Program ochrony roślin sadowniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2019
  • Liczba stron : 264
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-64729-70-6
  • egz.
  • 17,00 zł

Szczegółowe programy ochrony poszczególnych gatunków roślin sadowniczych zawierają najważniejsze informacje dotyczące doboru odpowiednich preparatów w danej fazie rozwojowej rośliny, przeciwko określonym szkodnikom lub chorobom, a także okresy karencji i prewencji oraz terminy prowadzenia lustracji.

W ubiegłym sezonie, gdy wegetacja od kwietnia zaczęła istotnie przyspieszać, wcześniejsze wystąpienie wielu gatunków agrofagów było zaskoczeniem dla sadowników. Dlatego apelujemy, aby w tym roku nie popełnić podobnego błędu i obserwować przyrodę, w celu zadziałania adekwatnie do jej przebiegu. Rutynowe działania nie mają sensu - kontrola warunków pogodowych oraz regularne lustracje kwater niech będą podstawą w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu sadu w roku 2019.

Urządzenia do monitoringu

Nauczeni doświadczeniem zeszłego roku, jeśli również w tym zaobserwujemy przyspieszenie wegetacji, reagujmy na bieżąco i zamontujmy wszelkie urządzenia monitorujące obecność agrofagów odpowiednio wcześnie.

W 2018 r. sadownicy, w wielu rejonach tradycyjnej uprawy sadowniczej, wywiesili pułapki z feromonem płciowym wabiącym motyle zwójkówek liściowych i owocówek, jak zwykle w połowie lub nawet pod koniec maja. Nie obserwowali w nich przez kilka tygodni odławiających się osobników. Tymczasem szkody były już wyraźne w obrębie drzewa - na liściach i zawiązkach owoców. Okazało się, że zwójkówki naleciały na sad proporcjonalnie wcześnie - czyli o tyle, ile na ten moment przyspieszyła wegetacja, l tak w pułapkach wywieszonych na początku maja obserwowano motyle, których potomstwo właśnie było przyczyną szkód już od połowy maja.

Regularne kontrole do końca wegetacji drzew

Takie postępowanie jest szczególnie wskazane. Od kilku lat jesienie na terenie naszego kraju są dość ciepłe, słoneczne, umiarkowanie wilgotne, chociaż zdarzają się lokalnie odstępstwa od tych faktów. Niemniej, jesienna aura utrzymuje się długo, i bywa, że trwa mimo rozpoczęcia się astronomicznej zimy. W takich warunkach przez cały czas wre życie i aktywność w obrębie drzew owocowych. Sadownicy niejednokrotnie po zbiorze owoców z drzew zaprzestają wszelkich ochronnych zabiegów w sadach. Tymczasem ten „bezowocny" okres może być na tyle długi, że rozwiną się nawet kolejne pokolenia gatunków pewnych szkodników, bądź zakończy się z powodzeniem pełny rozwój tych, które teoretycznie nie miały wcześniej takiej szansy. Aktywne są patogeny niszczące drewno i korę, czyli filar produkcji owoców. Wstrzymanie się od zwalczania szkodników czy chorób po zbiorze owoców może skutkować w następczym sezonie kumulacją i pojawieniem się wiosną tak licznej populacji zagrożeń, że walka z nimi może być bardzo trudna lub już na starcie skazana na porażkę. Trzeba będzie np. zwiększyć liczbę zabiegów, wprowadzać w rotacji dodatkowe substancje czynne. Takie postępowanie może w efekcie skutkować nadmiernymi pozostałościami środków ochrony roślin w/na owocach, przekroczeniem dopuszczalnej liczby wykrytych substancji czynnych, określonych przez finalnego odbiorcę, itp. W efekcie możemy zostać nawet wypchnięci z rynku, najczęściej z marną perspektywą powrotu.

Nowe gatunki w programie

Coraz więcej producentów środków ochrony roślin ubiega się o rejestrację swoich produktów na zasadach zastosowania małoobszarowego. Oznacza to, że środek może być, zgodnie z prawem, używany do ochrony upraw mało popularnych gatunków, czy przeciwko zagrożeniom występującym czasowo/lokalnie. Reagujemy więc na te czynności firm fitofarmaceutycznych i informujemy użytkowników naszego „Programu..."o tym, jakie środki uzyskały rejestrację do ochrony: aktinidii, aronii, jagody kamczackiej, pigwy, rokitnika czy żurawiny. Wskazówki o środkach możliwych do wykorzystania w ochronie wymienionych gatunków nie mają formy tak dokładnej, jak inne opracowane przez nas szczegółowe programy ochrony ważnych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych, gdyż środków dla nich dopuszczonych jest wciąż jeszcze jest za mało. Jednak wraz z ich przybywaniem będziemy szczegółowym programom nadawali formę wyczerpującą pełną wiedzę i stan prawny.

