Poradnik sygnalizatora ochrony buraka

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań, 2013
  • Liczba stron : 204
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-89867-87-2
  • egz.
  • 24,90 zł

Opisano choroby i szkodniki buraka, ich prognozowanie oraz sygnalizację zabiegów ochrony, podano metody ograniczania i zwalczania opis szkodników, obraz uszkodzeń

Poradnik sygnalizatora ochrony buraka poświęcony jest agrofagom występującym na plantacjach buraka cukrowego. W bardzo przejrzysty sposób scharakteryzowano poszczególnych sprawców chorób i szkodniki, ich prognozowanie oraz sygnalizację zabiegów ochrony. Przy każdej chorobie opisano jej rozwój, objawy, wpływ czynników zewnętrznych, metody ograniczania nasilenia choroby i sposób określania wielkości wyrządzonych szkód. W przypadku szkodników podano ich opis, obraz uszkodzeń, wpływ czynników zewnętrznych, metody ograniczania ich liczebności i sposób określania wielkości wyrządzanych szkód. W rozdziale o chwastach omówiono zasady ograniczania ich szkodliwości, włączając także burakochwasty i samosiewy.
W Poradniku przedstawiono też diagnozowanie niedoboru składników pokarmowych oraz opisano uszkodzenia roślin buraka spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dołą­czone zdjęcia pozwalają odróżnić te objawy i uszkodzenia od spowodowanych niewłaściwym zastoso­waniem środków ochrony roślin. Informacje o agrofagach pomagają wyznaczyć właściwy i ekonomicz­nie uzasadniony termin ich zwalczania. Duży nacisk położono na metody profilaktyczne i integrowane w ochronie buraka, które są wymogiem we wdrażaniu Dobrej Praktyki Ochrony Roślin i Kodeksu Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych. W opracowaniu wykorzystano doskonałe zdjęcia opatrzone bardzo trafnymi komentarzami ilustrujące konkretne przypadki szkód na plantacji buraka spo­wodowane przez różne czynniki chorobotwórcze, szkodniki i chwasty. Cennym uzupełnieniem jest klucz do określania faz rozwojowych buraka w skali BBCH pomagający zastosować zabieg chemiczny w optymalnym terminie. Poradnik sygnalizatora ochrony buraka jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do producentów i doradców, może być też wykorzystany w badaniach naukowych.

Poradnik sygnalizatora ochrony buraka to pierwsza, od ponad 30 lat, ukazująca się w Polsce pozycja książ­kowa, która omawia całość zagadnień związanych z chorobami, szkodnikami i innymi czynnikami powo­dującymi nieprawidłowości we wzroście buraka. Układ opracowania pozwala na szybkie dotarcie do potrzebnych informacji oraz postawienia prawidłowej diagnozy na polu. Dla praktyków bardzo ważne są informacje dotyczące warunków sprzyjających występowaniu i rozwojowi danych agrofagów oraz symp­tomów będących efektem niedoboru składników odżywczych lub innych czynników abiotycznych. Dane to poszerzone o metody zapobiegania występowaniu agrofagów oraz ograniczania ich szkodliwości stanowią kompendium informacji ogromnie ułatwiających podjęcie odpowiednich środków zaradczych. Cennym uzupełnieniem treści Poradnika jest bogaty materiał fotograficzny, ilustrujący omawiane zagad­nienia, który w znacznej części jest autorstwa dr hab. Jacka Piszczka, od lat znanego środowisku cukrowni-ków, populazytora wiedzy o chorobach i szkodnikach buraka cukrowego. Książka ta ze względu na swoje walory użytkowe jest doskonałą lekturą dla wszystkich Plantatorów buraka cukrowego oraz służb surow­cowych cukrowni, jak również innych służb doradczych i bez wątpienia będzie stanowiła cenne uzupełnie­nie biblioteczki każdego profesjonalisty, związanego z uprawa tej rośliny.

Tytuł

Poradnik sygnalizatora ochrony buraka

Autor

praca zbiorowa

Wydawca

Instytut Ochrony Roślin PIB Poznań

Rok wydania

2013

Liczba stron

204

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISSN

978-83-89867-87-2