Pionowa koordynacja transakcji w rolnictwie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Dominika Malchar-Michalska
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2018
  • Liczba stron : 290
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8085-500-7
  • egz.
  • 58,90 zł

Współczesne rolnictwo stało się rynkowo zorientowanym systemem, lecz cechuje się wysokim stopniem dezintegracji pomiędzy poszczególnymi elementami agrobiznesu. Dlatego zagadnienia związane z analizą pionowej koordynacji transakcji pomiędzy tymi ogniwami, a także pomiędzy poszczególnymi podmiotami, nabierają istotnego znaczenia zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym. Warto podkreślić, że jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie wykorzystujące teorię kontraktów do analizy powiązań umownych między podmiotami agrobiznesu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1.  Zastosowanie nowej ekonomii instytucjonalnej do badań nad rolnictwem

1.1. Instytucjonalizm w teorii ekonomii
1.2. Główne nurty nowej ekonomii instytucjonalnej. Ewolucja przedmiotu badań R.H. Coase'a, O.E. Williamsona i D.C. Northa
1.3. Rolnictwo jako przedmiot badań ekonomii oraz wykorzystanie nowej ekonomii instytucjonalnej do badań nad rolnictwem i gospodarką żywnościową

Rozdział 2. Teoria kontraktów i jej wykorzystanie do badań nad pionową koordynacją transakcji między rolnictwem a rynkiem rolno-spożywczym

2.1. Transakcja i koszty transakcyjne
2.2. Teoria kontraktów – geneza, definicje i założenia. Kontrakty i integracja pionowa jako alternatywne formy koordynowania transakcji w ujęciu ekonomii kosztów transakcyjnych
2.3. Powiązania kontraktowe. Model pryncypała – agenta
2.4. Pionowa koordynacja transakcji w agrobiznesie. Istota i znaczenie kontraktów rolnych
2.5. Koncepcja zintegrowanej korzyści z kontraktowania w agrobiznesie

Rozdział 3. Metodyka badań

3.1. Uzasadnienie podjęcia tematu. Cel i przedmiot badań
3.2. Narzędzia, techniki oraz procedura badań
3.3. Realizacja badania empirycznego i charakterystyka pozyskanej próby

Rozdział 4. Pionowa koordynacja transakcji. Wyniki badań empirycznych

4.1. Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a integratorami
4.2. Powiązania umowne między grupami producentów rolnych a integratorami – procedura analizy empirycznej. Formuła cenowa jako podstawowy element kontraktów
4.3. Narzędzia koordynacji oraz motywowania w kontraktach. Wybrane elementy powiązań umownych a wysokość kosztów transakcyjnych