„Program..."INTERAKTYWNY!

Podczas korzystania ze szczegółowych zaleceń ochrony danego gatunku rośliny przed określonym zagrożeniem, zobaczą Państwo umieszczony przy nazwie choroby czy szkodnika kod QR. Po jego zeskanowaniu przy użyciu smartfonu albo iphone, także tabletu (aplikację do skanowania kodów QR można szybko i bezpłatnie pobrać na telefon/tablet z sieci) uzyskacie link, w który należy kliknąć. Na ekranie pojawi się galeria składająca się z kilku zdjęć obrazujących dany agrofag w różnych stadiach, objawy jego obecności. Po dotknięciu wybranego zdjęcia wyświetli się ono samodzielnie na ekranie. Można je powiększać, oglądać szczegóły, itp., w zależności od potrzeb. Tak wyraźne i sporych rozmiarów ilustracje będą bardzo pomocne w diagnozowaniu zagrożenia. Szczególnie łatwo będzie można porównywać objawy znajdując się w sadzie czy na plantacji z widzianymi na ekranie.

Spis treści

Ograniczamy błędy

Spis alfabetyczny fungicydów (środków bakterio- i grzybobójczych)

Fungicydy w ramach handlu równoległego zarejestrowane do stosowania w uprawach sadowniczych

Podział fungicydów na grupy chemiczne

Spis alfabetyczny zoocydów (środków roztoczo- i owadobójczych)

Podział zoocydów na grupy chemiczne

Zoocydy w ramach handlu równoległego zarejestrowane dostosowania w uprawach sadowniczych

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu) substancji aktywnych środków ochrony roślin w owocach obowiązujące w UE

Normy najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) substancji czynnych fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu, zoocydów w jabłkach, określone w RP2, ChRL i Codex Alimentarius (CA)

Kody FRAC i IRAC

Zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska

Regulatory wzrostu

Program stosowania regulatorów wzrostu

Regulatory wzrostu zarejestrowane w ramach handlu równoległego do stosowania w uprawach sadowniczych

Preparaty działające fizycznie/mechanicznie

Środki zabezpieczające rośliny przed zwierzyną łowną

Środki gryzoniobójcze

Produkty do monitoringu gryzoni

Urządzenia zabezpieczające uprawy sadownicze przed zwierzętami

Zasady i tabela mieszania środków ochrony roślin

Przykłady pułapek, dostępnych komercyjnie, do monitoringu wybranych szkodników

Tabele wydatków rozpylaczy w uprawach sadowniczych

Wyznaczanie dawki cieczy roboczej

Progi zagrożenia dla szkodników jabłoni

Program ochrony jabłoni

Fazy rozwojowe drzew ziarnkowych (jabłoni i gruszy)

Program ochrony gruszy

Progi zagrożenia dla szkodników gruszy

Program ochrony śliwy

Progi zagrożenia dla szkodników śliw

Program ochrony czereśni

Program ochrony wiśni

Progi zagrożenia dla szkodników czereśni i wiśni

Program ochrony brzoskwini

Program ochrony moreli

Program ochrony orzecha włoskiego

Program ochrony leszczyny

Program ochrony truskawki

Progi zagrożenia dla szkodników truskawki

Program ochrony maliny

Program ochrony porzeczki czarnej

Program ochrony porzeczki czerwonej i białej

Progi zagrożenia dla szkodników porzeczki

Program ochrony agrestu

Program ochrony winorośli

Program ochrony borówki wysokiej

Środki zarejestrowane do ochrony aktinidii

Środki zarejestrowane do ochrony aronii

Środki zarejestrowane do ochrony jagody kamczackiej Środki zarejestrowane do ochrony pigwy

Środki zarejestrowane do ochrony rokitnika

Środki zarejestrowane do ochrony żurawiny

Środki chwastobójcze (zawierające jako substancję aktywną wyłącznie glifosat) zarejestrowane do upraw sadowniczych

Herbicydy dopuszczone do użycia w uprawach sadowniczych na zasadzie handlu równoległego

Niszczenie chwastów przed założeniem plantacji

Zwalczanie chwastów w sadach

Zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów jagodowych

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek