Projektowanie ogrodu i krajobrazu. Wybór tekstów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2017
  • Liczba stron : 226
  • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7583-728-5
  • egz.
  • 32,90 zł

Wybór tekstów został podzielony na następujące części: ogród, przestrzeń społeczna, przestrzeń publiczna i język projektowania.

W opracowaniu autorzy chcieli pokazać, jak w ostatnich latach zmieniła się nie tylko teoria projektowania, ale i samo projektowanie, którego procesy ulegają tym samym dynamicznym zmianom, jakim poddawany jest każdy inny aspekt naszej rzeczywistości. Początkiem projektowania w architekturze krajobrazu było projektowanie ogrodów, później projektanci zaczęli interesować się przestrzeniami publicznymi i społecznymi. Wybór tekstów został podzielony na następujące części: ogród, przestrzeń społeczna, przestrzeń publiczna i język projektowania.

Każdy projektuje swoje otoczenie z lepszym lub gorszym skutkiem, projektanci są kształceni po to, żeby robić to lepiej niż gorzej. Projektując przestrzenie wspólne, czujemy znacznie większą odpowiedzialność niż wtedy, gdy projektujemy naszą własną przestrzeń, choćby wtedy, gdy układamy przedmioty na biurku lub decydujemy o wystroju mieszkania. Im dalej od naszej własnej koszuli, tym trudniej. Co gorsza, ciążąca na projektancie odpowiedzialność nie maleje z biegiem czasu i nabywaniem umiejętności. To umiejętność, której trzeba się ciągle uczyć, a zdobyte umiejętności wciąż doskonalić. Zamieszczone w tym wyborze teksty zaoferują wsparcie każdemu, kto podejmie to zadanie, bo prezentują wątki, teorie i dywagacje bliskie myśleniu o projektowaniu jak o części bliskiego każdemu z nas, codziennego procesu budowania rzeczywistości.

Antologie są jak drogowskazy na skrzyżowaniach dróg. Nie definiują celów, lecz pokazują kierunki. Cztery zasadnicze działy tego wyboru tekstów są jasno określone. Są to - ogród, przestrzeń społeczna, przestrzeń publiczna, język projektowania. Opracowania te będą inspirować dialog między studentami a wykładowcami, prowadzić do wzbogacenia wspólnego języka. Wiele z zamieszczonych tu tekstów napisali wykładowcy z SGGW tworzący warszawską szkołę architektury krajobrazu, zbudowaną na solidnej wiedzy przyrodniczej oraz wrażliwości społecznej, które umożliwiają rozpoznawanie i rozwiązywania zagadnień przestrzeni międzyludzkiej, a polot artystyczny ułatwia syntezę tej przestrzeni. Rozwija się tu otwartość metodologiczna, co w konsekwencji dopełnia antologię tekstami z innych twórczych środowisk akademickich a również z innych epok.

Spis treści

Rozdział 1. Ogród ... 7

Wprowadzenie (Izabela Myszka-Stąpór) ... 7

Ogród za oknem jako dzieło sztuki (Agata Zachariasz) ... 10

Sztuka ogrodowa na przełomie XX i XXI wieku. Sytuacja ogólna (Jan Rylke) ... 23

Tymczasowe ogrody pokazowe na festiwalach ogrodowych (Krzysztof Herman) ... 33

Ogrody amatorskie – dzieło sztuki w krajobrazie (Beata J. Gawryszewska) ... 44

Analiza formy, funkcji i znaczenia elementów w ogrodach (Izabela Myszka-Stąpór) ... 46

Strukturalizacja ogrodu w procesie zamieszkiwania (Beata J. Gawryszewska) ... 53

Rozdział 2. Przestrzeń społeczna ... 57

Wprowadzenie (Beata J. Gawryszewska) ... 57

Miejska wspólnota ludzi i nie-ludzi (Joanna Erbel) ... 60

Drabina partycypacji obywatelskiej (Sherry R. Arnstein) ... 68

Społeczność w zieleni (Krzysztof Herman) ... 85

Degradacja terenów zieleni w odbiorze społecznym (Monika Domanowska) ... 90

Plac zabaw jako przestrzeń społeczna (Anna Komorowska) ... 100

Rozdział 3. Przestrzeń publiczna ... 103

Wprowadzenie (Krzysztof Herman) ... 103

Działanie lokalnych parków (Jane Jacobs) ... 106

Zieleń – element niezbędny w tworzeniu centrum lokalnego, jako przestrzeni wzmożonych interakcji międzyludzkich (Krzysztof Herman) ... 123

Zieleń przyuliczna szansą na nowe oblicze miasta (Agnieszka Szulc) ... 128

Starzenie się w mieście a przestrzeń publiczna (Marta Trakul-Masłowska) ... 135

Rozdział 4. Język projektowania ... 143

Wprowadzenie (Jan Rylke) ... 143

Wizerunek ogrodu w krajobrazie i świadomości mieszkańców (Beata J. Gawryszewska) ... 145

Ogród i krajobraz we współczesnym dyskursie naukowym (Anna Długozima) ... 156

Formy archetypiczne w sztuce krajobrazu (Krzysztof Herman) ... 159

Dlaczego niektórzy uparli się być trendowaci – rola dizajnu w architekturze krajobrazu (Beata J. Gawryszewska) ... 163

Ogród i krajobraz jako dzieło sztuki (Jan Rylke) ... 166

Przestrzeń kobieca, przestrzeń męska – czyli płeć przestrzeni w czasach kryzysu płci (Ewa Podhajska) ... 170

Dylematy projektanta krajobrazu (Marek A. Piwowarski) ... 182

Komponowanie ogrodu (Jan Rylke) ... 193