Program ochrony roślin sadowniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2021
  • Liczba stron : 240
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-64729-88-1
  • egz.
  • 30,00 zł 20,00 zł

Szczegółowe programy ochrony poszczególnych gatunków roślin sadowniczych zawierają najważniejsze informacje dotyczące doboru odpowiednich preparatów w danej fazie rozwojowej rośliny, przeciwko określonym szkodnikom lub chorobom, a także okresy karencji i prewencji oraz terminy prowadzenia lustracji.

Oddajemy w Państwa ręce „Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2021", który został opracowany na podstawie etykiet zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin oraz informacji od przedstawicieli firm, które te środki lokują na polskim rynku, a także wiedzy zdobywanej latami podczas obserwacji i kontroli upraw sadowniczych na obecność chorób i szkodników.

Corocznie następują zmiany w rejestracjach środków ochrony roślin dostępnych w Polsce – stąd tak ważne jest korzystanie tylko z aktualnych informacji. Program ochrony roślin to  nieodzowne narzędzie nie tylko dla producentów owoców ale także dla dystrybutorów środków ochrony roślin. Zawiera aktualne informacje (stan na koniec grudnia 2020) dotyczące:

– dostępnych w handlu i stosowaniu środków ochrony roślin

– w przypadku preparatów wycofywanych w 2021 roku – data do kiedy można dany środek stosować

– uławiające wyszukiwanie listy alfabetyczne środków: fungicydy, zoocydy, herbicydy …

– szczegółowy program ochrony dla poszczególnych gatunków (zgodnie z fazami rozwoju roślin…)

– inne przydatne informacje (m.in. kody IRAC i FRAC…)

– ułatwia planowanie oraz ewidencjonowanie zabiegów,

 

Wielu z użytkowników programów ochrony roślin może zadawać sobie pytanie, jak daleko pójdą zmiany w doborze technologii ochrony, którymi dysponują producenci owoców w Polsce. Jak można zauważyć stale powiększa się lista substancji aktywnych, które zniknęły lub w najbliższym roku znikną z rynku. Jednocześnie ilość nowych substancji aktywnych, która pojawia się w rejestrze jest stosunkowo niewielka. Stawia to przed producentami owoców coraz to nowe wyzwania - z jednej strony oczekuje się od nich perfekcyjnej jakości, z drugiej - ogranicza się dostęp do technologii, które taką jakość pomagają utrzymać. Rosną też wymagania konsumentów - za którymi podążają najwięksi odbiorcy owoców i ich przetworów, sieci handlowe i eksporterzy.

Coraz większy procent owoców jest badanych na pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.), rośnie też liczba laboratoriów, które takie badania wykonują! Coraz większe znacznie ma więc to - kiedy i jaki środek zastosujemy. Sami sadownicy dostrzegają, że z pozoru droższe, markowe rozwiązania w dłuższej perspektywie przynoszą większe korzyści - gdyż efekt ich właściwego stosowania przekłada się na jakość i bezpieczny profil owoców. Problemy w sadach i jagodnikach potęgują jeszcze niesprzyjające warunki pogodowe czy wręcz zmiany klimatyczne, które skutkują koniecznością intensywniejszej ochrony czy pojawianiem się nowych chorób czy szkodników. Przykładem niech będzie muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) która w roku 2020 była dużym problemem na plantacjach jagodowych. A jeszcze 5 lat temu pokazywano ją podczas wykładów jako ciekawostkę z Europy Południowej. Polska jako członek Unii Europejskiej podlega tym samym regulacjom co pozostałe kraje członkowskie i możemy się spodziewać, że w nowej perspektywie, określanej jako Zielony Ład, jeszcze większy nacisk kładziony będzie na bezpieczny profil produkowanej żywności. Oznaczać to może konieczność jeszcze większej troski o to, jakie substancje i w jakich terminach stosujemy w naszych sadach i jagodnikach. To także większa staranność jeżeli chodzi o rotacje ś.o.r. – tak by unikać odporności i wykluczenia przez to kolejnych substancji. Tutaj pomocne będą kody IRAC/FRAC, które takie ryzyko mają minimalizować. Bezwzględnie należy także piętnować przypadki stosowania środków niezarejestrowanych lub wycofanych ze stosowania w danej uprawie – tu po raz kolejny pomocny jest nasz Program Ochrony - zamieszczamy w nim bowiem tylko te preparaty, które mają ważną rejestrację. Pozwala to wykluczyć ryzyko wyprodukowania owoców, które po przebadaniu będą nadawały się tylko do utylizacji. Zamieszczamy także wyraźnie oznaczane terminy do kiedy można stosować preparaty/substancje, których rejestracja kończy się w trakcie roku 2021.

 

Spis treści

Spis alfabetyczny fungicydów (środków bakterio- i grzybobójczych)

Fungicydy w ramach handlu równoległego zarejestrowane do stosowania w uprawach sadowniczych

Podział fungicydów na grupy chemiczne

Spis alfabetyczny zoocydów (środków roztoczo- i owadobójczych)

Podział zoocydów na grupy chemiczne

Zoocydy w ramach handlu równoległego zarejestrowane dostosowania w uprawach sadowniczych

Regulatory wzrostu

Regulatory wzrostu zarejestrowane w ramach handlu równoległego do stosowania w uprawach sadowniczych

Spis alfabetyczny moluskocydów (środków przeciwko ślimakom)

Środki zabezpieczające rośliny przed zwierzyną łowną

Środki gryzoniobójcze

Preparaty działające fizycznie/mechanicznie

Zasady i tabela mieszania środków ochrony roślin

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu) substancji aktywnych środków ochrony roślin w owocach obowiązujące w UE

Kody FRAC i IRAC

Wyznaczanie dawki cieczy roboczej

Fazy rozwojowe drzew ziarnkowych (jabłoni i gruszy)

Program ochrony jabłoni

Progi zagrożenia dla szkodników jabłoni

Program ochrony gruszy

Progi zagrożenia dla szkodników gruszy

Program ochrony śliwy

Progi zagrożenia dla szkodników śliw

Program ochrony czereśni

Program ochrony wiśni

Progi zagrożenia dla szkodników czereśni i wiśni

Program ochrony brzoskwini

Program ochrony moreli

Program ochrony orzecha włoskiego

Program ochrony leszczyny

Program ochrony truskawki

Progi zagrożenia dla szkodników truskawki

Program ochrony maliny

Program ochrony porzeczki czarnej, czerwonej i białej

Progi zagrożenia dla szkodników porzeczki

Program ochrony agrestu

Program ochrony borówki wysokiej

Środki chwastobójcze (zawierające jako substancję aktywną wyłącznie glifosat) zarejestrowane do upraw sadowniczych

Herbicydy dopuszczone do użycia w uprawach sadowniczych na zasadzie handlu równoległego

Niszczenie chwastów przed założeniem plantacji

Zwalczanie chwastów w sadach

Zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów jagodowych

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek