Prawa zwierząt - praktyczny przewodnik

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Karolina Kuszlewicz
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2019
 • Liczba stron : 240
 • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-8187-097-9
 • egz.
 • 39,90 zł

Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono uwagę na te obszary, w których konieczne są zmiany systemowe w prawie.

W opracowaniu przedstawiono takie zagadnienia jak:

 • zakres ochrony przypisany poszczególnym kategoriom zwierząt;
 • przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, a także doprowadzenie do przepadku zwierzęcia i ukarania sprawcy wraz z ewentualnym zakazem posiadania zwierząt;
 • wymogi formalnoprawne, jakie należy spełnić, aby odebranie zwierzęcia było zgodne z prawem.

Opracowanie zawiera analizę wielu wyroków sądów w sprawach zwierząt, w tym dotyczących przestępstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla organizacji tworzących wielkie kampanie społeczne czy angażujących się w strategicznie ważne procesy sądowe dla zwierząt, jak i dla tych osób, które działają lokalnie i samotnie walczą o prawa zwierząt. Ponadto opracowanie jest również praktycznym przewodnikiem dla organów ścigania, sądów, organów administracji publicznej i innych instytucji.

Spis treści

Rozdział 1
Wprowadzenie | str. 19

1.1. O czym jest ta książka? | str. 19
1.2. Uwagi metodyczne do studiowania publikacji | str. 28
1.3. Występowanie „w imieniu zwierząt” | str. 30

Rozdział 2
Prawo a zwierzęta – punkty styku | str. 33
2.1. Najważniejsze pojęcia | str. 33
2.2. Pojęcie prawa | str. 34
2.3. Miejsce „prawa ochrony zwierząt” w systemie źródeł prawa | str. 38
2.4. Ochrona zwierząt jako części przyrody i środowiska | str. 42
2.5. Hierarchia źródeł prawa. Zwierzęta a Konstytucja | str. 43
2.6. Orzecznictwo sądowe w sprawach zwierząt | str. 48

Rozdział 3
Zwierzę i jego status prawny w praktyce | str. 54

3.1. Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia | str. 55
3.2. Odpowiednie stosowanie do zwierząt przepisów dotyczących rzeczy | str. 60
3.3. Problemy z „własnością” zwierząt | str. 64
3.4. Przepisy karne dotyczące rzeczy i ich odpowiednie stosowanie do zwierząt | str. 70

Rozdział 4
Zwierzęta objęte ustawą o ochronie zwierząt | str. 74

4.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 74
4.2. Zwierzęta domowe | str. 79
4.3. Zwierzęta gospodarskie | str. 82
4.4. Zwierzęta bezdomne | str. 84
4.5. Zwierzęta laboratoryjne | str. 89
4.6. Zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych | str. 97
4.7. Zwierzęta wolno żyjące | str. 101
4.8. Ptaki zasiedlające budynki jako szczególna grupa zwierząt wolno żyjących | str. 108
4.9. Koty wolno żyjące | str. 116

Rozdział 5
Przestępstwa przeciwko zwierzętom | str. 120

5.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 120
5.2. Przemoc, ofiara i sprawca | str. 128
5.3. Wykonywanie praw pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt | str. 140
5.4. Odpowiedzialność karna za znęcanie się nad zwierzętami | str. 155
5.5. Odpowiedzialność karna za zabicie zwierzęcia | str. 175
5.6. Przestępstwa popełnione ze szczególnym okrucieństwem | str. 187

Rozdział 6
Odpowiedzialność karna za wykroczenia przeciwko zwierzętom | str. 192

6.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 192
6.2. Znamiona wykroczeń z art. 37 ust. 1 u.o.z. | str. 193
6.3. Organizacja społeczna w sprawach o wykroczenia z art. 37 ust. 1 u.o.z. | str. 204
6.4. Pozostałe wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt | str. 205

Rozdział 7
Czasowe odebranie zwierzęcia | str. 209

7.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 209
7.2. Odebranie zwierzęcia w trybie zwykłym | str. 212
7.3. Odebranie zwierzęcia w trybie interwencyjnym | str. 218

Zakończenie | str. 225

Bibliografia | str. 231