jednocześnie doświadczonym myśliwym, stanowią gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego opracowania. Z pełnym przekonaniem rekomenduję ten poradnik myśliwym, leśnikom oraz innym ludziom znajdującym radość w obcowaniu z naturą.

Spis treści

ROZDZIAL 1 Profilaktyka, czyli lepiej zapobiegać, niż leczyć

ROZDZIAŁ 2 Zasłabnięcia, omdlenia i stany nagłe pochodzenia nieurazowego

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa; Omdlenie; Napad drgawkowy; Hipoglikemia; Śpiączka hiperglikemiczna; Zaburzenia wodno-elektrolitowe; Stany nagłe pochodzenia sercowego; Zawał serca; Częstoskurcz; Napad astmy; Udar mózgu; Zakrztuszenie

ROZDZIAŁ 3 Odmrożenia, stany przegrzania organizmu i oparzenia

Odmrożenia; Hipotermia; Hipertermia; Rażenie piorunem; Oparzenie

ROZDZIAŁ 4 Tonięcie i grzęźniecie

Woda; Bagno

ROZDZIAŁ 5 Urazy spowodowane przez zwierzęta i owady

Dziki;  Lisy; Węże; Kleszcze; Nietoperze; Szerszenie i inne owady błonkoskrzydłe;  Niedźwiedzie

ROZDZIAŁ 6 Rany, krwawienia, krwotoki i wstrząs

Rany; Tężec; Zgorzel gazowa; Krwawienia i krwotoki; Krwawienia z nosa; Wstrząs; Wstrząs hipowolemiczny; Wstrząs kardiogenny; Wstrząs obstrukcyjny; Wstrząs dystrybucyjny

ROZDZIAŁ 7 Uszkodzenia narządu ruchu

Skręcenie; Zwichnięcie; Złamania; Złamania kończyny górnej; Złamanie obojczyka; Złamanie kości ramiennej; Złamanie przedramienia; Złamanie palca (palców); Złamanie czaszki; Złamanie kręgosłupa; Złamanie żeber; Złamania kończyny dolnej; Złamanie kości udowej; Złamanie szyjki kości udowej; Złamanie podudzia; Złamanie kości stopy; Złamanie miednicy

ROZDZIAŁ 8 Rany postrzałowe

Rana postrzałowa głowy; Rana postrzałowa klatki piersiowej; Rany postrzałowe kończyn; Rany postrzałowe jamy brzusznej

ROZDZIAŁ 9 Inne

Ciało obce w oku; Ciało obce w uchu

WYPOSAŻENIE APTECZKI SPEŁNIAJĄCEJ EUROPEJSKIE STANDARDY WG NORMY DIN 13164 TELEFONY ALARMOWE

BIBLIOGRAFIA

INDEKS