Rzepak - uprawa, odmiany, nawożenie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agro Wydawnictwo
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: AgroProfil, 2019
  • Liczba stron : 112
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-950876-9-1
  • egz.
  • 14,95 zł

Niezbędna wiedza dotycząca uprawy rzepaku, odmian, nawożenia ochrony i zbioru

Rzepak jest jedną z roślin rolniczych, która pozostaje najdłużej na polu, przez co wymaga wielu zabiegów agrotechnicznych. Natęży pamiętać, że w jego uprawie plon buduje się już jesienią. Do prawidłowego przezimowania potrzebuje 75-80 dni z temperaturą powyżej 5°C. Według danych GUS na przestrzeni lat powierzchnia za­siewów rzepaku w Polsce waha się w granicach od 700 do 900 tyś. ha, co czyni go bardzo ważną rośliną w wielu gospodarstwach w kraju. Jego uprawa nie należy do najłatwiejszych ze względu na długi okres wegetacji jego formy ozimej, przez co na­rażony jest na działanie wielu negatywnych warunków atmosferycznych. Przykładem może być susza panująca jesienią 2018 roku, która w wielu przypadkach znacz­nie utrudniła przeprowadzenie siewu nasion. Obok zagrożeń klimatycznych ważną kwestią jest odpowiednia ochrona plantacji przed chwastami, chorobami, jak również szkodnikami, co związane jest z wysokim kosztem ochrony plantacji. Niejednokrotnie producenci rolni stają przed dylematem czy uprawa rzepaku będzie dla nich opła­calna. Zastanawiać się nad tym należy wziąć pod uwagę pozytywne aspekty upra­wy tego gatunku. Rzepak uznawany jest za bardzo dobry przerywnik monokultury zbożowej, która bardzo często spotykana jest w naszym kraju. Wynika to z faktu posiadania przez rośliny rzepaku palowego systemu korzeniowego głęboko penetrującego glebę oraz z warunków fitosanitarnych. Rośliny krzyżowe porażane są przez inne patogeny niż rośliny zbożowe, Ponadto ze względu na szerokie zastosowanie nasion w przemyśle spożywczym, przemysłowym oraz paszowym nie ma większych problemów z jego zbytem. Bardzo ważnym aspektem, o którym nie można zapomi­nać jest również jego znaczenie jako rośliny miododajnej.

Redakcja magazynu Rolniczego Agro Profil współpracując z wybitnymi fachowca­mi w dziedzinie rolnictwa przekazuje w Państwa ręce monografię zawierającą nie­zbędne informacje, pozwalające znaleźć odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Pozwolą one na zbudowanie dorodnych roślin, które wydadzą wysoki, dobrej jakości plon nasion, Przez rolników rzepak nazywany jest czarnym złotem. Jest zatem o co walczyć.

 

Niezbędnik każdego plantatora rzepaku. Zawiera informacje na temat odpowiedniej agrotechniki, nawożenia oraz skutecznej ochrony tej wymagającej rośliny. Ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej doboru odmian na podstawie tabel zawierających wyniki badań polowych najpopularniejszych odmian rzepaku (poziom plonowania, odporność na choroby, wyleganie, zawartość tłuszczu, wczesność itp.). Szeroko prezentuje monitoring agrofagów oraz sposoby walki z najważniejszymi szkodnikami, chorobami oraz chwastami.

Każdy rolnik, który uprawiał już rzepak doskonale wie jak wymagającą rośliną jest ten gatunek. Na uzyskanie wysokich plonów wpływa wiele czynników, zarówno agrotechnicznych, jak i związanych z odpowiednią ochroną plantacji.

Publikacja Specjalna Rzepak to wydanie przygotowane dla rolników chcących intensywnie produkować rzepak – odpowiedź na pytania dotyczące prawidłowej agrotechniki i nawożenia. Opisaliśmy kluczową rolę siarki w uprawie rzepaku oraz zalecenia dotyczące dokarmiania plantacji mikroskładnikami. Doradzamy jak dobrać odmiany w zależności od stanowiska. Podajemy aktualne wyniki badań odmianowych wg COBORU zarówno dla odmian populacyjnych jak i hybrydowych.

Poniższa publikacja to również kompletne kompendium wiedzy na temat ochrony rzepaku, zarówno zabiegów odchwaszczania jesiennego i wiosennego, jak i ochrony przed szkodnikami i chorobami. Podpowiadamy jak ograniczyć szkodliwość występowania chowaczy łodygowych czy słodyszka rzepakowego. Opisujemy możliwości identyfikacji i zwalczania najgroźniejszych chorób: suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, zgnilizny twardzikowej, kiły kapusty.

Dla rolników chcących uprawiać rzepak w technologii uprawy pasowej przygotowaliśmy aktualny przegląd rynku agregatów. Poruszyliśmy także kwestię strat podczas zbioru – opisujemy możliwości ograniczenia osypywania się nasion.

Spis treści

Opłacalność uprawy

Perspektywy uprawy rzepaku w Polsce

Odmiany rzepaku

Wybór odmiany i materiał siewny

Odmiany rzepaku ozimego w badaniach i uprawie

Nawożenie rzepaku

Analizy glebowe podstawą nawożenia

Wapnowanie i nawożenie wapnem

Wiosenne nawożenie rzepaku ozimego azotem

Nawożenie wieloskładnikowe

Rola siarki w produkcji rzepaku

Dolistne dokarmianie rzepaku mikroskładnikami

Ochrona rzepaku

Sposoby monitorowania agrofagów

Odchwaszczanie rzepaku ozimego jesienią

Wiosenne odchwaszczanie rzepaku

Jesienna ochrona rzepaku

Wiosenne zwalczanie chorób rzepaku

Ochrona rzepaku w okresie kwitnienia

Na co chorują łuszczyny rzepaku?

Fungicydy do zadań specjalnych

Zwalczanie szkodników rzepaku ozimego w okresie jesiennej wegetacji

Chowacze łodygowe w rzepaku

Ochrona rzepaku przed słodyszkiem rzepakowym

Szkodniki łuszczynowe w rzepaku

Organizmy pożyteczne spotykane na plantacjach rzepaku

Ochrona pszczół i innych zapylaczy

Przygotowanie rzepaku do zbioru

Technologia uprawy rzepaku

Innowacyjna uprawa rzepaku

Agregaty do uprawy pasowej

Jeszcze lepsze cięcie

Zebrać nasiona bez strat