Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: DIFIN
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Agata Niemczyk
  • Wydawca, rok wydania: Difin, 2019
  • Liczba stron : 140
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-8085-797-1
  • egz.
  • 41,90 zł

Temat podjęty w monografii ma charakter pionierski. To pierwsza obszerna pozycja naukowa z zakresu pokolenia Z na rynku turystycznym. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków turystycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką zachowań turystycznych, marketingiem, ale również rekreacją, socjologią.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Różnorodność pokoleniowa społeczeństwa XXI wieku

1.1. Pokolenia w literaturze naukowej
1.2. Najstarsze żyjące obecnie generacje – Tradycjonaliści i Baby Boomers
1.3. Specyfika pokolenia X
1.4. Profil generacji Y-ów

Rozdział II. Cechy pokoleniowe współczesnej młodzieży

2.1. Wartości i potrzeby pokolenia Z
2.2. Motywacje i oczekiwania przedstawicieli Zetów
2.3. Sposób uczenia się i komunikacji e-generacji

Rozdział III. Zachowania turystyczne i ich determinanty

3.1. Pojęcie i zakres zachowań turystycznych
3.2. Internet źródłem nowych okoliczności zaspokajania potrzeb turystycznych
3.3. Etapy procesu decyzyjnego na rynku turystycznym
3.4. Klasyfikacje determinant zachowań turystycznych – zarys problemu
3.5. Determinanty endogeniczne zachowań turystycznych
3.6. Determinanty egzogeniczne kształtujące postępowanie konsumentów na rynku turystycznym

Rozdział IV. Metodyka badań postępowania reprezentantów pokolenia Z na rynku turystycznym

4.1. Założenia badawcze odnośnie do potrzeb, motywacji i zachowań turystycznych członków generacji Z
4.2. Źródła pozyskiwania informacji o postępowania przedstawicieli pokolenia Z na rynku turystycznym
4.3. Charakterystyka grupy badawczej reprezentantów e-generacji

Rozdział V. Potrzeby i motywacje reprezentantów generacji Z na rynku turystycznym

5.1. Pierwotne potrzeby wyjazdów turystycznych
5.2. Motywacje podróży turystycznych i ich konsekwencje w postaci potrzeb wtórnych
5.3. Determinanty wyboru miejsc docelowych w kraju i za granicą

Rozdział VI. Zachowania turystyczne przedstawicieli pokolenia Z w 2018 r. na tle badań z lat 2006, 2009 i 2015

6.1. Częstotliwość podróżowania
6.2. Organizacja turystycznych wyjazdów krajowych i zagranicznych
6.3. Preferowane miejsca noclegu i wyżywienia
6.4. Wydatki na podróże i sposoby ich finansowania

Rozdział VII. Wykorzystanie Internetu w zaspokajaniu potrzeb turystycznych członków pokolenia Z

7.1. Zasoby Internetu jako inspiracja do podejmowania aktywności turystycznej
7.2. Tradycyjne i nowoczesne źródła komunikacji w fazie planowania podróży turystycznej
7.3. Internetowe narzędzia pozyskiwania wiedzy na temat miejsca docelowego podróży

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków